OSLOFJORDTUNNELEN: Mange norske tunneler oppfyller ikke EUs tunnelsikkerhetsforskrift. I juni 2011 sto et vogntog lastet med papir i full fyr i bunnen av den undersjøiske Oslofjordtunnelen. 30 personer befant seg inne i tunnelen. Her fra redningsaksjonen på Røykensiden.

OSLOFJORDTUNNELEN: Mange norske tunneler oppfyller ikke EUs tunnelsikkerhetsforskrift. I juni 2011 sto et vogntog lastet med papir i full fyr i bunnen av den undersjøiske Oslofjordtunnelen. 30 personer befant seg inne i tunnelen. Her fra redningsaksjonen på Røykensiden. Foto: Magnar Kirknes , VG

Må oppgradere tunneler, får kritikk av Vegtilsynet

Vegtilsynet har ettergått risikoanalysene for å bedre sikkerheten i 29 tunneler i region øst, men ingen av dem får godkjent-stempel.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det kommer frem i tilsynsrapporten «Risikoanalyse av vegtunnelar.»

– Vi så på 29 tunneler i Region øst, men ingen av analysene av tunnelene og hva som bør gjøres, fikk grønt lys for at alt var ok, sier Trude Tronerud Andersen, direktør i Vegtilsynet på Voss, til VG.

Risikoanalysene i Region øst hadde mangler i alle trinn. Man beskrev ifølge tilsynet ikke hvordan tunnelen er i dag, hva som var sikkerhetsproblemet og hvilke tiltak som var nødvendige å sette i verk for å nå minimumskravene fra EU.

Les også: Olav (54) reddet 32 turister fra tunnelbrann

Deadline 2019

Ifølge Statens Vegvesen er det rundt 200 tunneler som ikke tilfredsstiller EUs nye sikkerhetskrav og må gjøres noe med innen 1. april 2019. Vegvesenet har beregnet at det vil koste rundt syv milliarder kroner å innfri Tunnelsikkerhetsforskriften.

Denne gjelder for tunneler på riksveinettet som er lenger enn 500 meter. I 2013 fantes det i Norge 253 slike tunneler med en samlet lengde på 524 km, og 29 av dem som trenger oppgraderinger ligger i Region øst.

– Vi ser at de ikke er i rute med å lage sikre tunneler innen fristen 2019 da alle tunneler skal ha en minimum standard. De må jo rekke det, og det er dårlig tid. Mange at tiltakene er omfattende. Og vi har allerede fått fem års utsettelse fra EU for å gjennomføre dette, sier Andersen.

Les også: Brannmann John jaktet påbrennende buss i tunnel

Hun forteller at Statens vegvesen, i planene de har gjennomgått, ikke begynner med å beskrive gapet mellom hvordan tilstanden i tunnelen er i dag og det som er et minimum sikkerhetsnivå.

– Dette er et så viktig arbeid at vi må være sikre på at de har de rette tiltakene før de setter i gang. De foreslår noen tiltak uten å dokumentere om de er gode nok, sier Andersen.

Tilsynet tilrår at risikoanalysene skal gjøres i samsvar med EU-kravene, og at de skal gjøres av et uavhengig organ.

Husker du? Fire alvorlig skadet etter brannen i Gudvangatunnelen.

– Mye formalia

Men Statens vegvesen mener det slett ikke står så dårlig til.

– Vi er ikke bekymret for at tunnelene ikke får den standarden de skal ha. Våre retningslinjer bygger på EUs tunnelsikkerhetsforskrift. Dette går mye på formalia, sier seksjonsleder Kjell Seim for trafikksikkerhet og forvaltning i Statens vegvesen.

Han mener analysene deres er tilfredsstillende og sier at grunnen til at etaten i starten lot egne folk gjøre analysene blant annet var for å komme i gang raskt nok.

– Det er sikkert forbedringer vi kan gjøre, men vi er ikke bekymret for tunnelsikkerhet per i dag, sier Seim. Samtidig skynder han seg å legge til at de er glade for at Vegtilsynet har gått gjennom risikoanalysene.

– Dette hjelper oss til å lære og bli bedre, sier han.

En måneds frist

Hvis ikke risikoanalysene gjøres ordentlig, risikerer man ifølge Vegtilsynet at man enten ikke når minimumsnivået eller at man gjør mer enn det som er nødvendig.

Vegvesenet har fått en måned på seg til å melde tilbake hvilke tiltak de skal gjennomføre for å følge EU-kravene. Innen 5. februar må Vegtilsynet ha de nye planene.

Tilsynet vil nå ta funnene opp med Vegdirektoratet for å forsikre seg om oppgraderingsplanene for tunneler i landets andre regioner blir fulgt opp.

Tunnelsikkerhetsforskriften inneholder en rekke unntak for tunneler som allerede er i bruk. Blant annet forlanges det ikke at man bygger om selve tunnelen, det er også unntak for stigningsgrad og havarilommer.

I de fleste eldre tunnelene er det behov for mindre tiltak, mens det for noen er snakk om omfattende utbedringer.

Men ikke alle de 200 tunnelene som ikke tilfredsstiller EU-kravene, skal rehabiliteres.

– Noen skal erstattes av ny tunnel som for eksempel tunneler på Bergen-Voss strekningen og Sørfold i Nordland. Disse store veiprosjektene vil ikke bli ferdige innen den fristen som er satt, sier pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen.

I 2013 var det også en dramatisk brann i Gudvangatunnelen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder