FULL FART: Slik kan Skoftelandsbrua på E39 like vest for Mandal bli seende ut. Veibanen ligger på det høyeste 120 meter over bakken, og er designet for 120 km/t. Foto: Nye Veier

Tegner motorveier for 120 km/t fra Østlandet til Rogaland

Mens Vegvesenet mener det er ulønnsomt å bygge veier for 120 km/t, planlegger konkurrenten Nye Veier allerede for denne hastigheten. De mener Norge bør legge inn 120 km/t som toppfart når nye veier planlegges.

– I våre planer for E18 fra Bamble til Kristiansand planlegger vi veiutformingen for 120 kilometer i timen, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planprosesser og samfunnskontakt i Nye Veier.

Vegvesenet: Motorvei for 120 km/t ulønnsomt

Nye Veier har også byggingen av vel 17 mil på E39 fra Kristiansand til Ålgård sør for Stavanger blant sine utbyggingsoppdrag. Også her mener Hobbesland og hans medarbeidere at en rekke strekninger med fordel kan dimensjoneres for 120 km/t.

FULL GASS MOT SØR: Om Nye Veier får gjennomslag for sine planer, blir det 120 km/t på strekningene som er markert med rødt. På de øvrige blir det hovedsakelig 110 km/t. Foto: Kart: Nye Veier

les også

Bompenge-krangelen: Lokale Frp-ere krever at staten tar regningen for fylkesveier

Kan bli mye oppfart

Her er strekningene Nye Veier designer for 120 km/t:

* 160 av i alt 175 kilometer mellom Kristiansand Vest til Ålgård sør for Stavanger. Hele strekningen fra Trysfjorden til Ålgård kan få 120 km/t.

* På E18 planlegges for 120 km/t fra Dørdal i Bamble til Grimstad, det vil si ikke strekningen Tvedestrand – Arendal på 23 km – som allerede er klar for åpning og dimensjonert for 110 km/t. Strekningen som kan får 120 km/t er 75 km.

Det gjenstår å se om den allerede bygde strekningen Tvedestrand-Arendal senere kan oppjusteres til 120 km/.

Ikke uenig med Vegvesenet

– Vi bør planlegge for 120 km/t der det er formålstjenlig. Det finnes strekninger hvor dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt, sier kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Nye Veier AS til VG.

Sverige: Bygger flotte veier uten bompenger

Mandag la Vegvesenet frem sin utredning av muligheten for å bygge nye motorveier for en fart på 120 km/t, og å oppruste eksisterende motorvei til samme fart. Utredningen viste at 120 km/t er ulønnsomt for ny vei – men svakt lønnsomt for noen kortere strekninger med eksisterende motorvei.

– Vi forholder oss til den samme typen modeller og måter å kalkulere på som Vegvesenet gjør. Men vi mener at selv om de aktuelle 460 kilometerne som fremholdes som mulig for 120 km/t samlet regnes som ulønnsomt å oppgradere, finnes det en del strekninger som er lønnsomme å oppgradere til den hastigheten, sier han.

les også

Skremt av tunnelbranner: Vil stoppe undersjøiske tunneler

130 km/t for dyrt

Nye Veier gjorde sine egne beregninger av hvordan både 120 og 130 km/t ville være i Norge, men slo fra seg 130 km/t.

– Da tilsier den europeiske veinormalen betydelig bredere veibane, som gjør at kostnadene øker for mye. Men mange steder seg vi at det gir bare marginale økninger av kostnaden om vi dimensjonerer for 120 km/t i stedet for 110 km/t, sier plandirektør Hobbesland.

VG mener: Vi trenger bompengene

Han peker også på at en viss samfunnsmessig ulønnsomhet ikke er uvanlig i veiprosjekter:

– Mange av veiene som nå er vedtatt på E39 viser samfunnsøkonomisk ulønnsomhet i modellene som benyttes. Men politikerne har funnet at det likevel er verdier i disse veiene som ikke fremkommer i slike økonomimodeller, sier Hobbesland.

Nå gjenstår det å se om Nye Veiers planer for 120-motorvei blir akseptert når planene legges fram.

– Det er jo slik at 120 km/t krever noe bredere vei og kanskje litt stivere svinger, og det kan skje at vi ikke får lov til å bygge for 120 km/t siden det er en noe bedre veistandard og vil kunne ha en noe høyere kostnad. Og husk – til syvende og sist er de jo veimyndighetene som bestemmer fartsgrensen på veien, ikke veibyggeren, understreker han.

Prosjektleder bak fartsgrenseutredningen fra Statens vegvesen, senioringeniør Marius Slinde i Vegdirektoratet, er kjent med Nye Veiers holdning til å planlegge for 120 km/t:

– En av flere utfordringer ved det, er at vi kan få flere fartsgrenser og ulike standarder på veistrekninger, noe vi vet trafikantene kan ha vansker med å forholde seg til. Helst bør bilfører kunne stille inn 120 eller 110 på fartsholderen og la bilen kjøre. Men hva som skal være maksimal fartsgrense er en beslutning som må tas av Samferdselsdepartementet, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder