SKRIVER BREV: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (til venstre) med forgjengeren, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og NATO-sjef Jens Stoltenberg i Oslo sist mandag. Foto: Tore Kristiansen, VG

Regjeringen «skylder» Forsvaret 16 milliarder kroner

Forsvarsbudsjettet i 2018 er 16 milliarder kroner under NATOs felles mål om å øke forsvarsutgiftene mot to prosent av BNP, ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Regjeringen kommer med nye forklaringer på hvorfor Norge beveger seg i gal retning i forhold til NATO-forpliktelsen, om å øke andel av nasjonaløkonomien til forsvarsformål.

Nå ligger det an til at BNP-andelen blir 1,56 prosent i år, for så å falle til om lag 1,5 prosent i 2020 og årene etter.

Benekter feilinformasjon

I et nytt brev til Anniken Huitfeldt (Ap), leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, avviser Bakke-Jensen at Stortinget ble bevisst feilinformert med langt mer optimistiske prognoser i 2016.

Forgjengeren Ine Eriksen Søreide (H) meldte da til Stortinget at andelen til forsvar ville ligge mellom 1,58 og 1,71 prosent i 2020, og at «uansett prognose vil BNP-andelen øke».

Nå skriver forsvarsministeren at dersom Norge skulle brukt 2 prosent av BNP til Forsvaret i 2018, måtte dagens forsvarsbudsjett på om lag 55 milliarder kroner, vært økt med om lag 16 milliarder kroner:

«Det vil være krevende i en tid der det vil være færre midler til rådighet. Dette har regjeringen vært tydelig på», skriver Bakke-Jensen.

Går motsatt vei

Men Anniken Huitfeldt fastholder at Stortinget skulle vært orientert om at tallene endret seg fra pluss til minus:

– Jeg reagerer sterkt på at regjeringen ikke informerte Stortinget. Da vi vedtok langtidsplanen i 2016, ble vi orientert om at BNP-andelen uansett ville øke. Nå bringer regjeringen oss motsatt vei, sier Huitfeldt til VG.

les også

Stoltenberg legger press på Norges forsvarssatsing

Nye NATO-tall

I neste uke møtes NATOs forsvarsministere i Brussel, og da vil NATO for første gang legge fram sammenlignende tall fra 29 NATO-land om hvilken vei hvert enkelt land beveger seg i forhold til to prosent-målet.

Mye tyder på at Norge faller nedover på denne listen. Det gikk NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg langt i å antyde da han møtte statsminister Erna Solberg (H) i Oslo mandag:

– Alle NATO-landene som grenser mot Russland – med unntak av Norge – vil nå NATOs felles to prosent-mål i 2018, sa Stoltenberg.

En av flere indikatorer

Tirsdag, dagen etter Stoltenbergs besøk i Oslo, sendte Frank Bakke-Jensen brev til Huitfeldt:

«I NATO opereres det med mange ulike indikatorer, både kvalitative og kvantitative, for å kunne gi et mest mulig helhetlig og dekkende bilde. Forsvarsbudsjettets andel av BNP er kun en av disse», skriver forsvarsministeren.

«Formuleringen i svaret om at BNP-andelen uansett vil øke, må sees i forhold til det som var referansepunktet på det tidspunktet svaret
ble gitt», legger han til.

Stoltenberg i 2015: Fullt mulig å gi Forsvaret 17 milliarder mer

Truet med kutt

USAs president Donald Trump har flere ganger gjort det klart at han vil måle NATO-landenes lojalitet til et felles forsvar etter størrelsen på forsvarsbudsjettene.

For ett år siden, i februar 2017, kom Trumps ferske forsvarsminister James Mattis til NATOs forsvarsministermøte med en krystallklart melding til sine allierte:

NATO-landene må øke pengebruken på forsvar innen året er omme, hvis ikke vil USA «moderere sin forpliktelse» overfor land som ikke følger opp.

– Amerikanerne kan ikke ta mer vare på deres barns sikkerhet enn dere selv gjør, sa Mattis på det lukkede møtet i Brussel.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder