TO NYE VARSLER: Generalsekretær i Unge Høyre, Sara Juriks, forteller at ungdomspartiet har mottatt to nye varsler om seksuell trakassering i 2019. Foto: Mattis Sandblad, VG

Nye metoo-varsler i fire norske ungdomspartier

Flere norske ungdomspartier bekrefter å ha mottatt nye varsler om seksuell trakassering i år.

– Vi jobber systematisk med håndteringen av varsler, og jobber hele tiden med å bygge en organisasjon der terskelen for å si fra skal være lav, sier Sara Juriks, generalsekretær i Unge Høyre, til VG.

Totalt har Unge Høyre mottatt 31 varsler om seksuell trakassering siden 1. august 2017 og frem til slutten av november i år, opplyser Juriks.

To av dem ble levert i 2019.

Juriks presiserer at varslene ikke utelukkende dreier seg om hendelser som har skjedd internt i Unge Høyre.

les også

Yessenia (29) varslet om avgått Unge Høyre-leder: – Jeg var ikke så redd for å varsle. Men alt etterpå ble et mareritt.

Pluss content

Flere har mistet verv

VG har vært i kontakt med samtlige av de største ungdomspartiene i Norge med spørsmål om hvor mange varsler om seksuell trakassering de har mottatt fra 1. august 2017 til slutten av november 2019.

Siden metoo-kampanjen inntok Norge høsten 2017 har norske ungdomspartier, i likhet med moderpartiene, stått i hardt vær.

Spesielt stor var oppmerksomheten rundt Unge Høyres tidligere leder, Kristian Tonning Riise, som totalt fikk 11 varsler mot seg i 2018.

De resterende 20 varslene Unge Høyre har mottatt i perioden gjelder ikke Tonning Riise, forteller Juriks.

les også

Kristian Tonning Riise om varslene og fallet: – Jeg hadde mer enn nok med å prøve å puste.

Pluss content

Alle varslene er i dag ferdigbehandlet.

Ingen er i perioden blitt suspendert eller ekskludert, som er partiets mest alvorlige sanksjon. Det er imidlertid flere som har mistet verv i organisasjonen, eller selv har forlatt den, forteller hun.

Juriks ønsker ikke å kommentere ytterligere hvilke sanksjoner de to varslene ungdomspartiet har mottatt i 2019 har ført til overfor dem det ble varslet om.

Fem varsler i FpU

Fremskrittspartiets ungdom (FpU) har mottatt «en håndfull» varsler siden høsten 2017, oppgir genealsekretær Ola Buvik Skedsmo.

Fem av dem er mottatt i 2019.

Noen av varslene som har kommet inn til ungdomspartiet i år, dreier seg om den tillitsvalgte i Rogaland som i februar ble siktet for voldtekt i forbindelse med partiets fylkesårsmøte og om stortingsrepresentant Ulf Leirstein, opplyser Buvik Skedsmo.

Disse varslene er senere blitt behandlet av Fremskrittspartiet (Frp).

– Av hensyn til de berørte kan jeg ikke kommentere noe mer inngående i disse sakene, skriver Skedsmo i en e-post til VG.

– Når noen varsler FpU, er vi opptatt av å ivareta alle parter i saken. Vi anbefaler alle å politianmelde forhold de mener kan være straffbare, og bistår og følger opp våre medlemmer, skriver han videre.

FEM VARSLER: Generalsekretær i FpU, Ola Buvik Skedsmo, forteller at ungdomspartiet har mottatt fem varsler om seksuell trakassering i år. Foto: Fremskrittspartiets ungdom

To nye varsler i KrFU

Kristelig Folkepartis ungdom (KrFU) har mottatt syv varsler om seksuell trakassering i perioden. To av dem ble levert i år. Generalsekretær Otto Galtung understreker at statistikken også involverer bekymringsmeldinger.

I slutten av 2017 og begynnelsen av 2018 håndterte ungdomspartiet også en mediesak vedrørende en ferdig håndtert sak om tidligere fylkesleder i Akershus KrFU, Julia Sandstø –som sto frem i Aftenposten i desember 2017. Denne saken ble behandlet før 2017.

les også

Julia (22) varslet om seksuell trakassering i KrFU: – Det har kostet meg ekstremt mye

Pluss content

– Ett av de to varslene som har kommet inn i år er ferdig behandlet og dreide seg om seksuell trakassering. Det andre er fortsatt under behandling, så det er det ikke riktig av meg å kommentere, sier Galtung til VG.

– Kan du si noe om hvilke konsekvenser de to varslene har fått for dem det ble varslet om?

– Nei, det ønsker jeg ikke av hensyn til enkeltsakene, sier Galtung.

TOTALREVIDERTE RETNINGSLINJER: Etter metoo-kampanjen har KrFU totalrevidert ungdomspartiets retningslinjer om seksuell trakassering i samarbeid med LNUs Trygg Organisasjon, forteller Otto Galtung. Foto: Kristelig folkepartis ungdom

Ett nytt varsel i Unge Venstre

Unge Venstre har mottatt fem varsler om seksuell trakassering siden høsten 2017, opplyser generalsekretær Linn Skyum.

Ett av dem ble levert i 2019.

Alle varslene er i dag ferdigbehandlet, oppgir Skyum.

Ett av varslene Unge Venstre har mottatt i perioden, er politianmeldt. Det ble anmeldt før det ble levert til dem, forteller generalsekretæren.

– Hvilke sanksjoner har varslene ført til overfor dem det ble varslet om?

– Det avhenger veldig av saken, så det kan jeg dessverre ikke utdype ettersom vi må ivareta personvernet til de involverte, sier Skyum til VG.

ENDRING: Etter metoo-kampanjen har flere i Unge Venstre blitt mer oppmerksomme på arbeidet med å forhindre seksuell trakassering, forteller generalsekretær Linn Skyum til VG. Foto: Jørgen Braastad, VG

Senterungdommen (SUL), Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), Rød Ungdom (RU), Sosialistisk Ungdom (SU) og Grønn Ungdom oppgir ikke å ha mottatt noen nye varsler i 2019.

Nye tiltak i samtlige partier

Samtlige ungdomspartier forteller at de har tatt lærdom av metoo-kampanjen.

Retningslinjer for håndtering av saker som omhandler seksuell trakassering er blitt revidert, etiske retningslinjer er nblitt tilført og gjennomgått, anonyme varslingskontakter og kanaler er blitt opprettet og dialogen om hva som regnes som passende og upassende oppførsel har blitt styrket.

– Det er veldig viktig for oss at vi får senket terskelen for å si fra, sier Sara Juriks i Unge Høyre:

– Vi bruker våre etiske retningslinjer som utgangspunkt for hvordan vi ønsker at folk skal ha det hos oss. Hvert år skal disse retningslinjene diskuteres og evalueres i sentralstyret og landsstyret, dette gir oss en mulighet til å ha en ordentlig diskusjon på hvordan vi har det hos oss, utdyper Juriks.

Galtung i KrFU forteller at seksuell trakassering er blitt satt mer på dagsorden etter metoo.

– Når oppmerksomheten rundt dette problemet stiger i samfunnet generelt, har det naturlig nok også gjort det i vårt parti. Det tenker jeg er bra, hvis vi skal få bukt med denne typen problematikk, sier han til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder