Lover slutt på mobbing i skolen

Regjeringen starter i dag historiens største offensiv mot mobbing i norsk skole. Statsminister Kjell Magne Bondevik lover at de skal lykkes.

Artikkelen er over 17 år gammel

- Det er en ambisiøs målsetting å ha en skole uten mobbing i løpet av to år. 40 000 barn kan regnes som mobbeofre i norsk skole. Det er mange. Vi må bestemme oss for at dette vil vi nå ha slutt på.

- Verdispørsmål

- En såpass nær tidshorisont som to år tvinger oss til å begynne nå. Ved at både representanter foreldre, lærere, kommuner, Barneombudet og Regjeringen skriver under på manifestet, blir dette en bred allianse. Alle er med, understreker Bondevik.

Statsministeren er personlig svært opptatt av alt det negative mobbing fører med seg.

- Jeg er oppriktig opptatt av dette. Fra min egen ungdom husker jeg en jente som var utsatt for mobbing. Hun var kanskje ikke blant de kvikkeste og mest sosiale. Det var gutter som hadde henne som sitt spesielle offer over lang tid. Mobbing er egentlig et maktspill som går ut over andre, definerer statsministeren.

- Mobbeproblemet er for meg et verdispørsmål som dreier seg om menneskeverd og likeverd, sier Kjell Magne Bondevik til VG.

Statsministeren oppfordrer så sterkt han kan foreldre til å arrangere egne temamøter om mobbing. Regjeringen legger til rette for at et eget program mot mobbing innføres i alle norske skoler i løpet av de to årene norsk skole skal bli mobbefri.

- Viktig manifest

I tillegg har statsministeren store forventninger til lærerne.

- Lærerne er forbilder og ledere i skolen. De må rett og slett lede på en måte som gir barn beskyttelse. Og de som står bak mobbingen, må konfronteres med den, understreker Bondevik.

Han ber folk om å bry seg mer.

Rundt 100 000 elever i norsk skole er årlig involvert i mobbing, viser undersøkelser fra HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen, ledet av professor Dan Olweus - en av verdens fremste eksperter på mobbing.

Utdanningsminister Kristin Clemet (H) er opptatt av at elevene skal bli tryggere på skolen.

- Vi må ha nulltoleranse for mobbing. Ett tilfelle er ett for mye, sier Clemet, som likevel advarer mot å se på løftet om en nullforekomst av mobbing som en garanti.

- Det er ikke et problem vi kan vedta at vi blir kvitt. Men vi må ha ambisjoner og prente inn i oss selv at vi kan gi et bidrag, sier Kristin Clemet til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder