Vil ikke at KRIK-ledere skal ha homofile partnere

En referansegruppe nedsatt i KRIK anbefaler at den kristne ungdomsorganisasjonen fortsatt løfter fram ekteskapet som en ordning mellom mann og kvinne.

  • NTB

«Det er ekteskapet mellom mann og kvinne som er Guds gode ordning for samliv», heter det i organisasjonens spilleregler for ledere, ifølge Dagen.

Etter Kristen Idrettskontakts (KRIK) generalforsamling i 2017 ble det stilt spørsmål ved dette, siden det hindrer samboere og personer som lever i likekjønnede ekteskap å få lederoppgaver i organisasjonen.

Fikk du med deg? Lokalpolitiker ønsket ikke heise regnbueflagget – partiet tar avstand fra uttalelsene i lokalavisen

I etterkant av generalforsamlingen ble det derfor satt ned en referansegruppe som skulle utrede konsekvensene av å åpne for homofilt samlevende ledere.

Nå har gruppen konkludert. Deres anbefaling er at spillereglene ikke bør endres.

Gunhild og Wanyas bolig ble vandalisert: – Føler oss utrygge

Referansegruppen ber videre styret i ungdomsorganisasjonen se på nytt på hvordan dagens regler praktiseres, og påpeker at det er en inkonsekvent tolkning av regelverket når det kommer til ledere som er samboere uten å være gift.

– Referansegruppen har så langt jeg kan se overgitt en nyansert og velbegrunnet innstilling til styret, sier nåværende generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal til Vårt Land.

Homofilt par nektet å kysse - ble banket opp: Mener høyrepopulister har skylden

Landsstyret i den kristne ungdomsorganisasjonen skal behandle rapporten fra referansegruppen i august. Da vil det bli fattet vedtak om den omdiskuterte formuleringen.

KRIK hadde 15.000 medlemmer i 2017. Organisasjonens hovedmålgruppe er ungdom og unge voksne i aldersgruppen 13 til 26 år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder