SKJØNTE DE ALVORET? Hans Fredrik Grøvan (KrF) sier at Stortinget må ettergå uttalelsene fra regjeringen i i juni i fjor, i lys av Riksrevisjonens kritiske rapport om objektsikring. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

KrF: Regjeringen sminket arbeidet med terrorsikring

Hans Fredrik Grøvan (KrF) sier at regjeringen ga et «sminket» bilde av arbeidet med å sikre mulige terrormål, da Stortinget behandlet den forrige rapporten om objektsikring for ett år siden.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Grøvan er medlem av Stortingets kontrollkomite, som trolig avbryter sommerferien og går i gang med høringer om samfunnsikkerhet og objektsikring allerede i august eller september.

Bakgrunnen er Riksrevisjonens nye rapport om objektsikring som kom tidligere tirsdag, hvor riksrevisor Per-Kristian Foss reiser «svært alvorlig» kritikk mot regjeringen, og først og fremst forsvarsministeren og justisministeren.

les også

Ap om objektsikring: Regjeringen har sviktet grovt

– Det er svært alvorlig at manglene ved grunnsikringen av de
skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt ikke er i
henhold til kravene i sikkerhetsloven, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Grøvan er det eneste gjenværende medlem i Kontrollkomiteen fra den høyprofilerte og kritiske behandlingen av Riksrevisjonens forrige rapport i fjor.

Svært alvorlig

– Det er grunn til å stille spørsmål ved om regjeringen har forstått alvoret i situasjonen. Vi må se denne rapporten opp mot Stortingets svært kritiske holdning i den forrige runden. Har de iverksatt det Stortinget har forutsatt, og det de selv var opptatt av å si at de var i gang med, spør Grøvan, som er nestleder i KrFs stortingsgruppe.

Han mener at Riksrevisjonens nye rapport avdekker svært alvorlige forhold:

– Jeg vil si at regjeringen sminket bildet i fjor. Og det fremstår tydelig når man leser dagens rapport. De ga et sminket bilde, sier Grøvan til VG.

les også

Erna Solberg: Sikringen tok for lang tid

– Er det alvorlig for regjeringen?

– Det er alltid en alvorlig sak hvor ikke fakta stemmer overens.

– På hvilken måte ga regjeringen et sminket bilde?

– Den forrige rapporten ble beskrevet fra regjeringens side som et tidsbilde, og at situasjonen i 2017 nå var helt annerledes. Nå blir det antydet kostnader på omlag en halv milliard kroner. Det ble det ikke sagt noenting om. Det ble også sagt noe om igangsetting av arbeid, som nå ikke vises. Her er det flere alvorlige ting å gå inn i, sier Grøvan.

les også

Britisk antiterrorsjef advarer
mot bilterror i Oslo

Alle hadde grunnsikring

Ifølge Riksrevisjonen opplyste forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) under den lukkede høringen i fjor at alle skjermingsverdige objekter i Forsvaret har en form for grunnsikring, men den faktiske tilstanden kom det lite fram om. Det ble heller ikke sagt hvor lang tid det ville ta før alt var i henhold til sikkerhetsloven:

«Undersøkelsen viser at på tidspunktet for den lukkede høringen var grunnsikringen for de skjermingsverdige objektene i Forsvaret ikke i henhold til kravene i sikkerhetsloven», skriver Riksrevisjonen nå.

– Dette henger muligens ikke i hop, sier Hans Fredrik Grøvan.

– Jeg vil ikke si at de ikke snakket sant, men dette er åpenbart noe vi må bore videre i, altså status i forhold til sikkerhetslovens krav, legger han til.

les også

Politi-baser må trolig flyttes for å få høy nok sikkerhet

Ap: Holdt tilbake informasjon

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at rapporten stiller statsminister Erna Solberg (H) i et svært dårlig lys:

– Nå viser Riksrevisjonens siste rapport, som går helt frem til årsskiftet 2017–2018, at statsministeren for ett år siden ser ut til å ha holdt tilbake informasjon om alvorlige mangler ved arbeidet med objektsikring. Jeg reagerer sterkt på at Justisdepartementet ifølge Riksrevisjonen ikke engang har prioritert arbeidet med objektsikring, sa Støre til VG tidligere tirsdag.

– Riksrevisjonen gir oss rett

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) overtok embetet etter Ine Eriksen Søreide flere måneder etter Stortingets høring i fjor. Han avviser at regjeringen feilinformerte Stortinget:

– Nei det er ikke riktig. Riksrevisjonen gir oss rett i det vi sa da: At dette kommer til å ta tid. Og det viser seg at det tar tid, Men vi har også forbedret mange av parametrene ganske bra siden da, sier Bakke-Jensen til VG.

– KrF mener dere sminket virkelighetsbildet i fjor. Hva er din kommentar?

– Jeg mener vi var åpne om tilstanden da. VI var også åpne på at det var utfordringer her, som ville kreve store ressurser. Så har vi brukt 1,6 milliarder kroner til nå på grunnsikring, og 900 millioner på nye fiberkabler som reduserer antallet skjermingsverdige objekter.

– Riksrevisjonen påpeker at dere lot være å fortelle at sikringen ikke var i henhold til sikkerhetsloven?

– Vi sa at alle anlegg hadde en form for grunnsikring, men så er det ikke alle anlegg hvor sikkerheten er helt i tråd med sikkerhetsloven. Det er ikke i motstrid til hverandre.

– Du får også kritikk for at Heimevernet ikke er dimensjonert for oppgaven med å sikre disse objektene?

– Vi har kledd opp Heimevernet og de har fått mer personell, utstyr og ammunisjon, Om Riksrevisjonen hadde kommet tilbake i dag, så ville de sett en klar forandring, sier Bakke-Jensen.

Statsministeren: - Det gjenstår arbeid

Statsminister Erna Solberg (H) stiller seg uforstående til Jonas Gahr Støres påstand om at regjeringen skal ha tilbakeholdt informasjon.

– Riksrevisjonens vurdering av at objektsikkerheten ikke i tilstrekkelig grad er bedret, er helt i samsvar med det Stortinget har fått informasjon om, nemlig at det fortsatt gjenstår en del arbeid. Så lenge det fortsatt finnes svakheter og mangler er vi ikke i mål. Selv om det gjenstår arbeid har det også skjedd en klart positiv utvikling siden forrige undersøkelse. Dette går tydelig frem av Riksrevisjonens rapport, sier Solberg i en e-post formidlet via hennes kommunikasjonsavdeling.

– Regjeringen ser alvorlig på de utfordringene vi har, og vi prioriterer arbeidet med å følge opp Riksrevisjonens funn. De fleste forholdene var allerede under utbedring mens revisjonen pågikk, og for de andre har oppfølgingen startet nå, legger hun til.

Ifølge Solberg arbeider forsvarssektoren nå med sikringstiltak som vil ha en kostnad på over to milliarder kroner.

– Fra 2017 ble det bevilget 40 millioner kroner årlig til IKT-sikkerhet i politiet. I tillegg er det bevilget 40 millioner kroner til andre sikringstiltak. Det er også bevilget 660 millioner kroner til Politiets beredskapssenter. I sum vil dette ivareta mange av politiets skjermingsverdige objekter, sier Solberg i e-posten.

Hun peker på at det også er gjennomført en rekke tiltak innen regelverksarbeid, forbedring av arbeidsprosesser og samarbeid, utpeking av objekter, utarbeidelse av sikringsplaner, øving på sikring og forbedring av sikringsstyrkenes operative evne.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder