STATEN VANT: Høyesteretts avgjorde i plenum at UNEs avgjørelse som ikke gir en afghansk tobarnsfamilie opphold i Norge, var gyldig. Foto: Terje Bringedal ,

Tapte i Høyesterett, mener likevel det var et gjennombrudd for barns rettigheter

Den afghanske barnefamilien tapte mot staten i Høyestrett og får ikke opphold i Norge.

Artikkelen er over fire år gammel

Familien med to døtre fikk medhold både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett i at Utlendingsnemndas avslag på asyl og opphold på humanitært grunnlag var ugyldig. Grunnen var at barnas behov ikke var tilstrekkelig tatt hensyn til. Staten anket avgjørelsen. I dag ga 13 av Høyesteretts 19 dommere UNE likevel rett.

Likevel mener advokat og professor Jan Fougner som representerte Norsk Organisasjon for Asylsøkere at dommen er en seier for asylbarnas rettigheter.

– Det mener jeg er et gjennombrudd. Det er første gang en så stor det av Høyesterett understreker at barn må høres selvstendig, det er ikke uten videre tilstrekkelig å høre foreldrene på vegne av barna. Det er jeg veldig fornøyd med, sier Fougner.

Advokat Jan Fougner mener Høyesteretts avgjørelse viser at barn er i ferd med å bli behandlet som selvstendige mennesker i retten. Foto: ,

Han mener dommen er starten på en utvikling.

– Dette er et felt i utvikling og man erkjenner gradvis sterkere at barn er selvstendige mennesker og må tas på alvor. Det er det som er i ferd med å skje og dette blir resultatet på sikt, sier Fougner.

Da asylsøknaden ble behandlet, ble foreldrene stilt 104 spørsmål. Bare fire av dem handlet om de to døtrene deres.

– Det er utilstrekkelig. Vi hører ikke disse barna. Det er det på tide at vi gjør, sa advokat Jan Fougner under ankebehandlingen i november.

LES OGSÅ: Dette er Europa 2015: Flytkningleirer og nødhjelp

Foreldrene til jentene på seks og ni år levde lenge som afghanske flyktninger i Iran, faren siden han var fire år. De forlot Iran da landet i 2011 ville kaste ut ulovlige afghanske innvandrere. Familien reiste via Tyrkia og Hellas til Norge. Mor som nå er høygravid med familiens tredje barn, kom først til Norge sammen med den yngste datteren. Far som er skomakermester, og den eldste datteren (da 5 år) kom noen uker etter. Julaften har den yngste datteren og moren vært i Norge i fire og et halvt år.

Under flukten ble den eldste datteren i noen timer tatt fra faren. Hun har hele tiden nektet å si hva som skjedde med henne, men hendelsen har gitt henne posttraumatisk stressyndrom. Hun er mye redd og behandlingen hun til nå har fått, har ikke fungert.

Disse helseproblemene mente flertallet i Høyesterett at ikke var alvorlige nok til å gi familien opphold.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted som selv førte saken på vegne av Staten, mener dommen er en tilslutning til vurderingene Utlendingsnemnda har gjort som kompetent fagorgan.

– Vi er godt fornøyde med dommen. Høyesterett har meget grundig etterprøvd Utlendingsnemndas jus og vurderinger av faktum og kommet til at den var den riktige i denne saken. Det er et viktig signal i disse tider, sier Sejersted.

Advokat Mette Yvonne Larsen som leder Menneskerettighetsutvalget i Advokatforeningen, fulgte domsavsigelsen i Høyesterett, den eneste plenumsavgjørelsen i år.

– At så mange som seks dommere voterte for at vedtaket skulle kjennes ulovlig fordi barnet ikke var hørt og at justitiarius var en av dem, viser at vi fortsatt har en levende dommerstand i høyesterett. Vi har dommere som har tatt til seg ny tankegang og konvensjoner, sier hun.

Slik var saksgangen

* Den afghanske familien kom til Norge sommeren 2011. Moren og den yngste datteren som var 2 år, søkte beskyttelse 24. juni. Far og femåringen søkte beskyttelse 1. august 2011.

* 23. september 2011 avslo UDI både søknaden om asyl og om opphold på humanitært grunnlag.

* 14. januar 2013 kom UNE, Utlendingsnemnda, med samme vedtak.

* 4. september 2014 ble avgjørelsene kjent ugyldige av Oslo tingrett.

* 10. oktober 2014 kom Borgarting lagmannsrett med samme avgjørelse.

* Høyesterett behandler saken i plenum.

* Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted førte selv saken sammen med advokatene Marius Emberland og Marius Stub.

* Wiersholm-advokat Christian Hauge fører saken for familien, advokat og professor Jan Fougner representerer Norsk Organisasjon for Asylsøkere. NOAS og Redd Barna ved advokat og professor Mads Andenæs.

* 18. desember: Høyesterett stemte med 12 mot seks stemmer for at UNEs avgjørelse er gyldig og at det ikke er urimelig å henvise familien til intern flukt i Afghanistan. Dommerne Ringnes, Skoghøy, Indreberg, Bårdsen, Falch og justitiarius Tore Schei, mente at vedtaket var ugyldig fordi den eldste datteren ikke var blitt hørt av UNE.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder