FORSVARER: Finansminister Jan Tore Sanner forsvarer hva han mener er nødvendig konsulentbruken i staten. Her sammen med tidligere kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: Tore Kristiansen

Høyre-Sanner: – Konsulentkutt vil skade viktige prosjekter

Finansministeren forsvarer statens bruk av eksterne konsulenter – og får kontant svar på tiltale fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet: – Staten bør se på daukjøtt, sier Marit Arnstad (Sp).

Staten brukte over åtte milliarder kroner på eksterne konsulenter i 2019.

I sine alternative statsbudsjetter foreslo Ap å skjære ned statlig konsulentbruk med ca. 1800 millioner, mens Sp ville kutte 900 millioner kroner. Høyre mener at slike kutt vil ha alvorlige konsekvenser.

– Statlige virksomheter flest bruker i hovedsak konsulenter på IT og prosjektering av viktige investeringer for folk og næringsliv over hele Norge, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Høyre: Kutt forsinker prosjekter

Statsråden viser til at opposisjonens kuttforslag eksempelvis ville ført til

  • Forsinkelse i planleggingen av E18 Lysaker-Ramstadsletta, E39 Hordfast og E39 Rogfast
  • Nedtrapping av DigiBarnevern, et system som skal øke kvaliteten i barnevernet
  • Utsatt innføring av 11 måneders studiestøtte

– Faktum er at konsulentbruk i staten sørger for at prosjekter blir gjennomført og kvalitetssikret, sier Sanner.

Han utfordrer Ap og Sp til å si hvilke prosjekter de ønsker stanset eller utsatt.

Sp: Bør se på daukjøttet

Parlamentarisk leder i Sp Marit Arnstad er overrasket over at Høyre ikke vil se på konsulentbruken.

– Staten bruker altfor mye på ekstern pr-rådgivning. Alle departementer og direktorater har store, interne kommunikasjonsenheter som burde kunne håndtere utfordringene, sier Arnstad.

Sp vil ta pengene fra konsulenter innen til organisasjonsutvikling og kommunikasjonsrådgivning, som ifølge regjeringen i fjor kostet staten over 700 millioner kroner.

De siste 200–300 millionene vil Sp ta fra uspesifiserte konsulenttjenester, som utgjør over tre milliarder.

– Vi tror staten har lagt seg til en vane å bestille eksterne rapporter, når arbeidet kunne vært utført av eget embetsverk. Det er daukjøtt innen konsulentbruk som staten burde se på, mener Arnstad.

Les også: Raste mot bruk av PR-byråer – Sp-ordførere bruker dem selv

KRITISK: Parlamentarisk leder i Sp Marit Arnstad er kritisk til omfattende bruk av eksterne konsulenter i staten. Foto: Therese Alice Sanne

Ap: Bygg heller kompetanse internt

Kommunalpolitisk talsperson for Ap Eirik Sivertsen er også ute etter skalpen til pr-byråene.

– Det er ikke eksterne kommunikasjonsrådgivere som bygger veiene, sier stortingsrepresentanten fra Ap.

Ap mener at kompetansen bør bygges opp internt, når statlige prosjekter går over flere år. Sivertsen mener det blir billigere enn å kjøpe konsulenttjenester utenfra.

Sanner opplyser at ekstern organisasjonsutvikling og kommunikasjonsrådgivning i fjor kostet 470 millioner, ikke 687 millioner kroner som hans statsrådskollega Monica Mæland oppga til Stortinget 17. januar i år.

– Ved en feil lå det også inne cirka 200 millioner til kampflyprogrammet i den posten, forklarer Sanner.

– Systemforsvarere

Sivertsen er overrasket over finansminister Sanner.

– Det kan være et tegn på at Høyre har sittet for lenge i regjeringskontorene, når de blir systemforsvarere fremfor å se hvordan de kan utvikle staten, sier Aps kommunalpolitiske talsperson.

Les også: – Ap-Raymond brukte 1,8 milliarder på konsulenter i Oslo i 2019

Marit Arnstad (Sp) mener det fullt mulig å kutte, uten at det rammer helt nødvendig konsulentbruk.

– Jeg er overrasket over at Sanner så ukritisk forsvarer all konsulentbruk og at Høyre som det nøkterne partiet de mener de er, ikke har et mer åpent sinn, sier den parlamentariske lederen i Sp.

UNDRENDE: Kommunalpolitisk talsperson for Ap Eirik Sivertsen er overrasket over at finansministeren forsvarer konsulentene i staten. Foto: Jørgen Braastad

– Slår ned på unødig bruk

– Jeg skal være den første til å slå ned på unødvendig konsulentbruk. Vi stiller tydelige krav til statlige ledere om at de skal bruke pengene på en effektiv og god måte, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Han vil ikke sette mål for reduksjon av konsulentbruk ut over å vise til at staten gjennom ABE-reformen er pålagt å effektivisere 0,5 prosent – eller 1,7 milliarder kroner i året.

Sanner sier at eksterne konsulenter bidrar til planlegging og kvalitetssikring av store prosjekter.

– Kutt i den størrelsesorden Ap og Sp foreslår, vil skade mange prosjekter vi trodde det var bred enighet om, og svekke muligheten for å effektivisere offentlig sektor, sier Sanner.

Riksrevisjonen: Kan bli bedre

Riksrevisjonen gransket i 2017 statens omfattende bruk av konsulenter, som i stor grad har sammenheng med moderniseringen av statlig forvaltning. Konklusjonen var at

  • Statlige virksomheter bruker konsulenter uten at behov og formål med tjenestene er tilstrekkelig klarlagt
  • Statlige virksomheter har potensial til å bedre prosessen med kjøp og bruk av konsulenttjenester
  • Mange statlige virksomheter legger ikke godt nok til rette for kompetanseoverføring og gjenbruk av erfaringer fra konsulentkjøp.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder