Mark-strid på Stortinget

- Fullstendig tøvete, mener Høyres Ivar Kristiansen om at Mattilsynet bruker tid på å undersøke om meitemarken føler smerte.

  • Siri Gjørtz

De to næringslivspolitikerne er begge aktive fiskere, men har et høyst ulikt syn på om det er viktig å vite om meitemarken opplever ubehag, smerte eller stress når den henger på fiskekroken.

Det er i forbindelse med arbeidet med en ny dyrevernlov at Mattilsynet undersøker om meitemarken og andre virvelløse dyr også bør få beskyttelse av denne loven.

- Naturen skapt slik

I dag omfatter loven levende pattedyr, fugler, padder, frosker, salamandere, krypdyr, fisk og krepsdyr.

En konsekvens av utredningen kan bli forbud mot å bruke meitemark som agn.

- Dette er fullstendig tøvete. Hva blir det neste? spør Kristiansen som sitter i næringskomiteen på Stortinget.

- Skal vi forby myggspray bare fordi det er ubehagelig for myggen?

Han mener Mattilsynet har mye viktigere oppgaver å ta seg av.

- Vi kan ikke ha et offentlig vesen som sitter med oppvarmet fortau på Oslo vest, og bruker masse penger på den slags, sier Kristiansen, som selv fisker med meitemark.

Han mener landbruksminister Lars Sponheim må gripe inn og gjøre det klart at dette ikke er Mattilsynets oppgave.

- Naturen er dessverre skapt slik at det kan gi utslag av grusomheter og smerte. Det er jo bare å fange en fisk i et garn. Det er klart at det medfører smerte, men vi kan ikke dermed forby fiskegarn, sier Kristiansen.

Riktig å sjekke

Sportsfisker og næringspolitiker for SV Inge Ryan, er av en annen oppfatning.

- Jeg synes det er riktig at vi sjekker ut om det er noe alvorlig som skjer når en meitemark blir trædd på en krok, sier Ryan.

Han mener det er slik at vi ofte er mer opptatt av om søte dyr har det vondt, enn om de litt mindre søte har det.

- Dette er en etisk oppgang som det er greit å se nærmere på, sier han, og understreker at det ikke bør brukes store summer på dette arbeidet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder