STØTTET OPP: På Matredalen bro i Hordaland har Vegvesenet tettet igjen mellomrommet mellom søyle og bærebjelke. Foto: HALLGEIR VÅGENES (øverst) og ARNOLD MATRE (nederst).

Massiv opprydning etter VGs bro-avsløringer

Reparasjoner, hasteinspeksjoner og oppvaskmøter med samferdselsministeren. VGs avsløringer om tilstanden i Bro-Norge har ført til en storstilt opprydning.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I november avslørte VG at norske broer ikke inspiseres som de skal, at broer blir stående med kritiske skader i årevis – og at skader og mangler på en bro kan være livsfarlige selv om broen ikke faller ned.

Avsløringene førte til sterke reaksjoner fra ansvarlig statsråd og samferdselspolitikere, som betegnet VGs funn som svært alvorlige.

Må rydde opp

Etter slakt-rapporter fra Vegtilsynet har Vegvesenet måttet sette i gang et storstilt oppryddingsprosjekt. Før nyttår skal de gå gjennom hvordan de egentlig bruker systemet Brutus, hvor hver eneste bro i Norge skal ha sin egen «helsejournal» og inspeksjonene skulle vært registrert.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen har omtalt situasjonen som alvorlig, og innrømmet at registreringen ikke har vært på stell.

Innen 1. februar 2018 skal hele broregisteret Brutus være oppdatert med årets inspeksjoner. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier til VG at han forventer en fullstendig oppdatering på sitt bord.

Hasteinspeksjoner

Flere regioner forteller at de har gjort omfattende oppryddingsarbeid og utført flere hasteinspeksjoner etter VGs saker.

En slik hasteinspeksjon var på Fuglestad bro i Nordland.

Her oppdaget en broinspektør en kritisk skade i 2013, men skaden ble ikke ført riktig i Brutus, og heller ikke fulgt opp i tiden etterpå. Derfor var det først da VG oppdaget den samme skaden i september i år, at Vegvesenet slo alarm og satte i gang en hasteinspeksjon.

Konklusjonen ble at broen tåler trafikken, tross skaden.

BRUDD: En metallbjelke på Fuglestad bro hadde røket tvers over. Foto: Statens vegvesen

Hastereparasjoner

Matredalen bro i Masfjorden hadde bropilaren sunket ned i elvebunnen så broens bærebjelke ikke lenger hvilte på pilaren. Bærebjelkene er også temmelig rustne.

– Etter at VG har satt søkelys på saken, vil det bli installert shims som gjør at bjelke og søyle har anhold, svarte avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens vegvesen i Hordaland i oktober.

Det er nå gjort.

Vegvesenet har også kontrollmålt bæreevnen på det som er igjen av metall i de rustne bærebjelkene, og konkludert med at de fremdeles er i stand til å bære trafikken.

Det er planlagt ny bro på stedet i 2018.

FØR: Synlig glippe mellom søyle og bærebjelke. Foto: HALLGEIR VÅGENES, VG

ETTER: Bærebjelken er midlertidig støttet opp. Foto: ARNOLD MATRE, VG

Innsnevring omsider på plass

Melland bro i Sør-Odal har også hatt rustne bærebjelker i årevis. Her har kjørebanen nå blitt innsnevret.

Det skulle egentlig ha skjedd for fem år siden.

– Vegdirektoratet gjennomførte beregninger i 2012 som viste at broen kunne holdes åpen for trafikk hvis brobanen ble snevret inn til ett kjørefelt. Broen er fortsatt innsnevret, svarte Jon Prestegarden, seksjonssjef bro i Statens vegvesen region øst, tidligere i høst.

VG bemerket tilbake at det ikke var noen innsnevring der da vi besøkte broen. Noen dager senere kom svaret fra Prestegarden:

– Når det gjelder innsnevring har det blitt en feilregistrering i Brutus. Det har medført at vi har gitt VG feil opplysninger.

FØR: Melland bro da VG besøkte den i september. Foto: ØYVIND ENGAN, VG

ETTER: Melland bro etter at VG gjorde oppmerksom på at det manglet innsnevring. Foto: Statens vegvesen

Reparert landkar

Aksland bro i Etne hadde elven gravd seg faretruende inn under det ene landkaret.

Denne skaden er nå fikset.

– Forholdet er utbedret etter at VG satte søkelys på problemet, sier avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens vegvesen i Hordaland.

FØR: VG stakk meterstokken 75 centimeter inn under landkaret da vi besøkte Aksland i september. Foto: SONDRE NILSEN, VG

ETTER: Nå er det støpt en kraftig betongkant nederst på landkaret. Foto: ÅSE HJELMERVIK, VG

Fjernet asfalt

Asfalt er tungt, og for mye asfalt kan gå ut over bæreevnen til en bro. Kviteberg bro – også i Etne – hadde så mye asfalt at det utgjorde en kritisk skade for bæreevnen. Nå er skaden utbedret.

– Tiltaket som er utført er fjerning av asfalt etter at VG satte søkelys på problemet, sier Grethe Vikane.

Satt opp skilt

Høsten 2015 ble det notert at Skrome bro på gamle E16 i Voss skulle hatt et skilt som angir vektbegrensning. Nå er skiltet satt opp.

– Det ble gjort etter at VG satte søkelys på problemet, sier Grethe Vikane.

Midlertidig bro

Broen Strauman 3 i Øksnes har stått med en kritisk bæreevne-skade i 20 år – tilsynelatende uten at noen ting skjedde.

Men etter at VG besøkte broen i sommer, ble det tatt grep. Først ble kjørebanen innsnevret – og nå har det nylig kommet på plass en midlertidig bro. Men det er ikke på grunn av VG, ifølge avdelingsdirektør Marianne Eilertsen i Statens vegvesen region nord.

– Interimbro var planlagt lenge før VGs reportasje, sier Eilertsen.

TILTAK: En midlertidig bro avlaster nå gamle Strauman 3. Foto: LEIF GODVIK, VG


Kommersielt samarbeid: Rabattkoder