LEDER KJEMPE-ETAT: Forholdet er fortsatt anstrengt mellom utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (til venstre) og utdanningsdirektør Astrid Søgnen (til høyre) i Oslo kommune. Bildet av de to er fra et arrangement på Apalløkka skole mot skolevold og trusler. Foto: Frode Hansen, VG

Bråket i Utdanningsetaten: Søgnens ledergruppe ville stoppe kartlegging av arbeidsmiljøet

Ledergruppen til skolesjef Astrid Søgnen har flere ganger uttrykt motstand mot den eksterne kartleggingen av arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten i Oslo som nå pågår. Men forsøkene på å stoppe undersøkelsen vant ikke frem.

 • Frank Ertesvåg
 • Lone Lohne
 • Halvor Bjørntvedt

Artikkelen er over ett år gammel

Det viser en omfattende e-post-utveksling mellom ledelsen i Norges største kommunale etat, Utdanningsetaten i Oslo kommune og byrådsavdelingen i kommunen. Så sent som tirsdag ettermiddag melder byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap at undersøkelsene av arbeidsmiljøet fortsetter som planlagt.

I meldingen opplyses det at 249 svar er kommet inn, og at ti er vurdert som falske og er tatt ut av grunnlaget for undersøkelsen.

Avsender av de sterke advarslene mot kartleggingen, er assisterende direktør Patrick Thomas Stark. Han er direkte underlagt utdanningsdirektør Astrid Søgnen, og del av hennes nærmeste ledergruppe.

Ledergruppen består, inkludert Søgnen og to assisterende direktører, av i alt 21 direktører.

les også

Søgnen fikk fjernet konklusjon fra uavhengig granskingsrapport

En høst med motstand

I hele høst har ledergruppen uttrykt sterk motstand mot den planlagte eksterne kartleggingen av arbeidsmiljøet rundt dem selv og i den store administrasjonen av etaten.

Kartleggingen er forankret hos politisk ledelse og byråd Inga Marte Thorkildsen (SV), som tidligere i høst fikk et fire siders varsel mot seg fra nettopp ledergruppen i Utdanningsetaten.

I en rekke e-poster som VG har fått innsyn i, advarer Stark og ledergruppen på det sterkeste mot å iverksette en ny og ekstern undersøkelse av arbeidsmiljøet.

Undersøkelsen skal utføres av PWC (tidligere PricewaterhouseCoopers), som er vant med å granske og iverksette lignende undersøkelser både i privat og offentlig sektor.

Blant annet viser direktørene til at det kan dokumenteres gode medarbeidersamtaler, lavt sykefravær og at varselet mot direktør Astrid Søgnen fra 2014 ble avsluttet uten funn av brudd på arbeidsmiljøloven. Med andre ord: De ser ikke behov for en ekstern undersøkelse av arbeidsmiljøet de selv har ansvaret for.

Direktørene i etaten reagerer også på en setning i et møtereferat der PWC stiller seg undrende til ledergruppens motstand mot undersøkelsen.

PWCs Gunnar Holm Ringen har ifølge møtereferatet uttrykt at det er vanskelig å forstå Utdanningsetatens motstand mot å få avkreftet påstander som etaten mener det ikke er hold for.

les også

VG avslører: Over hundre varsler mot Astrid Søgnens underdirektør

Til dette skriver ass. direktør Patrick Stark i Utdanningsetaten at : «For ordens skyld er disse påstandene avkreftet allerede i 2014 i forbindelse med kommunaldirektørens undersøkelse av fakta i varslingen.»

Ledergruppen i Utdanningsetaten skriver flere ganger til byrådsavdelingen, som står som gjennomfører av den nye undersøkelsen, at de mener det er tilstrekkelig med Oslo kommunes faste såkalte 10-faktor-arbeidsmiljøundersøkelse.

– Helt nødvendig

Hovedverneombud Einar Osnes i Utdanningsetaten er uenig. Han mener tvert imot at den bestilte, eksterne PWC-undersøkelsen er helt nødvendig ettersom han har oppfattet varsler om en ukultur i etaten.

– Jeg mener at kartleggingen er helt nødvendig siden det ble varslet om en ukultur i UDE (Utdanningsetaten, journ.anm.) før sommeren. Spesielt mener jeg det er viktig at det ble gjennomført intervjuer av utvalgte og frivillige, sier Osnes til VG.

les også

Oslo-lærere med kraftig kritikk av Utdanningsetaten

I e-postutvekslingen mellom Utdanningsetaten ved ass. direktør Patrick Stark og direktøren for byrådsavdelingen, Bente Thorsen Fagerli, skriver Fagerli at hun undrer seg over motstanden i etaten mot arbeidsmiljøundersøkelsen.

«Jeg er svært overrasket over tonen dere anfører mot en arbeidsmiljøundersøkelse, all den tid dere selv foreslo noe tilsvarende og det er politisk besluttet at den skal gjennomføres.»

Omtalt i varsel

Fagerli siktet til et initiativ fra Utdanningsetaten ved Stark til en undersøkelse i mindre skala som kun skulle omfatte Utdanningestatens direktørgruppe.

At ledelsen i Utdanningsetaten ikke synes noe om den pågående kartleggingen og undersøkelsen, gikk også frem av varselet mot skolebyråd Inga Marte Thorkelsen tidligere i høst, selv om avsenderne var anonyme.

Der heter det at: «Det er en forståelse i hele Utdanningsadministrasjonen at arbeidsmiljøundersøkelsen kun tjener det formålet å kvitte seg med etatsdirektør Astrid Søgnen.»

les også

Raymond Johansen skal selv konkludere i varslersaken mot skolebyråden

Kommunaldirektør i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Bente Thorsen Fagerli, avviser at det er noen beveggrunn for undersøkelsen å flytte omstridte Astrid Søgnen.

Forslag til forbedringer

– Bakgrunnen for arbeidsmiljøkartleggingen var en anonym varslingssak fra 2014 som er avsluttet, men der det ble påstått at forholdene fortsatt gjelder. Derfor besluttet Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap at det skulle gjennomføres en undersøkelse av det psykososiale arbeidsmiljøet i Utdanningsetatens administrasjon (UDA) sentralt. Formålet er å undersøke om det psykososiale arbeidsmiljøet i etaten er tilfredsstillende. Undersøkelsen skal resultere i en vurdering og forslag til oppfølging og eventuelle forbedringer, skriver Fagerli i en e-post til VG.

I meldingen som kom tirsdag heter det at den digitale verdikartleggingen ikke er en arbeidsmiljøundersøkelse eller fasit på dagens arbeidsmiljø i Utdanningsetaten.

«Kartleggingen brukes som et utgangspunkt for å gå i dybden på hva de ansatte opplever å være de sentrale verdiene i dagens kultur, hvordan de motiveres (eller ikke) av disse og hva de ønsker seg av en fremtidig kultur. Disse kjerneverdiene vil bli tatt med videre inn i gruppedialoger i alle avdelinger i UDA.»

les også

Tidligere utdanningsbyråd med støtte til Thorkildsen etter omfattende varsel

Partner Gunnar Holm Ringen i PwC Norge, forklarer at kartleggingen som skal gjennomføres i Utdanningsetaten er en standard-undersøkelse som selskapet bruker.

– Det vi bruker er en sertifisert undersøkelse som benyttes internasjonalt, den har blitt benyttet i tusenvis av bedrifter og organisasjoner. I Norge har vi brukt dette for å kartlegge miljø i mange kommuner, etater og offentlige organer, med gode resultater, sier Ringen til VG.

Flere faser

Undersøkelsen består av flere faser. Den første fasen som etaten er inne i nå, er webbasert, og skal danne et plott, en første indikasjon, som så brukes til workshops senere.

– Undersøkelsen er preget av at workshopen er det sentrale, og ingen av resultatene fra første fase brukes til noe annet enn disse workshopene, utdyper Ringen.

Han oppgir at det blir stilt tre spørsmål:

Hva er viktig for meg, hvordan er det i dag, og hvordan ønsker jeg at det skal være?

les også

Søgnen nekter å gå som skolesjef

Ass. direktør Patrick Thomas Stark i Utdanningsetaten vil ikke svare på VGs seks spørsmål om saken, men sammenfatter etatens versjon slik.

«Utdanningsetaten ga beskjed til kommunaldirektøren allerede 13.6. om at vi ønsket å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse av eksternt fagmiljø. Vi fikk da beskjed om at byrådsavdelingen skulle gjennomføre undersøkelsen selv, og denne er nå iverksatt. Ifølge mandatet for arbeidsmiljøundersøkelsen skulle den gjennomføres etter faglig aksepterte normer, herunder riktig kompetanse. Dette har vært avgjørende viktig for Utdanningsetaten hele veien, og dette har det vært diskusjoner om. Et enstemmig AMU (arbeidsmiljøutvalg) vedtok 14. august at de ikke kunne støtte undersøkelsen på det kunnskapsgrunnlaget som forelå, i tillegg til den vanlige medarbeiderundersøkelsen, som skulle gjennomføres i samme tidsrom.   Når undersøkelsen likevel gjennomføres, samarbeider vi og AMU godt om det,» skriver Stark.

Les også

 1. Hovedverneombud mener skoletopper pyntet på konklusjon i varslersak

  Hovedverneombud Einar Osnes i Utdanningsetaten reagerer kraftig på Utdanningsetatens behandling av den omfattende…
 2. Inga Marte Thorkildsen ber Søgnen om redegjørelse

  Skolebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV) har bedt Utdanningsetaten om å redegjøre for oppfølging av tiltak etter…

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Oslo kommune
 3. Utdanningsetaten i Oslo
 4. Astrid Søgnen
 5. Arbeidsmiljø
 6. Inga Marte Thorkildsen

Flere artikler

 1. Starter omstridt kartlegging i Utdanningsetaten - Søgnen skal være bedt om å gå

 2. Fikk falske besvarelser i kartlegging av arbeidsmiljø

 3. Ny rapport: Slakt av ledelsen i Utdanningsetaten

 4. Hovedverneombud: – Ansatte føler seg misbrukt i varsel mot Thorkildsen

 5. Aftenposten: Toppledere i Oslo-skolen med varsel mot skolebyråd Thorkildsen

Fra andre aviser

 1. Skoledirektørene i Oslo ville hindre at ansatte ble intervjuet om arbeidsmiljøet

  Aftenposten
 2. Varslere om Oslos skolebyråds oppførsel: «Skremmende», «Nedverdigende», «Ydmykende»

  Aftenposten
 3. «Manglende åpenhet, detaljstyring og frykt for represalier»

  Aftenposten
 4. Utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo går av – beholder millionlønnen

  Aftenposten
 5. Raymond Johansen skal ha gitt Astrid Søgnen beskjed om å gå av

  Aftenposten
 6. For mange har konkludert for tidlig i striden om Thorkildsen og Utdanningsetaten.

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder