SAKTE BOMLØSNING: Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF foreslår en moderat vei mot et mer bomfritt liv. Foto: NAF

NAF med bomløsning timer før Frp-møtet: – Slik kan du kutte, Siv

NAF foreslår å kutte ti milliarder i året i bompenger. Frp-leder Siv Jensen er positiv.

Bompengene har blitt en politisk hodepine for regjeringen. Onsdag klokken 1600 skal landsstyret i Frp samles for å finne en løsning på den økende motstanden mot å betale bompenger.

Partiets landsmøte har allerede vedtatt å bruke 100 milliarder oljekroner for å slette bompengegjelden – men det vil ikke resten av regjeringen være med på.

– Alle vet at det er politisk urealistisk å få flertall for å hente 100 milliarder kroner som en engangsutbetaling for å betale bomgjelden. Vi har laget et forslag til bomkutt til finansminister Siv Jensen på om lag ti milliarder i året, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF til VG.

Få full oversikt: Sjekk VGs bompenge-spesial

13 milliarder

Bomkuttet bør ifølge NAF skje med følgende fire virkemidler:

1. Kutt gjelden til bomselskapene med 6 milliarder kroner per år.

– Staten kan bidra til at inngått bompengegjeld på ferdige veistrekk utenfor by nedbetales, slik at bompenger langs landeveien er fjernet i løpet av ti år. Gjelden i dag er på 58 milliarder kroner. Å fjerne den gjelden på ti år vil bety om lag seks milliarder kroner i året, sier hun.

2. Reforhandling av bypakkene og reduserer bompengene i by med 33 prosent 

– Samferdselsministeren må be om å reforhandle de største bypakkene, med sikte om større statlige bidrag. En realistisk ambisjon er å senke bompengene med 10 prosent av prosjektene, eller om lag tre milliarder kroner i året.

Les også: Ber Siv forlate regjeringen

Hun viser til at det er planlagt bypakker for drøyt 300 milliarder kroner de neste 20 årene.

– Dette vil redusere bompengeandelen i bypakkene fra 56 prosent til 46 prosent, og gir en reduksjon i inntektene fra bilister fra 169 til 109 milliarder, eller en gjennomsnittlig takstreduksjon på 35 prosent. Det statlige bidraget til kollektive infrastrukturprosjekter må økes fra 50 til 70 prosent finansiering. Det utgjør om lag en milliard kroner i året og er inkludert i vår beregning på tre milliarder kroner i året.

Frp-Limi: Leter etter slanke-løsning på bomprosjekter

3. Staten gir rentefrie lån til bompengeselskapene

– Det vil spare bomselskapene for anslagsvis mellom én og to milliarder i rentekostnader. Eksempel var gjennomsnittlig rentesats for Fjellinjen i 2017 3,74 prosent, med en høy grad av fastrentelån. Om man legger til grunn en gjennomsnittlig rente på to prosent vil dette utgjøre 1,16 kroner. kroner i året, som er omtrent det som selskapene betalte i finanskostnader i 2017, sier hun.

4. Skattefradrag

– Det vil ta mange år å gjennomføre bompengekutt som monner. I mellomtiden kan regjeringen sikre at det lovede skattefradraget for høye bompengeutgifter fra Granavolden-erklæringen virkelig monner. NAF forventer at dette skattefradraget kommer på plass allerede fra 2020. Ambisjonen bør være et skattefradrag på 20 prosent av dagens bomutgifter, altså om lag 2,6 mrd. kroner i året, sier Ryste.

– Vi mener at fremtidige veiprosjekter må fullfinansieres av staten fra første dag gjennom éngangsbevilgninger, fremfor at man – som i dag – drar med seg gjeld som betales med bompenger og årlige statlige bevilgninger. I NTP vedtatt i 2017 er det lagt opp til bompengefinansiering på 131 milliarder kroner, sier hun.

les også

Ekspert om målingen: Vil ikke få et slikt resultat ved valget

Hun viser til at bompengene bare siden 2017 har økt med 2,5 milliarder, til ny rekord på 13 milliarder kroner i år.

– Ved å sette av ti milliarder kroner i året i ti år, vil dagens bompenger på veier utenfor byene bli fjernet og bompengene i byene bli redusert med 35 prosent.

– Disse bompengene er det fullt mulig å fjerne eller redusere kraftig. Men siden politikerne har latt utviklingen gå så langt vil det koste milliarder og kreve langsiktige prioriteringer.

Jensen: Jobber med skattefradrag

Frp-leder Siv Jensen mener NAF har laget en farbar vei:

– Det er bra at NAF engasjerer seg i motstanden mot bompenger og ønsker å få bompengene ytterligere ned.

Frp har vedtatt flere av NAF-punktene, blant annet at dagens byvekstavtaler og vedtatte bompakker må gjennomgås og justeres, slik at kostnaden reduseres. Og forslaget om skattefradrag for bompengeutgifter:

BOMMØTE: Finansminister og Frp-leder Siv Jensen kan ikke bomme når hun i ettermiddag møter sitt landsstyre. Foto: Helge Mikalsen

– Vi har fått gjennomslag i regjeringserklæringen for et skattefradrag og det jobbes med dette nå. Vi jobber med en rekke tiltak for å redusere bompengene og har fått redusert bompengeandelen ned fra 40 prosent under de rødgrønne til 28 prosent i dag samtidig som vi har økt samferdselsbudsjettet med 75 prosent.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder