BEKYMRINGSFULLT: Flere tusen barn sier at de mobbes av voksne i skolen. (Illustrasjonsbilde). Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Elevundersøkelsen: 8700 elever sier de mobbes av voksne i skolen

I den årlige elevundersøkelsen opplyser 8700 elever at de blir mobbet regelmessig av voksne i skolen:

Artikkelen er over to år gammel

– Helt forferdelig

Det er professor Peder Haugs (70) reaksjon da VG gjorde ham oppmerksom på tallene. Han er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Volda og mener tallene fra årets elevundersøkelse er skremmende.

– Veldig bekymringsverdig, det er rett og slett helt uakseptabelt, sier han til VG.

Mandag offentliggjorde Utdanningsdirektoratet den årlige elevundersøkelsen hvor elever fra 5. trinn til videregående skole sier sin mening om læring og læringsmiljø.

Av 435.000 elever som deltok på undersøkelsen oppgir 8700 at de mobbes regelmessig av voksne i skolen.

Det vil si to til tre ganger i måneden eller mer.

– Mangler pedagogikk i utdanningen

Tallene får professoren til å stille spørsmål ved retningen på satsingen for kvalitetsutvikling i skolen de siste 15–20 årene.

– Utdanningen har ikke tatt tilstrekkelig høyde for at de menneskelige forholdene i skolen har blitt endret, og at behovet for mer omfattende pedagogisk kompetanse har økt. Det er lagt stor vekt på å gi lærerne økt faglig kompetanse, behovet for det er akseptert, sier Haug.

Professoren mener samtidig at sentrale deler av utdanningen har blitt oversett.

– Den pedagogiske delen av utfordringene i lærernes arbeid som blant annet handler om å skape gode relasjoner til alle elever har blitt neglisjert. I det perspektivet er også innholdet i den nye lærerutdanningen interessant, sier han til VG.

les også

Mobbingen øker – over 50.000 elever plages

I 2016 innførte regjeringen strengere opptakskrav til lærerutdanningen. Peder Haugs etterlysning av pedagogikk får støtte av SVs stortingsrepresentant og medlem av utdanning og forskningskomiteen Mona Fagerås (46).

– Det er vel og bra at høyresiden ønsker faglig sterke lærere, men de har oversett pedagogikken. Jeg er helt overbevist om at pedagogikken må få en mer sentral rolle i lærerutdanningen, slik kan lærere håndtere hverdagslige situasjoner i skolen bedre, sier Fagerås som jobbet mange år som lærer før hun ble valgt inn på Stortinget.

les også

«Vi har metoder som kan redusere mobbing dramatisk, men vi vil ikke bruke dem.»

– Blir veldig bekymret

Elevundersøkelsen peker ikke på hvem «voksne» er, men prosjektleder for rapporten Christian Wendelborg sier til VG at det er naturlig å anslå at det hovedsakelig siktes til lærere.

8700 tilsvarer 2 prosent av elevene som deltok på undersøkelsen. Det er en økning på 0,2 prosent fra 2016. Samtidig oppgir 6,4 prosent at de en sjelden gang blir mobbet av voksne, noe som tilsvarer 27840 elever.

Tallene gir Fagerås en ubehagelig følelse.

– Dette er helt forferdelige tall, og sånn skal det ikke være. At elever blir mobbet av sin viktigste støttespiller er en helt uholdbar situasjon. Disse tallene gjør meg veldig bekymret.

Les Også: Odin ble mobbet på to ulike skoler. Han ble bare 13 år. (Lenken under).

«Det hjelper ikke å si ifra, de gjør ikke noe uansett»

KUNNSKAPSMINISTER: Jan Tore Sanner ble av statsminister Erna Solberg valgt til ny kunnskaps- og integreringsminister i januar 2018 etter fire år som kommunal- og moderniseringsminister. Foto: Hansen, Frode

– Handler om folkeskikk

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) er uenig i kritikken og mener mobbing av elever ikke har noe med utdanningen å gjøre.

– Det er først og fremst helt uakseptabelt at barn blir mobbet av voksne i skolen, men analysen i denne saken er både feil og rørete. At voksne mobber barn skyldes hverken ny eller gammel lærerutdanning, det skyldes utelukkende dårlig folkeskikk, sier han til VG.

Sanner er klokkeklar på at den nye lærerutdanningen vil gi studentene et godt grunnlag for å gjøre en god jobb som lærere.

– Det er ingen motsetning mellom faglig kompetanse og evne til å skape et godt læringsmiljø. Masteroppgaven i den nye utdanningen skal være rettet mot praksis i klasserommet, og utdanningen vil gi studentene mer kunnskap og dypere pedagogisk forståelse. Utdanningen vil gjøre studentene godt rustet til å ta fatt på jobben som lærere.

– Pliktig til å følge opp saker

Lederen for elevorganisasjonen Rahman Chaudhry (20) håper nye tiltak kan gjøre det enklere for elever å varsle om dårlig oppførsel fra lærerne.

– Dette er et forferdelig problem som vi har sett i mange år. Nå har vi fått en ny opplæringslov som gjør at ansatte i skolen har en lovfestet plikt til å følge opp dersom de mistenker at elever blir mobbet. Jeg håper at det kan bidra til at tallene går ned i fremtiden, sier han.

Han ønsker ikke å uttale seg om lærerutdanningen, men kan på generelt grunnlag fastslå at lærerne skal være kapable til å følge opp elvene også på andre områder enn det faglige.

– I tillegg til å utdanne elevene skal lærere ha pedagogiske ferdigheter til å oppdra barna på en god måte. 8700 er ikke mye i det store bilde, men det er likevel 8700 enkeltindivider som opplever en grov svikt fra sine tillitspersoner i skolen. Det er veldig alvorlig og det haster med å redusere tallene.

les også

Rektor frifunnet for brudd på opplæringsloven

For høye tall

Leder for Utdanningforbundet Steffen Handal mener tallene fra elevundersøkelsen er for høye.

– Det er uklart om det er lærere eller andre voksne elevene sikter til, men det er uansett helt uakseptabelt, sier han til VG.

Handal er til dels enig i at det er for lite praksis og pedagogikk i lærerutdanningen, men han tror at årsakene til at enkelte voksne mobber elevene er mer sammensatte enn dette.

– Det er selvsagt fullt mulig å være en god lærer både faglig og pedagogisk. Vi bruker jevnlig vår profesjonsetiske plattform, som fastslår at lærere skal verne barn mot mobbing og trusler på skolen, påpeker han.

LÆRERYRKET: Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet holdt innlegg etter at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mottok en rapport om lærerrollen og utviklingen av læreryrket i august 2016. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Ønsker bedre samarbeid

Handal mener også at tettere samarbeid mellom lærerne kan gi større bevissthet om egen yrkespraksis og samhandling med elevene.

– Hvis lærerne hele tiden får tilbakemelding på hvordan vi underviser og kommuniserer med barna, blir vi mer bevisste våre valg, noe som kan forebygge mobbing. Dette krever at skolen gir rom for at lærerne jobber sammen og observerer hverandre, sier Handal.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder