INNEBANDY-MINISTEREN: Idrettsminister Thorild Widvey møtte Siri Thi Øian og andre innebandy-jenter i Holmliahallen i Oslo ifjor. Hun har lenge vært opptat av å jobbe med mindre sosiale skjevheter i barne- og ungdomsidretten. Foto:Roger Neumann,VG

Idrettsministeren: Flere fra familier med dårlig råd skal delta i barneidrett

Regjeringen vil bidra til at flere barn av foreldre med dårlig råd skal delta i idrett. Det skal fordeles mer aktivitetsmidler fra tippepengene og fire nye byer blir med i tilskuddsordningen for inkludering i idrettslag.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Å senke terskelen for barn og unges deltakelse i idrett og fysisk aktivitet er en av hovedprioriteringene i årets fordeling av spillemidler, skriver kultur- og idrettsminister Thorild Widvey (H) i en melding til VG om fordelingen av spilemidlene for i år.

VG skrev tidligere i år flere saker om at mange barn holdes utenfor idrett fordi familiene deres ikke har råd til at de deltar. Både treningsavgifter, medlemskontingenter og utstyr har blitt så kostbart i mange idretter, at flere barn og unge faller utenfor.

Kultur- og idrettsministeren ba da idrettslagene strekke seg at flest mulig barn og unge får delta.

Tre tiltak

– Regjeringen vil bidra til at økonomi ikke hindrer barn og unge fra å delta i idrett og fysisk aktivitet, og prioriterer tre ulike tiltak for å senke terskelen. Vi gir et løft til lokale lag og foreninger ved å styrke deres aktivitetsmidler med 40 prosent, vi åpner for fire nye byer i tilskuddsordningen for inkludering i idrettslag, og vi styrker tilskuddet til lavterskelaktiviteter gjennom friluftstiltak for barn og unge med 25 prosent, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Aktivitetsmidlene hun sikter til, dreier seg om tilskuddsordningen til lokale lag og foreninger, den såkalte LAM- ordningen. Denne ordningen styrkes med 85 millioner kroner til samlet 294 millioner i 2015. Dette er en grunnstøtte til de lokale idrettslagene. De lokale idrettsrådene fordeler midlene i den enkelte kommune

– Styrkingen av ordningen vil kunne bidra til at lagene kan gi et omfattende og godt aktivitetstilbud til barn og ungdom, og bidra til å senke terskelen for deltakelse, mener idrettsministeren.

– Målet i opptrappingsplanen var å øke ordningen til 12,5 prosent av spillemidlene til idrettsformål, vi har nå fått andelen opp til 13 prosent. Økningen gjør det også enklere å finne gode ubyråkratiske lokale løsninger som kan senke terskelen slik at flere barn og unge i familier med økonomiske utfordringer kan delta, sier kulturminister Widvey.

Byer ikke bestemt

Regjeringen åpner altså samtidig for fire nye byer i ordningen for inkludering i idrettslag.

Det er ennå ikke avklart hvilke nye byer som skal inn i ordningen «Inkludering i idrettslag». Departementet vil gå i dialog med Idrettsforbundet om hvilke byer som kan være aktuelle. Midlene som nå er avsatt er tilskudd for 2016.

Tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag» økes med 2 millioner til 13,5 millioner kroner i 2016.

– Økt tilskudd til inkludering i idrettslag åpner for at hele fire nye byer kan innlemmes i ordningen. Det gjør at flere barn og unge i familier med økonomiske utfordringer og flere jenter og gutter med minoritetsbakgrunn får mulighet til å delta i organisert idrett, sier kulturministeren.

Det er også fordelt 20 millioner kroner til friluftstiltak for barn og ungdom. Dette er en økning på 4,1 millioner kroner fra 2014.

– Friluftsaktivitetene som tilbys er hovedsakelig lavterskelaktiviteter hvor det er lave eller ingen kostnader for å delta. Økningen av tilskuddet vil bidra til at flere barn og unge kan bli med på friluftsaktiviteter i Friluftslivets år, sier statsråd Widvey.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder