PÅ OSLOSKOLE: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) la nylig frem nye læreplaner på Smestad skole i Oslo. Oslo-skolen har ennå litt igjen før lærernormen er oppnådd. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

1100 flere lærer-årsverk - men flere kommuner ikke i mål

Siden skoleåret 2018/19 er det 1100 flere årsverk til ordinær undervisning i norske offentlige grunnskoler. Det er færre elever pr. lærer enn på 11 år, men ikke alle er i mål med lærernormen.

Det går frem av den siste oversikten fra Kunnskapsdepartementet som ble lagt frem torsdag.

Mens det var 16,2 elever pr. lærer på de fire laveste årstrinnene i 2013/14, er det 14,0 elever pr. lærer i ordinær undervisning dette skoleåret (2019/2020).

les også

Sanner (H) og Grøvan (KrF): Uaktuelt med omkamp om lærernormen

Totalt er det kommet til 3175 flere lærerårsverk enn i 2014–15, viser tallene fra skolemyndighetene.

Men kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) underslår ikke at det fortsatt er kommuner som ikke har fulgt opp normen der det skal være maksimalt 15 elever per lærer på 1.-4. trinn, og 20 på 5.-10. trinn i ordinær undervisning.

I alt mangler det 700 lærere på at lærernormen er fulgt opp.

les også

Nærmere lærernorm-målet

– Det blir stadig færre kommuner som ikke følger opp. Det mangler totalt 700 årsverk med lærere før alle er i mål. Men dette går i riktig retning, sier Jan Tore Sanner (H) VG.

Høyre var motstander

Hans eget parti, Høyre, har vært motstandere av lærernormen, men ga etter for et kompromiss med KrF i Stortinget i 2017.

ELEVER PR. LÆRER: Tabellen viser antall elever pr. lærer på de ulike trinnene i de ti største kommunene i Norge. Tabellen viser med rød skrift at Oslo, Bærum og Stavanger ennå ikke er i mål på de laveste årstrinnene. Foto: Kunnskapsdepartementet

– Hvordan er det å følge opp noe som du og Høyre egentlig er mot?

– Både Høyre og regjeringen er for flere lærere. Det er noe vi har fulgt opp i flere år. Nå ser vi at det blir færre elever pr. lærer som kan gi bedre tid til elevene. Samtidig er det vel kjent at Høyre ikke var for en lovpålagt norm. Men kompromisset som også innebærer kompetansekrav til lærere, står vi opp for, svarer Sanner.

FORNØYD: Hans Fredrik Grøvan er parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti. Til høyre: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Helge Mikalsen, VG

KrF-seier

Leder for KrFs stortingsgruppe, Hans Fredrik Grøvan, mener de nye tallene på tilveksten av lærere, er svært gledelig for et hardt presset parti.

– Tallene viser at lærernormen virker. Frykten for at det ikke var nok lærere til å bemanne det store målet om økt lærertetthet, har vært helt uberettiget, sier Grøvan som er en av de politiske arkitektene bak reformen.

– Jeg tror mangelen på 700 lærere er et oppnåelig tall - når du ser på hvordan de aller fleste kommunene har fått til dette, legger Grøvan til.

IKKE I MÅL: Gunn Cecilie Ringdal (H) er ordfører i Lier kommune i Buskerud (snart Viken). Kommunen er en av skoleeierne som ikke er kommet i mål med lærernormen ennå. Foto: Lier kommune

Deler ikke ut skjenn

– Din egen partifelle og ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier kommune, er en av flere som ikke har klart å oppnå lærernormen. Får hun skjenn av deg?

– Nei, da. Jeg tror at alle kommuner vil jobbe hardt for å få enda flere lærere i klasserommene. Dette står nok høyt oppe på alle ordføreres prioriteringslister. Vi ser også at økningen i lærertetthet ikke har tappet distriktene og de mindre skolene for lærere, sier Sanner.

Ringdal selv skriver i en sms til VG at kommunen er på vei til å nå normen.

– Vi når lærernormen fra høsten 2020, etter at vi satte av ytterligere midler i budsjettet vi vedtok tirsdag. Rekrutteringen av lærere igangsettes på nyåret, skriver Lier-ordføreren.

FYLKESVIS: Akershus og Oslo er de to elevrike fylkens som ennå ikke er i mål med lærernormen på de laveste årstrinnene. Foto: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsministerens eget hjemfylke, Akershus (snart Viken) utmerker seg sammen med Oslo som de eneste fylkene som ikke er helt i mål med normtallet for de minste elevene.

les også

Barn født sent på året får dårligere skoleresultater

Sanner velger likevel å fokusere mest på det positive.

– De nye tallene viser også at det er blitt færrre ukvalifiserte i skolen. Det viktigste er at elevene oftere møter en kvalifisert lærer enn tidligere, sier skolestatsråden.

Tallene viser at nedgangen i ukvalifiserte lærere er fra 4,2 prosent i forrige skoleår til 3,9 prosent i år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder