Erna Solberg: De som kommer til Norge, må bli en av oss

Statsministerens tøffeste utfordring er å få flere i jobb, håndtere integreringen og sikre velferdssamfunnets bærekraft. Hun snakker også om dysleksien, om sin egen gudstro – og forfengelighet.