NEDGANG: Sandviken sykehus i Bergen halverte bruken av tvangsmidler i fjor etter å ha toppet den nasjonale kartleggingen. Foto: Harald Vikøyr/VG

Færre tvangsinnleggelser etter ny lov

I september kom loven som gir psykiatriske pasienter økt mulighet til å nekte behandling. Nå viser årets tvangstall stor nedgang i tvangsinnleggelser.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I morgen publiseres den årlige statistikken over bruk av tvang ved psykiatriske sykehus i Norge. Den viser at antallet tvangsinnleggelser i psykisk helsevern er redusert med fjorten prosent fra andre til tredje del av fjoråret.

Fra 1. september i fjor ble loven om psykisk helsevern endret for å gi pasienter større anledning til å nekte behandling, dersom de er samtykkekompetente.

– Jeg er fornøyd med disse tallene. Det er en markant endring som trolig kan ses i sammenheng med lovendringen, sier helseminister Bent Høie.

Les også: Slik halverte Helse Bergen beltebruken

Svarer på kritikk

Kritikerne av den nye loven mente det ville gi behandlere og pårørende mindre mulighet for å hjelpe psykisk syke som ikke innså at de hadde behov for behandling. Psykiatrispesialist Knut Kjerpeseth i Nordlandssykehuset sa til NRK at han fryktet den nye loven kunne føre til flere tragedier.

– Vi vet at dette kan føre til økt belastning for pårørende, men jeg synes det er vanskelig å argumentere for å påtvinge mennesker behandling så lenge de ikke er til fare for deres eget liv eller andres liv og helse, sier Høie.

– Men kan det skape flere tragedier?

– Vi kan ikke sette et likhetstegn mellom mennesker med psykiske helseutfordringer. Jeg synes det er vanskelig å argumentere for å påtvinge mennesker behandling så lenge de ikke er til fare for seg selv eller andre.

VG avslører: Ga elektrosjokk til pasienter uten godkjenning

les også

Slår alarm om forholdene ved Dikemark: Helsepolitikere om Dikemark: – Ikke akseptabelt

Ikke mindre tvangsmidler

I 2016 avslørte VG omfattende svikt i registrering og kontroll med tvangsbruk i Norge. Sakene om «Tvangsprotokollene» avdekket også omfattende ulovlig bruk av tvangsmidler som belteseng - og en kraftig økning av beltebruk i fellesferien.

– VG avdekket at det var store mangler i tvangsstatistikken. Kan vi stole på at disse tallene er fullstendige?

– Ja, tallene på tvangsinnleggelser har vært god gjennom flere år, så vi har all grunn til å tro at denne endringen er reell, sier helseministeren.

les også

Slår alarm om ulovlig tvangsbruk ved Gaustad sykehus

Tvangstallene for 2017 legges frem av Helsedirektoratet torsdag. De viser at tallene for bruk av mekaniske tvangsmidler som beltesenger og trasportbelter går noe ned, mens bruken av isolasjon øker noe. Totalt sett er det en svak økning i bruk av tvangsmidler.

– Målet med lovendringen var også en nedgang i bruk av tvangsmidler?

– Ja, det ønsker vi. Men lovendringene handler om hvordan pasienter følges opp i etterkant og hva legene lærer av situasjonene. Derfor tror jeg det tar noe lenger tid før vi ser effekten, sier Høie.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder