MED FØRERHUNDEN: Kristin Berg med Ap-nestleder Hadia Tajik foran Stortinget. Berg sier det er hyggelig at folk vil klappe førerhunden Bilbo, men at de ikke bør gjøre det, fordi det tar bort hundens fokus fra å gjøre jobben sin. Foto: Helge Mikalsen

Kristin har vært blind i 50 år: - Må bevise at jeg er blind

Kristin Berg (50) er blind. Hun krever at folk som er blinde eller har mistet en fot, skal slippe å gå til fastlege for å bevise det.

Mandag møtte hun Ap-nestleder Hadia Tajik som lover å handle.

– Det er altså så latterlig bruk av ressurser. Fastlegene har mer enn nok å gjøre. I tillegg blir de belastet med helt unødvendige legebesøk fra pasienter som har varig funksjonsnedsettelse, som ikke forsvinner, sier Berg.

Hun forteller at nordmenn som er blinde, har mistet et bein eller arm, eller har andre varige handikap, ofte tvinges å oppsøke lege for å få bekreftet sin varige funksjonsnedsettelse.

les også

Forsker: – Blinde og svaksynte kvinner nesten dobbelt så utsatt for overgrep

BLIND KAMP: - Jeg vil kalle det molbo-politikk, sier Ap-nestleder Hadia Tajik. Blinde Kristin Berg får Tajik til å ta opp en sak i høstens budsjettkamp. Foto: Helge Mikalsen

– Det har skjedd meg et par ganger i løpet av et par år. Siste gang var nylig, da jeg tok et fag på Oslo Met. Jeg hadde behov for tilrettelagt eksamen og måtte da dokumentere behovet. Det gjorde at min fastlege måtte se meg for å se at jeg ikke kan se. Det måtte vi gjennom til tross for at han har vært min fastlege de siste 23 årene og veldig godt vet at jeg har vært blind siden jeg ble født, sier Kristin Berg oppgitt.

– Molbo-politikk

Tajik er klar.

– Det er en totalt unødvendig ressursbruk, både for fastlegen og de som må undersøkes. Vi er glad for at Kristin tok kontakt med oss og tok opp denne menigsløsheten. Jeg vil kalle det molbo-politikk. Ap vil derfor i forbindelse med statsbudsjett-behandlingen be regjeringen lage en godkjenningsordning.

– Et helsepass?

– Ja, en ordning hvor de som er blinde eller har en annen varig funksjonsnedsettelse, får et dokument som bekrefter dette en gang for alle. Dette kortet kan de da vise frem når de har behov for hjelpemidler og tilpassede tiltak. Det gjør at de slipper å belaste sin fastlege med slike helt unødige legebesøk. Det er en vinn-vinn-situasjon som vi må få på plass, sier Tajik.

les også

Ble nektet adgang med førerhund på Brimi Fjellstugu

– Det setter jeg stor pris på. Jeg har henvendt meg til alle de politiske partiene, men Ap er de eneste som har grepet fatt i utfordringen, sier Kristin.

Til tross for sin blindhet, er hun i full vigør og jobb.

les også

Når livet endres for alltid: Hans våknet opp blind

Pluss content

– Jeg har jobbet i Norges Handikapforbund i mange år, men begynte for meg selv i fjor, som familieterapeut. Jeg lever et godt liv og har det kjempebra, men dette har irritert meg så lenge, at jeg bare måtte si i fra, sier Berg før hun og førerhunden Bilbo går ut i Oslos julegater.

– Et bein vokser ikke ut igjen

– Vi vet ikke hvor mange som tvinges til å belaste fastlegene med unødvendige besøk, men det er ihvertfall flere titalls tusen i året. Vi er veldig glade for at dette gripes fatt i. Jeg håper politikerne ser at de kan avlaste fastlegene ved at det gis en livslang attest til folk med livslang funksjonsnedsettelse. Når du er blind, mangler et bein, er ryggmargsskadd eller mangler et kromosom, da trenger man ikke gå til legen for å bekrefte det gang på gang. Et bein eller et kromosom, vokser ikke ut igjen, sier forbundsleder Arne Lein i Norsk Handikapforbund.

– Vi ønsker å forenkle, men

Arbeids- og administrasjonsminister Anniken Hauglie sier saken ikke er så enkel som den fremstår.

– Dette er en ordning som eksisterte også da Ap og Tajik satt i regjering, men som de ikke tok initiativ til å endre. Vi ønsker å forenkle og forbedre dette, men vi må finne en måte å gjøre det på som sikrer at folk får ivaretatt sine behov - også om behovene endrer seg, eller fordi den teknologiske utviklingen har gått fremover og gitt oss nye og bedre hjelpemidler.

Hun sier hensikten ikke er at folk skal måtte dokumentere at føtter ikke har grodd ut eller at blinde ikke har fått tilbake synet.

I Legeforeningen gir de full støtte til forslaget.

– Jeg er helt enig i at det er ugreit for både pasienter og leger at folk med varig nedsatt funksjon stadig vekk trenger å dokumentere dette, sier leder Petter Brelin i Norsk Forening for allmenmedisin i Legeforeningen.

les også

Nå skal Hauglie stanse trygdeeksport til utlandet

– Det viktige er å ivareta folks behov på en god måte. Ofte endrer folks behov seg, for eksempel ved at funksjonsnedsettelsen forverrer seg og dermed krever andre løsninger enn ved forrige korsvei. Hvis helsetilstanden forverrer seg kan det bety at søkeren har krav på en høyere og bedre ytelse enn før. Nav jobber med å gjøre det lettere å søke om støtte, gjennom økt grad av automatisering og bedre muligheter for selvbetjeningsløsninger, sier hun og legger til:

– Jeg vil gjerne ha innspill fra Handikapforbundet på hvordan vi kan få et system som både forenkler systemet og ivaretar folks behov.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder