VARSLER GÅR TIL SAK: Bergenspolitiet har de siste årene vært rystet av en rekke varslingssaker. Nå har en politimann i Vest politidistrikt saksøkt arbeidsgiveren sin etter at han ble omplassert mot sin vilje. Foto: Hallgeir Vågenes

Politivarsler i Bergen har saksøkt staten etter at han ble omplassert mot sin vilje

Politimannen i Bergen ble tvangsflyttet etter at han varslet om mangelfull etterforskning av menneskehandelsaker. Nå går han til sak for å kreve erstatning fra staten.

– Jeg kan bekrefte at min klient har levert en stevning mot staten ved Justisdepartementet. Han mener han er utsatt for ulovlig gjengjeldelse, og krever oppreisningserstatning fra arbeidsgiveren, sier mannens advokat, Birthe Eriksen, til VG.

GÅR TIL SAK: Advokat Birthe Eriksen representerer politivarsleren i Bergen som har saksøkt staten. Hun mener saken vil bli en prøvestein for hele varslingsinstituttets legitimitet. Foto: Hallgeir Vågenes

9. november 2017 varslet den erfarne politibetjenten ved Seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet om gjentatte tilfeller av det han hevdet var manglende oppfølging og etterforskning av grove menneskehandelsaker.

Ny varslingssak i bergenspolitiet: Politimann slo alarm om manglende etterforskning av menneskehandel-saker

Da politimannen kom tilbake til Bergen etter endt permisjon i Afrika i mars 2018, hadde han ikke lenger jobb på avdelingen.

Beskjeden om at han ikke lenger var ønsket på avdelingen fikk varsleren på e-post fra sin egen sjef mens han og familien fortsatt var i Afrika.

– For å ivareta arbeidsmiljøet for deg og for medarbeiderne ved Seksjon for organisert kriminalitet ønsker vi ikke at du skal arbeide ved den seksjonen nå, skrev seksjonslederen i e-posten.

STEVNES SOM VITNE: Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt vil bli stevnet som vitne når søksmålet fra politivarsleren i Bergen kommer for retten. Foto: Frode Hansen

Nytt politivarsel i Bergen: Derfor ble det slått alarm

Etter å ha jobbet nesten fem år i den prestisjefylte EXIT-gruppen, som jobber med bekjempelse av menneskehandel, menneskesmugling, salg av seksuelle tjenester og hallikvirksomhet, ble varsleren beordret til å tjenestegjøre ved et nyopprettet saksmottak på politihuset i Bergen.

Advokat Birthe Eriksen mener dette var en ren degradering.

– Det var ingen saklig grunn for omplasseringen. Forflytningen representerte en klar karrieremessig nedgradering i forhold til ansvar, oppgaver og anseelse. Ettersom han i den nye stillingen fikk en annen turnus, gikk han også ned i lønn, sier Eriksen.

– Selve forflytningen er imidlertid kun ett element i det som anføres som en systematisk gjengjeldelsesprosess mot politietterforskeren som varslet, legger hun til.

I dag jobber politimannen et annet sted i organisasjonen.

Politimannen varslet om kritikkverdige forhold – fire måneder senere ble han tvangsflyttet

Politimester Kaare Songstad har avvist at det foreligger brudd på varslerens varslervern.

Et privat konsulentselskap som på oppdrag fra Politidirektoratet (POD) gjennomgikk saken, konkluderte med at omplasseringen var lovlig og frikjente Vest politidistrikt for å ha utsatt varsleren for gjengjeldelse.

Saken ble henlagt av Spesialenheten for politisaker, som konkluderte med at verken tjenestepersoner eller Vest politidistrikt som foretak opptrådte straffbart da sakene det ble varslet om, ble håndtert.

Birthe Eriksen sier at de ønsker en full gjennomgang av sakene politimannen varslet om når erstatningskravet skal behandles i retten.

– Vi må ikke glemme hva denne saken egentlig handler om. Min klient varslet om svært alvorlige og kritikkverdige forhold relatert til det vi mener er mangelfull etterforskning av saker der kvinner er blitt utsatt for prostitusjon og menneskehandel. I stedet ble min klient mistenkeliggjort, og han ble ikke tatt på alvor.

PÅ VITNELISTEN: Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil etter det VG får opplyst bli stevnet som vitne når retten skal behandle søksmålet fra politimannen i Bergen. Riksadvokatembetet var blant mottagerne av varselet som ble sendt i november 2017. Foto: Krister Sørbø/VG

Hun mener mye står på spill når politimannen nå velger å saksøke arbeidsgiveren sin.

– Vi mener denne saken er viktig for hele varslingsinstituttets fremtid i justissektoren. Det er på tide vi får en vurdering av hele ordningens legitimitet, og vi ser frem til å få saken belyst i full bredde i retten. Vi må også få slått fast at det ikke er akseptabelt å behandle varslere slik det er gjort her, sier hun.

Fagforeningstopp: – Fraråder politifolk å varsle

Varsleren har tidligere uttalt til VG, via sin advokat, at han er bekymret for ytringsfriheten på arbeidsplassen sin, som en følge av at ansatte ifølge politimannen ikke tør å komme med kritiske innspill eller formidle egne tanker.

– Det burde vært fullstendig unødvendig å måtte gå gjennom en så vanvittig prosess som det å varsle i politiet har vist seg å være, bare fordi man har forsøkt å komme med konstruktive innspill og kritikk, uttalte varsleren.

Spesialenheten: Henla sak etter at politimann slo alarm

Stevningen ble sendt til Bergen tingrett 7. juni i år, og saken er fortsatt ikke berammet i retten.

Etter det VG får opplyst vil flere sentrale personer i justis-Norge bli stevnet som vitner. Blant andre politimester Kaare Songstad og riksadvokat Tor-Aksel Busch, i tillegg til representanter for ledelsen i Politidirektoratet.

– Det jeg kan si er at det er aktuelt å føre vitner fra ulike ledelsesnivåer i politiet, sier Birthe Eriksen.

BISTÅR VARSLEREN: Ørjan Hjortland er leder i Politiets Fellesforbund i Hordaland. Hjortland sier saken har vært en enorm belastning for politimannen. Foto: Emil Weatherhead Breistein

Leder i Politiets Fellesforbund i Hordaland, Ørjan Hjortland, synes det er beklagelig at en varslingssak ender med en etterfølgende sak om ulovlig gjengjeldelse.

– At en slik sak ender i retten viser at vi ikke har gode nok systemer på plass for å håndtere slike saker. Som fagforening har vi lenge kjempet for at det kommer på plass en uavhengig, faglig varslingsinstans. Det er helt nødvendig for å skape nødvendig tillit til varslingsinstituttet, sier Hjortland.

Professor om varslingssaken i Bergen: - Kan skremme andre fra å varsle

Hjortland sier at fagforeningen har forsøkt å gi politimannen all mulig støtte, både menneskelig og i prosesser på arbeidsplassen. Han har også fått juridisk støtte i de snart to årene som er gått siden varselet ble levert.

– Denne saken har vært en enorm belastning for ham, sier Hjortland.

Politimester Kaare Songstad skriver i en e-post til VG at politidistriktet ikke har anledning til å kommentere stevningen, ettersom saken håndteres av Politidirektoratet og Justisdepartementet.

Han vil ikke kommentere uttalelsene verken til advokaten eller varsleren.

– Ettersom dette er tema som nå skal opp til behandling i retten, blir det galt av meg å kommentere slike utspill nå, skriver Songstad.

– Hva tenker du om at du må møte som vitne i en sak der en av dine medarbeidere er saksøker?

– Vitneførsel i en domstol er en del av prosessen i en slik sak. Utover det har jeg ingen kommentar til dette.

Senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund i Justis- og beredskapsdepartementet opplyser følgende til VG:

– Departementet tar dette til etterretning og har foreløpig ingen kommentarer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder