- Domspapirene må ekspert-granskes

Publisert: Oppdatert: 20.12.05 22:05

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

Hvor er og hva står i originaldommen?

(VG Nett) Det hersker fortsatt full forvirring om hvor originaldommen mot Arne Treholt befinner seg, og hvordan den ser ut. Advokat Harald Stabell vil kreve at eksperter gransker domspapirene.

Han har tatt permisjon fra Gjenopptagelseskommisjonen for straffesaker for å undersøke grunnlaget for gjenopptagelse av
Treholt-saken.

20 år etter dommen i norgeshistoriens største spionsak er det mange spørsmål som står ubesvart.

Ikke underskrevet

Dette er noen av de mest sentrale:

## Hvor er originaldommen oppbevart, og hva står i den?
## Hvem foretok endringer i dommen, og hvorfor og hvordan?
## Hva inneholder lydbåndopptakene fra forhandlingene i Eidsivating lagmannsrett i 1985?

Dommen som PST hevder er originalen, er ikke underskrevet av dommerne, og dommernes navn var heller ikke maskinskrevet. Det er ikke gitt noen forklaring på hvorfor dommernes navn er utelatt.

I kopier av dommen som har vært fremlagt i andre sammenhenger, er navnene på dommerne maskinskrevet nederst på side 255. I tillegg står Liv Risvold som protokollfører, med hennes underskrift og lagmannsrettens stempel.

Har brukt korrekturlakk

Alle sidene i den angivelige originaldommen er
stemplet «STRENGT HEMMELIG» i.h.t Sikkerhetsinstruksen. Men på en side er stempelet krysset over med svart tusj, og nederst på denne siden står det inne i en ramme: «AVGRADERT», jf. OVS
J.NR. 004721/1991.

Ingen av de andre sidene som ifølge tidligere overvåkingssjef Svein Urdal ble avgradert i 1991, inneholder tilsvarende markeringer som de på side 66.

På sidene 65 og 66, som begge omhandler det svært sentrale pengebeviset i Treholt-saken, er det foretatt flere endringer ved bruk av korrekturlakk.

Den nye teksten er skrevet med andre skrivemaskiner enn den opprinnelige, uten at noe har kunnet gi en fullgod forklaring på hva slags skrivemaskiner.

På ingen av disse to sidene i den dommen PST har i sin eie, er det mulig å merke eller se noe gjennomslag på baksiden av arkene. På andre sider hvor det er foretatt endringer, kan det merkes svakt gjennomslag fra skrivemaskinbokstavene.

Krever dokumentene

Ved nærmere undersøkelser av side 66, trer det fram håndskrift mellom tekstlinjene. Hvem skrev dette? Når det ble gjort, og hva var egentlig hensikten?

Sidene 65 og 66 skiller seg også ut fra de andre sidene i dommen, ved at begge har en rød firkant oppe i venstre hjørne av arket hvor det står: «OVS. J.nr. 05530 1993».

Hvorfor skiller disse sidene seg ut fra alle de andre, er noe av det advokat Stabell og Gjenopptagelseskommisjonen søker svar på.

Er sidene blitt endret som følge av at Treholts forsvarer, advokat Arne Haugestad, var begynt å stille kritiske spørsmål til pengebeviset?

Gjenopptagelseskommisjonens leder Janne Kristiansen krever innsyn i alle dokumentene i saken, og hun mener det haster.

- Vi har utredningsplikt overfor domfelte, og har rett til å få det materialet vi ønsker for å komme til bunns i en sak, sier Kristiansen.