AVVISER: Siv Jensen har flere ganger sagt at Erling Holmøys navnt ble nevnt på grunn av modellen forskeren har kjennskap til. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Finansdepartementet møtte SSB-utvalg - nevnte ikke omstridt forskningsmodell

Ifølge Siv Jensen ble Erling Holmøy nevnt i samtaler mellom Christine Meyer og Finansdepartementet på grunn av sin kjennskap til forskningsmodell. Men da departementet møtte et viktig SSB-utvalg, ble ikke modellen nevnt i det hele tatt.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Forskeren Erling Holmøy har vært i sentrum av den betente konflikten om Statistisk sentralbyrå (SSB) den siste måneden. Debatten har dreid seg om hans kjennskap til en spesiell modell som brukes i forskningsavdelingen i SSB, og verdien av denne. Holmøys kollega Rolf Aaberge har slaktet modellen som Finansdepartementet mener er svært viktig.

Nå avgåtte SSB-direktør Christine Meyer hevder det var først da Holmøy, og en rekke andre forskere, skulle bli flyttet fra forskningsavdelingen, at hun mistet støtten til Finansdepartementet i kampen om byråets omlegging.

Hun har også sagt at ekspedisjonssjef Amund Holmsen i Finansdepartementet ringte henne og sa at saken ville bli løst om hun ga nettopp Holmøy jobben tilbake.

Bakgrunn: Dette er SSB-saken

Modellen ble ikke nevnt

Dette har finansminister Siv Jensen avvist. Hun bekreftet at Holmøy og andre forskeres navn ble nevnt i samtalene mellom Meyer og departementet, men sier det var på grunn av modellene de har kjennskap til.

– Så er det helt riktig at navnet på flere forskere har kommet opp i samtalene med henne og departementet, men det er fordi disse modellene har ingen verdi om de som skal operere modellene skal bli fjernet fra dem, sa Jensen til NRK mandag om hvorfor Holmøys navn kom frem i samtalene med Meyer.

Men da departementet skulle møte utvalget som skulle vurderer forskningskvaliteten i SSB, Bye-utvalget, ble ikke Holmøys modell nevnt med et eneste ord, ifølge referatet VG har fått tilgang til.

NEVNTE IKKE HOLMØY: Ifølge referatet VG har fått tilgang til, sa ikke Holmsen noe om Holmøys modell på møtet. Foto:

Utvalgsleder Torstein Bye skriver i en tekstmelding til VG at «de fleste modellene i forskningsavdelingen» ble nevnt under møtet. Siden det var et uforpliktende drøftingsmøte, synes ikke Bye det blir riktig å bekrefte eller avkrefte om modellen ble diskutert.

Fikk du med deg? Siv Jensen om SSB-sjefen: – Jeg advarte henne mange ganger

Diskuterte forskning

Det var høsten 2016 ekspedisjonssjef Holmsen og avdelingsdirektør Sigrid Russwurm i Finansdepartementet møtte Bye-utvalget.

«Vi diskuterte det som var i vårt mandat: Bør det være forskning i SSB og hva innebærer forskning? Vi diskuterte ett sett av modeller og selvsagt departementets behov for modeller og analyser», skriver Bye til VG.

Holmøy, Birger Strøm og Nils Martin Stølen var forskerne som ble nevnt i samtalene mellom departementet og Meyer, opplyser kommunikasjonsjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet. Holmøy og Strøm har nøkkelkompetanse med modellen som er kjent som DEMEC, mens Stølen kan modellen MOSART.

Fikk du med deg? Meyer: Ble bedt om å gi innvandringsforsker spesialbehandling

I møtet med Holmsen og Bye-utvalget ble mange forskjellige modeller diskutert, inkludert Stølens, men ikke Holmøys DEMEC-modell, viser referatet.

Holmsen hadde ingen andre møter med utvalget. VG har vært i kontakt med flere utvalgsmedlemmer som ikke kan huske at modellen ble diskutert.

Erling Holmøy uttaler seg om SSB-saken:

Trakk frem andre modeller

Holmsen innledet møtet med at han har fått inntrykk av at de skulle komme med et kritisk blikk på forskningen i SSB.

Likevel nevner han ikke modellen som ifølge Finansdepartementet ble tatt opp i samtalene mellom Meyer og departementet, og har blitt fremhevet som viktig.

Fikk du med deg? Meyer: Ble bedt om å gi innvandringsforsker spesialbehandling

Forskningsmodellene KVARTS og MODAG, LOTTE og MOSART, ble alle trukket frem av Holmsen. De brukes blant annet til skatteberegninger, konjunktur, befolkningsprognoser og pensjonsanalyser.

Fokuserer på kontrollkomiteen

VG har kontaktet Finansdepartementet med en rekke spørsmål om hvorfor Holmøys modell ikke ble nevnt i møtet, og får til svar at departementet fokuserer på å besvare nye henvendelser fra kontrollkomiteen.

– Finansdepartementet har gjennom hele denne prosessen vært opptatt av at omorganiseringen ikke må foregripe arbeidet til Statistikklovutvalget. Det er viktig, både for oss og andre samfunnsaktører, at SSB også i fremtiden må kunne fylle samfunnsoppdraget sitt. Jeg registrerer at kontroll- og konstitusjonskomiteen skal ha et nytt møte i morgen, og vil stille meg nye spørsmål. Jeg mener derfor det er riktig å bruke tiden nå på å svare komiteen, skriver finansminister Siv Jensen.

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen har også forklart til VG hvorfor Holmøy, Strøm og Stølens navn ble nevnt i samtalene mellom Meyer og departementet.

Les også: Erna Solberg forsvarer omstridt SSB-samtale

Hun sier at en flytting av modellene ville innebære en risiko for følgende:

– SSB klarer ikke å oppfylle modelleveransene verken til oss eller andre. At modelleveransene fra byrået er gode nok, er helt avgjørende både for Finansdepartementet og mange andre viktige samfunnsaktører, skriver Wålen og legger til at viktige modeller forvitrer uten kompetanse til å utvikle dem.

VG skrev onsdag om at SSB likevel hadde en plan for hvordan Holmøy skulle erstattes.

Her får du en forklaring på SSB-saken:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder