Haddys nådeløse oppgjør med Støre

Trond Giskes (51) samboer, Haddy Njie (38), tar i en e-post et voldsomt oppgjør med Ap-leder Jonas Gahr Støre (57). Hun mener Støre gjør samboeren hennes rettsløs.

Artikkelen er over to år gammel

I en e-post sendt 24. januar, til partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng som ble videreformidlet til Ap-leder Støre, skriver Njie om prosessen de opplever at de er utsatt for.

«Prosessen i partiet har vært en like stor påkjenning for Trond og meg, som det ekstreme og ensidige trykket fra pressen. Prosessen har vært uforutsigbar, tilfeldig og ensidig til det absurde, med fullstendig mangel på rettsprinsipper», skriver hun.

Les Jonas Gahr Støres uttalelse i saken lenger ned i artikkelen!

OPPGJØR MED STØRE: Trond Giskes samboer, Haddy Njie, kritiserer Ap-lederen etter prosessen rundt Giske-saken. Foto: Møller, Line

Mannen hennes har de syv siste ukene opplevd å ha fått Metoo-varsler mot seg, med massiv medieomtale om at det var kommet flere henvendelser til Ap om mulig uheldig oppførsel fra Aps daværende nestleder.

21. desember ble han konfrontert av partileder Støre om flere varsler om upassende oppførsel. De to neste dagene øker presset kraftig og han både beklager enkeltsaker - og blir sykmeldt.

I løpet av første uken i januar trekker han seg som nestleder.

Men slaget om hva varslene egentlig dreier seg om, har ikke stått.

Foto: Braastad, Jørgen

les også

Støre om Giske: Har oppført seg uforenlig med partiets regelverk

23. januar får Giske beskjed om at Støre hadde bestemt seg for å konkludere i varslersakene knyttet til Giske, to dager etter, torsdag 25. januar:

Altså før Giske og Njie mener Giske har fått gitt fyldesgjørende svar på varslene.

Det er i den konteksten brevet til Njie må sees: Hun sender det dagen før Støre skal konkludere, etter alle solemerker i et forsøk på å gi Giske en sjanse til å svare:

Hun skriver:

«Trond har dypt beklaget ting han har gjort, som har vært feil. Da vi så at det også var uriktige påstander, trodde jeg at dette kom Jonas å stå i. Jeg var sikker på at han var mer opptatt av hva som er sant og riktig, enn hva som tar seg godt ut i møte med pressen. Derfor var fortvilelsen og skuffelsen stor over at han valgte den lettvinte løsningen, å ofre grunnleggende prinsipper i behandlingen av sakene for selv å komme godt ut av det».

Hun forteller om sine bekymringer for sin samboer og fortsetter sine angrep på Støre.

les også

Aftenposten: Giskes advokater advarte Støre før konklusjon

«Trond er sykmeldt. Jonas vet godt at dette er en reell sykemelding og at jeg er alvorlig bekymret for hans helse. I en slik sykemelding kan han selvsagt både gå på tur og snakke i telefonen, men å sette seg ned for å skrive et tilsvar og finne vitner og bevis (red.amerk; noen ord utelatt), der Jonas allerede har konkludert i mediene, er noe helt annet, skriver hun.

Hun går så inn i en av varslersakene, som hun selv har personlig kunnskap om, og legger frem for Støre informasjon som hun mener underbygger at han må bruke mer tid på å få frem sannheten, før han konkluderer.

Dette sier Jonas Gahr Støre i en uttalelse til VG rundt Haddy Njies epost:

«Jeg har forståelse for den krevende tiden Trond Giske og hans samboer har vært gjennom etter at Arbeiderpartiet mottok varsler og har behandlet dem internt i partiet. Jeg har i flere sammenhenger gitt utførlige svar om måten varslene er behandlet på, vurderingen av spørsmål om tillit og at vi etter å ha fått sakene grundig opplyst hadde grunnlag for å lukke dem 25. januar. For Arbeiderpartiet er punktum satt og det har sentralstyret sluttet seg til. Utover det har jeg ikke kommentarer til e-posten Haddy Njie har sendt til partisekretæren».

Haddy Njie avslutter med en personlig melding til Støre:

«Jonas.

Du vet at Trond har vært sykmeldt over lang tid, at vi får profesjonell oppfølging og at jeg er stadig mer bekymret for hva denne prosessen gjør med ham. Du vet at du har laget en prosess der har skapt et rettssystem utenfor rettssystemet der Trond mangler grunnleggende rettssikkerhet».

Hun fortsetter:

«Jeg skriver altså dette for å fortelle deg noe du allerede vet. Alt kommer til å komme fram (Red.anmerk: Noen ord er fjernet). Da skal du som ansvarlig for denne prosessen ikke kunne si at du ikke visste».

Njie ønsker ikke å kommentere saken, ut over å si at mailen ikke var ment for offentligheten.

les også

Støre har ikke lenger tillit til Giske

I går offentliggjorde VG et brev Giske har sendt til Ap og de 21 sentralstyremedlemmene, hvor han redegjør for de fem sakene hvor partiet har konkludert med at han har brutt partiets regler. Han bestrider regelbrudd i tre av sakene og tar til etterretning at hans versjon ikke ble hørt før "dommen" falt 25. januar.Njie ønsker ikke å kommentere saken.

Dagen etter e-posten ble sendt, offentliggjorde Støre sin og partiets konklusjon om at Giske har brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering flere ganger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder