STOR RAPPORT: Bjørn Guldvog, helsedirektør i Helsedirektoratet forteller at det er foreslått 29 tiltak for å være bedre rustet mot legemiddelmangel. Foto: Trond Solberg

Rekordår for medisinmangler: – Vi blir veldig sårbare

En beredskapsrapport for legemiddelmangel i Norge avdekker flere svakheter med dagens ordning. Arbeiderpartiet mener helseminister Bent Høie må «få ut fingeren».

 • Marthe S. Lien

I fjor ble det meldt inn 684 mangeltilfeller til Legemiddelverket.

I 2019 har vi allerede passert antall meldte avbrudd i legemiddelforsyningen til Legemiddelverket og vi ligger an til en dobling av antall meldte tilfeller i 2019. De siste årene har antallet meldte tilfeller doblet seg hvert år.

– Jeg tenkte at dette må jo stoppe en gang, men det ser ikke ut til at det stopper i år heller, sier Anne Markestad, farmasøyt og rådgiver for forsyningssikkerhet, til VG.

– Det er bekymringsfullt at antall meldte mangler øker så raskt. Det øker kompleksiteten i det å håndtere pasientbehandlingen. Jo flere viktige mangler du må holde styr på, jo større er sannsynligheten for at det skjer feil, forteller hun.

les også

Fortsatt rekordstor legemiddelmangel: Anne-Lill får ikke tak i viktig medisin

– Gjør oss veldig sårbare

I en rapport publisert for en uke siden tar Helsedirektoratet for seg sårbarheter i dagens forsyningskjede for legemidler og svakheter med legemiddelberedskapen i Norge. Direktoratet har foreslått 29 tiltak med bakgrunn i dette.

– Et av hovedproblemene for Norge i dag er at virkestoffene i mange legemidler vi bruker blir produsert i Asia, og på produksjonssteder vi har liten informasjon om. Om det skulle skje noe med en fabrikk kan det ramme legemiddelforsyningen i hele verden på sentrale medisiner. Vi blir veldig sårbare med tanke på brudd i forsyningskjeden, og vi har lite oversikt over det, sier Bjørn Guldvog, helsedirektør i Helsedirektoratet, til VG.

Les også: 7000 pasienter rammet: – Største legemiddelskandalen vi har hatt

Guldvog forklarer at alle ledd i forsyningskjeden har små lagre for å holde kostnadene nede, og at det ikke produseres mer enn det som forventes solgt.

– Vi må tenke hva vi kan gjøre med dette i Norge. Vi er et lite marked i den globale sammenhengen, og det gjør oss veldig sårbare med tanke på å bli nedprioritert.

– Krevende at vi ikke har fullstendig oversikt

Helsedirektoratet mener derfor det må et samarbeid med Europa til for å kunne få en bedre oversikt over manglene, og at Norge også får mer oversikt over legemidler som er spesielt sårbare.

Rapporten peker også på at legemiddelberedskapen i kommunene må styrkes, og at det bør vurderes et system for å bistå i mangelsituasjoner – slik som sykehusene har i dag.

les også

Norske apoteker tomme for viktige medisiner

I tillegg mener Helsedirektoratet at kommunene må få varslingssystemer, slik at hjelp kan komme raskt på plass uten at det går utover pasientene.

BEREDSKAPSLISTE: Blant forslagene til Helsedirektoratet er å utvide beredskapslisten til totalt 50 forskjellige legemidler. Foto: Krister Sørbø

Det foreslås også å utvide den eksisterende beredskapslisten for legemidler. Listen inneholder blant annet legemidler mot diabetes, hjerte og kar-lidelser, nevrologiske lidelser, som epilepsi og Parkinson, samt stoffskiftesykdommer.

– Vi vet at vi trenger disse legemidlene i det daglige, og da er det krevende at vi ikke har en fullstendig oversikt over situasjonen, sier Guldvog.

les også

Mangel på livsviktig stoffskiftemedisin: – Folk føler seg hjelpeløse

– Høie må få ut fingeren

Arbeiderpartiet fremmet i mars flere forslag for å øke legemiddelberedskapen i Norge, men forlagene ble nedstemt av regjeringen.

– Jeg ser at mange av forslagene er å finne igjen i Helsedirektoratets rapport. Særlig når det gjelder kommunal beredskap, sier Tellef Inge Mørland, medlem av helse- og omsorgskomiteen for Arbeiderpartiet.

– SKREMMENDE: Tellef Inge Mørland, medlem av helse- og omsorgskomiteen for Arbeiderpartiet, mener legemiddelmangelen er en «skremmende utvikling» som regjeringen kunne gjort mer for å unngå. Foto: PETER MYDSKE

– Oppsummert viser rapporten at det er punkter der regjeringen ikke har gjort jobben. Det er bare for Høie å få ut fingeren slik at ikke liv og helse blir satt i fare fordi det mangler legemidler.

Skal vurdere forslagene

Statssekretær i helsedepartementet Anne Grethe Erlandsen mener det er feil at regjeringen har «sovet i timen», og sier at de allerede har satt i gang en rekke tiltak.

– Senest i revidert budsjett har vi bevilget fire millioner kroner for å styrke Legemiddelverkets kapasitet for å håndtere legemiddelmangler. Vi har også styrket legemiddelberedskapen i det nordiske samarbeidet og opprettet en nordisk mangelgruppe. I tillegg deltar Norge aktivt i EUs arbeid for å finne nye tiltak som kan styrke beredskapen, sier hun.

– Mange av forslagene til Arbeiderpartiet har jo likheter med tiltak i rapporten. Hvorfor ble dette stemt ned?

– Vi ønsket å avvente utredningen fra Helsedirektoratet, slik at vi kunne vurdere forslagene til tiltak samlet, sier hun.

Hun sier de nå skal ha en grundig gjennomgang av rapporten.

– En rekke av tiltakene vil ha budsjettkonsekvenser, og disse må selvsagt behandles i regjeringens årlige budsjettarbeid, forteller Erlandsen.

Mer om

 1. Legemiddelindustrien
 2. Helsepolitikk
 3. Helsedirektoratet
 4. Beredskap
 5. Medisin
 6. Tellef Inge Mørland
 7. Apotek

Flere artikler

 1. Ny beredskapsrapport: Kan få store utfordringer med ledningsnett for vann

 2. Rekordstor legemiddelmangel i Norge: Nytt lovforslag åpner for å rasjonere

 3. Jobber med å utvide testkapasiteten: – Vi tester der det trengs mest

 4. Alt om beredskapen må frem

 5. Høie om coronaviruset: Går nå inn i en ny fase

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder