POLITIKERE PÅ HUK: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H), barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Venstres Guri Melby møtte lille Leo i barnehagen på Skillebekk i Oslo torsdag. Foto: Trond Solberg, VG

Én av fire barnehager når ikke ansatt-norm

En fjerdedel av barnehagene oppfyller ikke bemanningsnormen, viser nye tall. Både kunnskaps- og barneministeren ber spesielt private barnehager få opp dampen.

 • Frank Ertesvåg
 • Trond Solberg (foto)

Artikkelen er over ett år gammel

Høsten 2018 innførte regjeringen en minstenorm for bemanning i barnehagen. Denne slår fast at det minst skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.

les også

Vurderer hjemmeskole for Sara Margrethe (5)

Pluss content

Også pedagognormen ble skjerpet for å få flere barnehagelærere. Det skal være minimum én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Flere kritiske røster, blant annet Utdanningsforbundet, hevdet at normen var for slapp - ettersom den ikke gjelder for hele barnehagens åpningstid.

les også

Utvalg: Heldagsskole for alle de fire første skoleårene

Private henger etter

Nå mener uansett både kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) at flere barnehager må skjerpe seg for å oppnå den bemanningen for de miste normen som er vedtatt.

MANGE VOKSNE: Spesielt stor voksentetthet i Skillebekk barnehage torsdag. Da møtte de to statsrådene Jan Tore Sanner og Kjell Ingolf Ropstad barnehagebarn og barnehagelærer Anette Clausen. Foto: Trond Solberg, VG

De nye tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at andelen barnehager som oppfyller kravet om maks. seks barn per ansatt har økt fra 56 prosent i 2017 til 75 prosent i 2018. I snitt var det i 2018 5,8 ansatte pr. barn i barnehagene.

Det er likevel først og fremst de kommunale barnehagene som har økt bemanningen sin. Det er 500 flere private enn kommunale barnehager som ikke oppfyller bemanningsnormen, viser tallene.

les også

Foreldre mot bemanningsnorm tar barna ut i streik

– Dette er ikke godt nok ennå. Spesielt er det mange av de private barnehagene som ikke oppfyller normen. Derfor har vi også opprettet en egen økonomisk pott for å kompensere for det etterslepet som finnes. Men dette må vi komme i mål med, sier Ropstad til VG.

Han er selv på jakt etter barnehageplass nå som familien kommer flyttende til Oslo fra Sørlandet når pappa er blitt minister.

les også

Enighet om ny barnehagenorm

Ikke godt nok

For Jan Tore Sanner er det år og dag siden hans nå voksne barn gikk ut av barnehagen på Høvik i Bærum.

– Vi er ikke i mål. Dette er tall som viser utvikling fra 2017 til 2018, men 1000 flere barnehager oppfyller nå kavet til bemanning og økningen i både bemanning og pedagoger viser at pedagognormen og bemanningsnormen virker. Jeg forventer at barnehagene ansetter de som skal til for å oppfylle både pedagog-normen og bemanningsnormen. Vi er på vei, men det er ikke godt nok ennå, sier statsråden som har ansvar for norske barn fra barnehagealder til de går ut av videregående.

les også

Foreldreopprør: Krever flere ansatte i barnehagene

– Har det hittil ikke vært så nøye at de minste skal ha god voksenkontakt og nok ansatte som kan barn?

– Vi har hele tiden vært opptatt av dette. Lenge var det et problem med for få barnehageplasser. Nå er det kravene til pedagogtetthet og nok bemanning som er viktig, svarer Ropstad.

Sanner er også opptatt av å kommunisere at det er fremgang.

– Det ligger i bunn at barnehagene skal ha tilstrekkelig bemanning. Tidligere har det vært store forskjeller på bemanning i hele barnehagesektoren. Nå ser vi at både private og kommunale barnehager har fått opp dampen, svarer Høyre-statsråden.

les også

Regjeringen går inn for omstridt bemanningsnorm for barnehager

Forbilledlig

Han er opptatt av at bedre bemanning fører til høyere kvalitet. I barnehagen på Skillebekk er halvparten av bemanningen pedagoger.

– Det er forbilledlig. Noen av de ansatte kombinerer også jobb og utdanning mens de er i barnehagen, registrerer han.

Tallene fra Kunnskapsdepartementet viser også at det er en god del barnehager som har dispensasjon fra pedagog-normen. Men det har vært et stort trykk for å få flere barnehagelærere som følge av pedagog-normen.

53 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen uten dispensasjon. Samtidig er det blitt hele 3400 flere stillinger for pedagogiske ledere fra 2017 til 2018.

les også

Flere barn i barnehagekø

Kunnskapsministeren har merket seg kritikken mot at de nye normkravene ikke tar opp i seg hele åpningstiden for barnehagene.

– Det er krav om at barnehagen skal ha tilstrekkelig bemanning i hele åpningstiden, dette kravet gjelder uavhengig av bemanningsnormen. Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan gi et tilfredsstillende pedagogisk tilbud. Det er et eieransvar, understreker Sanner.

– Bør det få konsekvenser for barnehager som ikke oppfyller normene om bemanning og pedagogtetthet?

– Det kan være ulike grunner til at barnehager ikke kommer i mål. De kan ha fått dispensasjoner, men uansett må det lages en plan for hvordan de skal komme i mål, svarer Jan Tore Sanner.

les også

Stoltenberg-utvalget splittet om fleksibel skolestart

les også

Oslos skolebyråd: Mer lek og mindre testing

les også

«Skolesviket»: – Pappa, vet du hva? Jeg er dum

les også

Skolestatsråd Sanner (H): Må være rom for lek i skolen

les også

Lærerne slakter skolen for de yngste: For mye stress og teori

Pluss content

.

Mer om

 1. Barnehage
 2. Oppvekst
 3. Barn og unge
 4. Jan Tore Sanner
 5. Kjell Ingolf Ropstad
 6. Solberg-regjeringen
 7. Bemanning

Flere artikler

 1. Barnehageeiere fikk én milliard for mye fra staten - slipper å betale tilbake

 2. Regjeringen: Vil åpne skoler og barnehager for utsatte barn i påsken

 3. Ropstad svarer: – Vi lytter til de ansatte i barnevernet

 4. Barneombudet: – Regjeringen svikter barna i barnevernet

 5. Guri Melby: Vil ha lengre åpningstid i flere barnehager

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder