FASTMONTERT: Det er tillatt å taste inn nummer på skjermen på fastmontert telefon under kjøring. Men ikke å sjekke Facebook. Foto: Jan Petter Lynau VG

Fire sekunder på mobilen tilsvarer 88 meter med uoppmerksomhet

Utrykningspolitiet: – Høye mørketall

Tre dødsulykker i 2015 skyldtes distraksjoner, og mobilbruk trekkes frem som én av de største truslene mot nordmenns trafikksikkerhet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Distraksjoner knyttet til bruk av mobiltelefon eller betjening av radio, CD eller annet utstyr, er vurdert å ha medvirket til minst tre dødsulykker i 2015, ifølge tall fra Statens vegvesen.

Men ifølge vegvesenet, Utrykningspolitiet (UP) og Trygg Trafikk er mørketallene trolig langt høyere.

– Vi prioriterer mobilbruk i trafikken rimelig høyt. Det er blant de lovbruddene vi måler resultatene på, sier UP-sjef Runar Karlsen til VG.

– Vi vet at det forårsaker altfor mange alvorlige ulykker, enten fordi man skjener over i motsatt kjørebane, ut av veien eller inn i en bil som for eksempel har stanset på rødt lys. Det er en type risikoatferd vi ønsker å forebygge, og derfor kontrollerer vi det, sier UP-sjef Runar Karlsen.

117 mennesker døde i trafikken på norske veier i 2015.

BEKYMRET: UP-sjef Runar Karlsen. Foto: UP.

Les også: Flere dødsulykker på norske veier

Tror det øker

Kontrolltall basert på forenklede forelegg skrevet ut av Statens innkrevingssentral viser at antall bøter for mobilbruk er relativt jevnt de siste årene – faktisk er de gått ned noe siden toppåret i 2010.

Det er derimot ingen indikator på at færre bruker mobiltelefonen ulovlig, mener Karlsen, som sier tallene heller speiler politiets innsats og antall kontroller.

– Jeg er bekymret for at det øker, rett og slett. Man får mange muligheter på smarttelefonen, og yngre generasjoner bruker telefonen mer og mer til flere ting etter hvert som de kommer ut i trafikken. Jeg tror det er en lang vei å gå for å få endret holdningen om at det er akseptabelt og greit.

– Faren for mørketall er kjempestor. De vi får kontrollert er bare stikkprøver, så her vet vi ikke hvor mange som egentlig bruker mobilen.

– Verste at du rammer uskyldige

Seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk fortalte VG om mobilbruk i trafikken i forbindelse med dødsulykketallene for juli, og gjentar gjerne budskapet:

VÆR TRYGG: Seniorrådgiver i Trygg Trafikk Bård Morten Johansen. Foto: Trygg Trafikk

– Vi ser at det er mange bilførere i ulike aldre i dødsulykkene. Nesten alle har årsak i at man har tatt øynene bort fra veien i litt for lang tid. Hvis du kjører i 80 kilometer i timen og er uoppmerksom i to sekunder, har bilen beveget seg 44 meter. På den tiden kan den ha havnet i motgående retning eller i grøften.

– Det verste er at du rammer uskyldige, sier Johansen.

Vanskelig å måle distraksjoner

Vegdirektoratet har for alvor fått øynene opp for mobiltelefonens rolle i bilen. Der jobbes det derimot kun med distraksjoner generelt, og ikke spesifikt mobiltelefoner.

– Vi vet at distraksjoner er en av flere forhold som har betydning for alvorlige trafikkulykker. Det er grunn til å tro at den utfordringen er økende, og det er i stor grad knyttet til tekniske installasjoner som radio, cd-spiller, GPS, førerstøttesystemer og mobiltelefoner i nye biler. Alt i bilen, løst eller fast, som tar blikket bort fra veien betyr økt risiko for trafikkulykker, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Vegdirektoratet Guro Ranes.

Vegvesenet deler distraksjoner i to kategorier, hvor ovennevnte er første.

– Den andre biten er uoppmerksomhet i seg selv, at man er sløv, ikke følger med av andre grunner, som for eksempel barn som krangler er gråter i baksetet, eller at det er folk i bilen som småfester med høy musikk. Det kan være med på å flytte fokus bort fra det å kjøre bil. Når vi analyserer dødsulykkene er det ofte vanskelig å vurdere i hvilken grad distraksjon er til stede, og hvilken effekt det har hatt for at det går galt. Det er ikke like målbart som bilbeltebruk og fart. Vi har derimot data som tilsier at det er en utfordring vi må ta på alvor, og det støttes også av forskning fra utlandet, sier Ranes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder