– SURREALISTISK: Julia Oleinik Sætre og hennes biologiske pappa Kenneth synes avslaget fra UDI er surrealistisk. Bildet er fra i fjor høst. Foto: Morten Asbjørnsen

Julia har fått nytt UDI-avslag: Må forlate Norge tirsdag

En ny instruks til tross: Julia Oleinik Sætre (23) har fått et nytt avslag og må forlate Norge og sin biologiske far.

– Jeg kan nesten ikke tenke på det engang. Jeg hadde lagt mange planer for hva jeg skulle gjøre når jeg fikk positivt svar. Nå må jeg bare glemme alt, sier Julia Oleinik Sætre, som må forlate Norge innen 9. april.

Årsaken til avslaget er at den norsk-russiske kvinnen ikke hadde lovlig opphold i Norge da hun på nytt søkte om familiegjenforening i fjor.

– Man må enten søke fra hjemlandet eller ha lovlig opphold i Norge når man søker om en ny tillatelse. Søknaden ble derfor avslått på formelt grunnlag, sier Cecilie Sande Amundsen, leder av området for familieinnvandring i UDI.

Fikk instruks

I september skrev VG at 23-åringen har blitt nektet familiegjenforening med sin norske pappa i Gursken i Møre og Romsdal, fordi Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda ikke mener at Kenneth Sætre (56) kan bevise at han var Julias juridiske far på fødselstidspunktet, slik utlendingsforskriften paragraf 8–10 krever.

Da daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) i oktober ga UDI en instruks om at søkeren også har rett til oppholdstillatelse hvis den norske borgeren er registrert som juridisk forelder på søknadstidspunktet, håpet familien at Julia endelig skulle få oppholdstillatelse.

– Hvorfor har ikke UDI fulgt denne instruksen?

– Instruksen fra justisdepartementet regulerer hvordan de materielle vilkårene i paragraf 8–10 skal vurderes. Den gir ingen endring i de prosessuelle reglene for hvordan en søknad skal fremmes, sier Amundsen.

– Søknaden er avslått fordi Julia ikke fyller de prosessuelle vilkårene for å fremme en søknad fra Norge. Vi har så langt derfor i denne omgang ikke hatt grunn til å vurdere om Julia fyller vilkårene i paragraf 8–10 slik disse må vurderes etter instruksen fra justisdepartementet, fortsetter hun.

MÅ FORLATE NORGE: 23-åringen må søke på nytt fra Russland. Foto: Morten Asbjørnsen

Overholdt ikke utreisefristen

Julia Oleinik Sætre hadde besøksvisum da hun ankom Norge høsten 2016. Det ble tatt en DNA-test ved Folkehelseinstituttet, som VG har fått se, som støttet det biologiske farskapet med 99,9999 prosent.

I desember samme år søkte hun om oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften paragraf 8-10, som sier at «en utlending som er født av foreldre hvorav minst én var norsk borger på søkerens fødselstidspunkt, har rett til oppholdstillatelse.»

På dette tidspunktet var det en russisk mann som sto oppført som far i fødselsattesten. UDI avslo derfor søknaden og satt 1. august 2017 som utreisefrist.

Familiens advokat Maggi Rødvik klaget på vedtaket og ba om utsatt iverksettelse, men UDI mente det ikke var grunnlag for endring og sendte saken videre til UNE.

UDI besluttet samtidig at det ikke skulle gis utsatt iverksetting, og satte ny utreisefrist til 29. oktober samme år.

Da Julia leverte en ny søknad 15. oktober i fjor, hadde hun derfor ikke lovlig opphold i Norge, skriver UDI i det nyeste avslaget sendt 26. mars. Dette fikk hun opplyst av Møre og Romsdal politidistrikt da hun leverte søknaden.

– Urimelig

Under klagebehandlingen i UNE ettersendte Rødvik et legalisert farskapsbevis, og opplyste at Kenneth Sætre nå var registrert som Julias far i Russland. UNE valgte likevel å avslå søknaden i fjor sommer.

I forbindelse med den nye instruksen sendte advokat Rødvik omgjøringsanmoding til UNE, men også denne ble avslått.

Rødvik sier hun er overrasket over at UNE og nå UDI ikke har fulgt instruksen fra justisdepartementet.

– UNE hadde rettslig grunnlag til å omgjøre vedtaket, fordi Kenneth nå var registrert som norsk far på søknadstidspunktet. Instruksen er ikke bindende for UNE, men den er uansett et tolkningsmoment i den helhetsvurdering UNE skal ta. Vedtaket ville da mest sannsynlig blitt omgjort og Julia hadde nådd frem med saken sin. UNE kunne i det miste ha gitt utsatt iverksettelse under klagebehandlingen.

Les også: Justisministeren om Julia-saken: – Viser at regelverket ikke fungerte

VIL VÆRE IGJEN: Julia Oleinik Sætre har fått god kontakt med resten av familien på Sunnmøre, blant annet bestemor Oddrun Sætre (90). Foto: Morten Asbjørnsen

VG har spurt UNE hvorfor de valgte å avslå omgjøringsanmodningen, som viste til den nye instruksen.

Seksjonssjef Anne Brandt-Hansen sier at de ikke hadde ikke anledning til å omgjøre vedtaket fordi Kenneth ikke var registrert som juridisk far på søknadstidspunktet i 2016.

– Hovedregelen er at farskapet skal være klarlagt ved fødselen. Instruksen fra departementet åpnet for å gjøre unntak dersom farskapet var avklart på søknadstidspunktet. Heller ikke dette var tilfelle ved tidspunktet for den første søknaden, og det er foreløpig bare denne første søknaden UNE har klagebehandlet.

Har klaget på vedtaket

Rødvik opplyser at hun har klaget på det nyeste vedtaket fra UDI, som hun mener er katastrofalt og fattet på feil rettslig grunnlag (se faktaboks under).

Ordfører og ombudsmann i Sande, Dag Vaagen, har sendt et støtteskriv til UDI-klagen. Også han viser til den nye instruksen, og mener at «et avslag på søknaden på formelt grunnlag vil stå i sterk strid med den allmenne rettsoppfatning.

– Jeg vil så sterkt jeg kan tilrå at søknaden blir realitetsbehandlet med grunnlag i gjeldende regelverk, skriver Vaagen i støtteskrivet.

HALVSØSTRE: Camilla Sætre fikk vite om Julia Oleinik Sætre for cirka tre år siden. Frem til da hadde hun vært uvitende om at hun hadde en storesøster. I dag har de to et nært forhold. Foto: Morten Asbjørnsen

– Håper noen tar til fornuft

Julia Oleinik Sætre har fått 9. april som frist til å forlate Schengen-området og Norge.

– Julia er redd for å måtte forlate Norge. Hun er helt sikker på at UDI vil nekte henne innreise igjen, og bruke det ulovlige oppholdet mot henne. Jeg håper at noen tar til fornuft, sier Kenneth.

– Er det ikke noen politikere på Stortinget som ser galskapen i dette?

Amundsen i UDI sier at hun skjønner at far og datter er frustrert, og at regelverket oppfattes som urimelig, men at Julia må søke på nytt fra Russland.

– Det er dessverre også slik at hennes ulovlige opphold i Norge, kan medføre at hun blir utvist og får et innreiseforbud til Norge, sier hun.

Statssekretær Torkil Åmland (Frp) sier at saken om Julia og Kenneth gjorde Justis- og beredskapsdepartementet oppmerksom på at regelverket ikke fungerte slik det burde.

– Instruksen gir generelle føringer for hvordan slike saker skal løses. Når det gjelder vurderinger knyttet til andre spørsmål i enkeltsaken og enkeltsaken i sin helhet, så kan ikke departementet uttale seg om det, annet enn at vi håper at saken løser seg for de involverte.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder