Politimann siktet for seksuell omgang ved misbruk av stilling

En politimann ansatt i Nordland politidistrikt er varetektsfengslet, siktet for å skaffe seg seksuell omgang med flere fornærmede ved misbruk av sin stilling.

– Dette er en alvorlig siktelse og politiet i Nordland har opprettet personalsak. Tjenestemannen er suspendert fra sin stilling mens etterforskningen pågår, sier sier visepolitimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt i en pressemelding sendt ut fredag.

Hun opplyser at politimannen er siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

Siktelsen er tatt ut av Spesialenheten for politisaker, som etterforsker saken videre. Politiet i Nordland sier de ikke har noen ytterligere kommentarer.

Flere fornærmede

Leder for Spesialenhetens etterforskningsavdeling for Nord-Norge og Midt-Norge, Halvor Hjelm-Hansen, sier bekrefter overfor VG at det er snakk om flere fornærmede.

Hvor mange og i hvilket omfang det er snakk om, vil han ikke gå inn på. Han vil heller ikke si noe om når de straffbare forholdene skal ha skjedd, eller hva slags relasjon mannen skal ha hatt til kvinnene.

– Det er riktig at vi har startet etterforskning av en straffesak som gjelder en politiansatt i Nordland politidistrikt. Han er siktet for overtredelse av paragraf 295 som gjelder misbruk av stilling for å oppnå seksuell omgang, sier Hjelm-Hansen.

Han opplyser at mannen ble pågrepet tirsdag og besluttet varetektsfengslet av retten torsdag. Mannen blir holdt i varetekt til 23. desember inntil annet er bestemt

– Når ble det fattet mistanke mot mannen?

– Spesialenheten har hatt saken til behandling i noen uker.

Hvordan ble dere gjort kjent med dette?

– Det kan jeg ikke gå nærmere inn på. Saken er registrert som en straffesak hos oss og vi har innledet etterforsking.

– Hva vil denne lovparagrafen han er siktet etter si?

– Paragrafen betyr at han skal ha benyttet sin stilling eller en posisjon forøvrig og at han i den forbindelse har oppnådd seksuell omgang med noen.

– Feil og oppkonstruert

Mannens advokat, Tom Solberg, sier til VG at hans klient stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han mener den er feil og oppkonstruert. Utover det har vi ingen flere kommentarer til siktelsen, sier han.

– Erkjenner han noen av de faktiske forhold?

– Jeg ønsker ikke å gå i detaljer på det. Det er ingenting som indikerer noe myndighetsmisbruk, sier Solberg.

Han legger til at hans klient har anket varetektsfengslingen. Når anken blir behandlet er foreløpig ikke kjent.

– Har han forklart seg for Spesialenheten?

– Ja.

– Hva har han forklart?

– Det vil jeg ikke kommentere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder