RUSINSTITUSJON: Onsdag ble to ledere suspendert fra sine stillinger i Bergensklinikken. Nå ønsker mellomledere i Bergensklinikken at administrerende direktør Ole Hope skal gå av. Foto: Helge Skodvin / VG

BT: Ledere krever at adm. dir. i Bergensklinikken går av

Mellomledere, teamledere og tillitsvalgte i Bergensklinikken samlet seg onsdag til et møte. Ifølge Bergens Tidende hadde alle ett felles budskap: Ole Hope må gå av som administrerende direktør.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Vi opplever at Ole Hope har ført oss ut i en alvorlig krise, og vi ser ingen tegn til at han vil gjøre noe med det. Per nå ser vi ingen mulighet for at tilliten kan repareres. Hvis Hope fortsetter, vil klinikken raseres. Derfor krever vi hans avgang, sier mellomleder Andreas Heldal til BT.

les også

Bergensklinikk-bråket: Rusorganisasjoner bekymret for fremtidig behandlingspraksis

Onsdag ble det kjent at fagdirektør Kari Lossius og klinikksjef Eva Løvaas ved Bergensklinikken er suspendert fra sine stillinger etter at det skal ha blitt oppdaget store økonomiske avvik hos klinikken. Beskyldningene dreier seg om feilrapportering om døgnopphold blant pasienter.

Bergensklinikkene er en uavhengig institusjon for behandling av rus og forskning innen feltet, og har hovedbase på Hjellestad i Fana i Bergen.

Suspensjonen av de to klinikklederne ble omtalt først av Bergens Tidende onsdag, da de to måtte forlate bygningen umiddelbart etter et møte med styret.

les også

Suspendert leder i Bergensklinikken anklager direktør for journalsnoking

– Så langt ser det ut som at avvik siden starten av 2017 kan være over 1000 døgn. I verdi kan avviket utgjøre anslagsvis 3–5 millioner kroner, het det i en pressemelding fra ledelsen.

Etter det VG kjenner til ble Helse Vest varslet om saken allerede sist fredag, 17. august, av administrerende direktør Ole Hope.

Både Løvaas og Lossius har avvist beskyldningene, og da VG møtte Lossius i Bergen fredag sa hun at de jobber aktivt med å ikke «miste» pasientene og for å få dem inn i behandling.

Heldal bekrefter overfor VG at alle de 18 mellomlederne som møttes onsdag var samstemte om at Hope bør gå av. Han jobber på Hjellestad, én av tre avdelinger i Bergensklinikken.

les også

Klinikk oppdaget millionavvik – lederne avviser beskyldningene

– Dette har vært en prosess som har vart en stund, og som har gjort at alle mellomlederne har mistet tilliten til Ole Hope som administrerende direktør. Han har ført Bergensklinikken ut i en krise, og han viser ingen vilje til å rette opp i den krisen.

– Vi ser heller ikke at det er mulig at han kan rette opp igjen tilliten vår, sier Heldal til VG - og understreker at han har avklart med de andre mellomlederne at han kan uttale seg om saken på deres vegne.

Ifølge BT tok Ole Hope over som administrerende direktør i februar. Måneder senere vedtok styret å gjøre store endringer i organisasjonsstrukturen, og da tok bråket av.

Endringene innebærer at to klinikker slås sammen til én, under én leder. Samtidig vil fagdirektør-stillingen, som inntil nylig har vært besatt av Kari Lossius, avvikles.

les også

- Tre glass vin er nok

Heldal sier Hope har en lederstil som har ført til utrygghet i organisasjonen og nå også går ut over helsen til ansatte.

– Deler av omorganiseringsprosessen før sommeren har vært forholdsvis ryddig. Det har likevel vært problematisk at Hope i stor grad ikke har fulgt faglige råd, når han selv ikke har noe kunnskap om helse og rus. Det har heller ikke lederne han har ansatt. Nå har han i tillegg vedtatt å organisere bort den ene fagstillingen som fantes i ledelsen, nemlig Kari Lossius sin stilling.

– Hva tenker du om avvikene som skal ha blitt avdekket ved Bergensklinikken?

– Vi vet ikke om det er avvik, det er det som skal granskes og vi vil få svar på det. Vi tenker vi har jobbet slik vi skal jobbe med denne gruppen pasienter. Det vi er opptatt av nå er hvordan denne saken blir løst på ved å suspendere sentrale fagpersoner. Måten han har gjort dette på har gjort det vanskelig for oss ansatte.

SUSPENDERT: Kari Lossius er suspendert fra jobben sin etter beskyldninger om feilrapportering av pasientinformasjon, og økonomisk tap for bedriften. Hun bestrider beskyldningene. Foto: Helge Skodvin / VG

Heldal opplyser at det er skrevet tre bekymringsbrev til styret, med tydelig mistillit til Ole Hope, som aldri har blitt besvart.

– Vi er opptatt av å få ro rundt arbeidssituasjonen vår og pasientene våre. Og vi ser dessverre ikke at vi får den roen med Ole Hope som administrerende direktør.

Verneombud Anne Berit Løw Sandtorv forteller til BT at hun frykter flere vil bli sykemeldt i tiden som kommer. BT har også snakket med psykologspesialist og teamleder Fredrik Sylvester, som forteller at han har snakket med ansatte som vurderer sykemelding og som har mareritt om natten.

les også

Barna som ikke blir trodd

Kommunikasjonsansvarlig i Bergensklinikken har videreformidlet svar fra både Hope og styreleder Finn Konow Jellestad i en felles e-post til VG.

Administrerende direktør Ole Hope opplyser at det ikke er aktuelt for ham å gå av.

– Jeg opplever støtte fra mange av våre 328 dyktige medarbeidere, og jeg har hverken nå eller på noe tidspunkt vurdert min stilling. Først og fremst har jeg styrets tillit, og vil gjennomføre de oppgaver styret har gitt meg, skriver Hope i e-posten.

På spørsmål om hva Hope tenker om kritikken fra de ansatte, svarer styreleder Finn Konow Jellestad:

– Det er nå engang slik i norsk arbeidsliv at det er styret, og ikke mellomledere, som ansetter administrerende direktør i et selskap. Et enstemmig styre i Bergensklinikkene har full tillit til administrerende direktør og støtter ham i den prosessen som stiftelsen nå er inne i. Klinikken har fortsatt mer enn 300 godt kvalifiserte fagpersoner igjen. Det faglige arbeidet står og faller ikke på to personer, skriver Jellestad.

– Heldal sier du har en lederstil som har ført til utrygghet i organisasjonen og nå også går ut over helsen til ansatte. Hvordan reagerer du på det?

– Det får stå for Heldal sin regning, svarer Hope.

– Det hevdes at det er skrevet tre bekymringsbrev til styret, med tydelig mistillit til deg, som aldri har blitt besvart. Hva tenker du om det?

– Styret har besvart med full tillit til administrerende direktør, svarer styreleder Jellestad.

Til BT uttalte Jellestad at det er styret, ikke Hope, som har fattet beslutningen om omorganisering og suspensjoner.

– Det er styret som har grepet inn i organisasjonsprosessen fordi vi mente den var på feil spor, ut fra den kritiske situasjonen som stiftelsen står i, uttalte Jellestad til avisen.

På spørsmål fra VG om hvilket ansvar Hope mener han selv har i en slik prosess, svarer han:

– Mitt ansvar er å utføre det oppdrag og mandat jeg får fra styret til beste for våre pasienter, våre medarbeidere, for samfunnet og for vår felles arbeidsplass på kort og lang sikt.

– Handler dette om en personkonflikt?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

– Står du fremdeles på forklaringen du har gitt om økonomiske avvik, suspenderingen av Lossius og Løvaas og påstandene om «snoking» i pasientjournaler?

– Ja, svarer Hope.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder