Nye Veier sparer milliarder på veibygging – gir lavere bompenger

Selskapet Nye veier fikk 148 milliarder kroner for å bygge 530 kilometer motorvei mer effektivt. Nå viser deres egne beregninger at de kommer i mål 25 milliarder billigere enn ventet.

Med 170 ansatte har Nye Veier utfordret Statens vegvesen som norsk veibygger. Tanken bak har vært å finne nye og bedre måter å bygge norsk vei på – og skal man tro tallene som Nye Veier selv legger fram, har dette gått over all forventning.

VG Mener: Edruelig veibygging

les også

Tegner motorveier for 120 km/t fra Østlandet til Rogaland

Billigere og med høyere standard

Selskapet har foreløpig laget ferdig om lag 50 km vei, men er i gang med seks av de i alt 12 tildelte strekningene, og har lagt planer og plansystemer for resten.

– Vi ser nå at vi klarer å bygge de veiene vi har fått tildelt 25 milliarder kroner rimeligere enn kostnaden som var lagt til grunn i utgangspunktet, forteller adm. direktør Ingrid Hovland i Nye Veier til VG.

Nye Veier har blant annet benyttet konsulentselskapet McKinsey for å verifisere beregningene de har gjort.

Og kommer dette til å gi utslag på innkrevingen av bompenger?

– Det korte svaret er ja. Reduserte kostnader skal gi reduserte bompenger, sier kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i selskapet.

E24: Bompengegjeld nesten som et forsvarsbudsjett

Nye Veier regner at de for alle prosjektene samlet klarer å bygge mer enn 17 prosent billigere enn det var beregnet i utgangspunktet.

– I tillegg har vi klart å legge inn betydelig høyere standard på veiene, mange steder med firefeltsvei i stedet for tofelts, og 110 km/t i stedet for 90 km/t. I beregningsmodellene som benyttes i bransjen, gir dette store utslag for den samfunnsøkonomiske gevinsten ved prosjektene. I våre prosjekter samlet beregnes denne gevinsten til 29 milliarder kroner, forklarer adm. direktør Hovland.

FORNØYD: Adm.direktør Ingrid Hovland i Nye Veier kan legge fram gode tall for virksomheten. Foto: Nye Veier

les også

Vegvesenet: Ulønnsomt å bygge nye veier for 120 km/t

Passer veien i 40 år

Nye Veier har fra starten gått inn for en totalløsning for veibygging: De skal bygge veien, og drifte og vedlikeholde veistrekningen i 40 år. Dette kan gi dyrere valg når veien bygges, men vil betale seg i det lange løp, mener de.

Sverige: Har bompenger i to byer

– I tillegg har vi benyttet en gunstig planleggingsmodell som blant annet involverer den valgte entreprenøren i planleggingsfasen. Dette er folk som har bygget vei i mange år, og den erfaringen har vist seg å gi store besparelser. Vi har også vært flinke på å redusere kostnadene i hvert enkelt prosjekt blant annet ved å bygge rettere vei og redusere omfanget, altså korte ned brolengder, tunneler og store kryssløsninger. De største sparegrepene gjøres allerede tidlig i planleggingen, sier hun.

les også

SV vil droppe veier for 450 milliarder kroner

Tre nye strekninger gratis

De reduserte kostnadene på 25 milliarder kroner tilsvarer vel hundre kilometer ny firefelts motorvei etter Nye Veiers kostnadsmodell.

Men virkeligheten er at de har fått tildelt tre nye veistrekninger på totalt om lag 170 km vei som skal bygges – uten at de er tilført nye midler:

* E6: Ca. 90 km firefelts vei fra Øyer til Otta i Gudbrandsdalen

* E16: Ca. 60 km firefelts vei fra Kløfta til Kongsvinger

* E6: Ca. 20 km tofelts vei over Kvænangsfjellet, Troms

Les også: Vil ha kontainere med elsykler

Vil ha mer å gjøre

Tallene er såpass gode at Nye Veier-sjefen sier rett ut at de vil ha mer å gjøre.

– Vi er klare for å utvide, ja. Det har vært en utfordrende oppgave å levere mer effektiv veibygging, og skape mer verdi for sluttbruker – som er trafikantene.

Nye Veier startet med 150 ansatte og har nå 170 fast ansatte. I tillegg er Hovland åpen på at det benyttes eksterne rådgivere og at de samarbeider maksimalt med entreprenørene.

– Vi har brukt tre år på å utvikle selskapet og metodeverket og ikke minst rekruttere de rette personene. Vi er et robust selskap, som kan ta flere oppgaver, sier adm. direktør Ingrid Hovland.

Vegvesenet: – Sluttsummen teller

Avdelingsdirektør Gyda Grendstad i Statens vegvesen er leder for avdeling for Planlegging og grunnerverv. Hun ønsker Nye Veier velkommen, men sier:

– Man må være forsiktig med å sammenligne gamle tall med stor usikkerhet, med nyere prognoser - der det også vil hefte usikkerhet. Det ligger i måten å beregne veiprosjekter at i tidlig fase ligger det stor usikkerhet, mens tallene blir sikrere jo nærmere realisering man kommer. Man sparer ingenting før veien er bygd og sluttsummen er kjent. En prognose om hvor mye man skal spare inn på kostnader fremover, er ikke det samme som besparing.

Hun fremholder også at når Vegvesenet og Nye Veier har blitt bedt om å redusere kostnader på de samme prosjektene, har de to endt opp om lag likt – som for eksempel E16 Kløfta – Kongsvinger og E6 Sjoa – Otta.

– Nye veier AS som en ny aktør, riktignok med andre oppgaver og andre rammer enn Vegvesenet, har skapt en dynamikk i bransjen som vi ønsker velkommen, sier Vegvesen-sjefen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder