: SKITNE OG SYKE: Over flere år registrerte Mattilsynet mislighold og vanskjøtsel av dyrene på gården i Sola.

: SKITNE OG SYKE: Over flere år registrerte Mattilsynet mislighold og vanskjøtsel av dyrene på gården i Sola. Foto: Mattilsynet

Mattilsynet sjokkert over dyreholdet på Sola-gård

Skitne og avmagrede dyr samt dårlig renhold over flere år. Dyreholdet på gården i Sola i Rogaland er nå tvangsavviklet av Mattilsynet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Paret som driver gården ble i november i fjor pålagt aktivitetsforbud. Det var Solabladet som først omtalte saken.

Et aktivitetsforbud innebærer at de ikke lenger får lov til å holde eller ha ansvar for storfe. Ifølge Stavanger Aftenblad ble dyreholdet avviklet mandag, og alle dyrene er tatt med til slakt.

– Gjentatte funn over lang tid gjorde at vi valgte å avslutte dyreholdet. Dette er avvik som er avdekket over flere år, sier Marianne Engelsgjerd, seksjonssjef for planter og dyr i Mattilsynet til Stavanger Aftenblad.

FLERE PÅLEGG: Mattilsynet påpekte ved flere tilfeller at forholdene til kyrne i fjøset var uakseptable. Foto: Mattilsynet

Skitne og syke kyr

Siden 2007 har Mattilsynet funnet en rekke brudd på dyrevelferdsloven på gården i Sola. Mattilsynets inspektør har vurdert forholdene som «sjokkerende dårlige», skriver Solabladet. Noen av overtredelsene er ansett som grove brudd.

Flere tilfeller av skitne melkekyr, gammelt fôr, manglende liggeplasser og ustelte klauver ble funnet mellom 2008 og 2014. Bøndene har fått pålegg om dette gjentatte ganger, skriver Solabladet.

Flere pålegg uten forbedring

Det ble også observert flere syke dyr. På et besøk i 2014 oppdaget Mattilsynet en ku med klauvbetennelse, og akutt behov for veterinærhjelp. Etter å ha fått pålegg om å rengjøre dyrene i 2016, fant Mattilsynet likevel skitne dyr i 2017, i tillegg til en død okse utenfor fjøset. Det ble påvist at denne hadde dødd av lungebetennelse og dehydrering, på grunn av «nedsatt immunforsvar som følge av svært dårlige oppstallingsforhold». Obduksjonen viste at oksen hadde blitt nedtrampet mens den fortsatt var i live.

GROV VANSKJØTSEL: Noen av kyrne i fjøset var ute av stand til å stå oppreist. BIldet er tatt på en av Mattilsynets inspeksjoner i 2016. Foto: Mattilsynet

Ba om utsettelse

Bøndene mener at avgjørelsen er feil, og i november gikk de til søksmål. De hevder et aktivitetsforbud ville få store konsekvenser for dem, og la til grunn at ingen dyr lider i dag.

Videre ba de om at aktivitetsforbudet ikke skulle gjennomføres før saken ble avgjort i retten, men de fikk ikke medhold i tingretten i januar. Paret ble også pålagt å betale saksomkostningene.

Bøndene har tatt ut stevning av staten med krav om at Mattilsynets vedtak oppheves. Saken er berammet til april, skriver Stavanger Aftenblad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder