FRA «MARJATA» TIL «EGER»: Når hun legger ut på nye tokt i Norskehavet i 2017, har det norske spionskipet «Marjata» fått det like tradisjonsrike «Eger» - og dobler Norges flåte overvåkningsskip. Foto: ETTERRETNINGSTJENESTEN

Norge får to spionskip - satser store summer på «Eger»

Oppkalt etter norsk CIA-fartøy - skal til nordområdene

Egentlig skulle gamle «Marjata» pensjoneres. Nå blir hun proppet med nytt utstyr, oppkalt etter norsk CIA-skip og satt inn i Nordatlanteren.

  • Rune Thomas Ege
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Fartøyet med den karakteristiske strykejernformen har siden 1992 pløyet farvannene i Barentshavet på jakt etter informasjon om russiske bevegelser. Nå får hun altså nytt liv.

– Vi har utredet ulike alternativer og konkludert med at dette skal konverteres til et fartøy for maritim overvåking, sier generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef for Etterretningstjenesten, til VG.

Skipet skal patruljere områder i Barents- og Norskehavet etter en større oppgradering.

- Selv om Russland ikke utgjør en konkret militær trussel mot Norge i dag, vurderer vi at utviklingen i Russland på sikt kan representere en betydelig potensiell risiko og utfordring for Norge. Fra E-tjenestens perspektiv er det derfor avgjørende å følge tett med på hva som skjer i dette området, sier Haga Lunde.

Dermed vil Norge bli en stormakt innen maritim etterretning og overvåkning - og fra 2017 ha to overvåkningsskip proppet med det nyeste nye av teknologi på tokt i nordområdene:

**Nye «Marjata», som med en prislapp på nærmere 1,5 milliarder kroner blir verdens mest avanserte spionskip. Hun er på plass i nordområdene iløpet av våren.

**Gamle «Marjata» som nå har fått navnet «Eger», og blir satt i tjeneste i Norskehavet første halvår 2017.

Verdifull etterretningsressurs

Nøyaktig hva slags rolle «Eger» vil få, hva slags oppdrag hun skal utføre og hvorvidt de to fartøyene skal operere sammen, er ikke kjent. Overfor VG vil Etterretningstjenesten kun si at hun «skal moderniseres og konverteres til et fartøy for maritim overvåkning».

Det er heller ikke klart hva oppgraderingen vil koste - eller hvor mye budsjettet for E-tjenestens maritime operasjoner må økes for å holde to fartøy i drift i en tid der Forsvaret skal gjøre store kutt.

Mens Sjøforsvaret har slitt med å få nok penger til driftsmidler, har E-tjenestens skip hatt opp mot 300 seilingsdøgn i året.

Men sammen med «Marjata» blir hun Norges desidert mest verdifulle etterretningsressurs. Daværende etterretningssjef Kjell Grandhagen har tidligere forklart oppdraget norske overvåkningsskip utfører i nordområdene slik:

– Oppgaven er å systematisk kartlegge all militær og en del sivil aktivitet i norske nærområder. Når vi har et så komplett bilde, klarer vi å se hva som er normal aktivitet. Da vil det også bli enklere å se avvik fra normalen. Det dette vi skal oppdage, og det er derfor vi er der.

Bekymret for russisk modernisering

FRA EN TIL TO: Her er Norges nye og gamle spionskip fotografert sammen. Nye 'Marjata» (til venstre) er det fjerde i rekken som bærer det tradisjonsrike navnet. Gamle «Marjata» (nærmest) blir snart til «Eger» og skal fortsette tjenesten som overvåkningsskip. Foto: ETTERRETNINGSTJENESTEN Foto: Etterretningstjenesten

VG vet at norske myndigheter i lang tid har vært bekymret for moderniseringen av det russiske forsvaret og økningen i russisk aktivitet – også i Nordområdene. Samtidig som russerne har bygget opp sine kapasiteter i nord, har NATO gjennom flere år bygget ned tilstedeværelsen og interessen i de samme områdene.

Bekymringen blir delt av USA, som nå anser «Marjata» - og trolig også «Eger» - som viktige brikker i sitt nye, allierte spionnettverk i nordområdene.

Som VG har skrevet tidligere, ble nye «Marjata» ferdigstilt og utstyrt ved en CIA-base iUSA. Om «Eger» også skal samme sted, er foreløpig ikke klart. Det er heller ikke klart hvor store ombygginger og moderniseringer som vil bli gjort.

Tradisjonsrikt navn

Men navnevalget er langt fra tilfeldig:

Hun har blitt oppkalt etter tråleren «Eger» fra Egersund, som på midten av 1950-tallet tilsynelatende var en vanlig fiskebåt som fisket utenfor Kolahalvøya.

I virkeligheten var rederiet Egerfangst A/S eid av CIA og Etterretningstjenesten, og båten utstyrt med datidens mest avanserte utstyr for ELINT – elektronisk etterretning.

Den eneste om bord som visste noe om «Eger»s hemmelige oppdrag, var skipper Bertil Løyning. Mannskapet visste ingenting, til tross for at de seilte rundt på et skip rigget med eksplosiver som kunne utløses dersom russerne ble for nærgående.

Foreløpig ligger «Marjata» og «Eger» sammen i Horten, der nye «Marjata» får siste rest av utstyr montert og testet før hun skal sette kursen nordover.

- Treffsikker avgjørelse

I en uttalelse til VG skriver etterretningssjefen at beslutningen om å bygge et nytt fartøy «i dagens sikkerhetspolitiske situasjon fremstår som en meget viktig og treffsikker avgjørelse».

– Kontroll med utviklingen i nordområdene er strategisk viktig for Norge. Stortingets beslutning om å investere i nytt etterretningsfartøy er et viktig signal om at kontinuerlig norsk tilstedeværelse i nordområdene prioriteres høyt, skriver Lunde.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder