ANSVAR: Fra 1. januar skal fylkene overta ansvaret for fylkesveiene fra Statens vegvesen. Det er entreprenører som gjør selve brøytingen, men fylkene tar over ansvaret for å administrere dem. Og må da også håndtere situasjonen hvis det blir brøytekaos. Foto: Stella Bugge

Fra 1. januar skal fylkene ha ansvaret for dette – samferdselsministeren er bekymret

Fra 1. januar er det de nye fylkene som skal ha ansvaret for Norges 45.000 kilometer med fylkesvei. Samferdselsministeren frykter at de ikke vil ha full kontroll fra start – og har kalt inn til møte.

Ansatte har sluttet i hopetall når Statens vegvesen nå splittes opp og fylkene skal få ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveiene. Så mange har sluttet i overgangen, at veivesenet beskriver situasjonen på flere områder som kritisk.

Også samferdselsminister Jon Georg Dale er bekymret, bekrefter han overfor VG.

– Jeg er bekymret for om fylkeskommunene har nok trøkk på gjennomføringen av dette. Derfor har jeg invitert dem og kommunesektorens organisasjon til et møte. I tillegg intensiverer Statens vegvesens sin innsats de neste dagene for å få dette på plass, sier Jon Georg Dale til VG.

BEKYMRET: Samferdselsminister Jon Georg Dale har kalt inn til et møte om regionreformen og ansvaret for fylkesveiene. Foto: Frode Hansen

– Må lykkes med å holde veinettet åpent

Også flunkende nye fylker som ikke har vært spesielt villige til å slå seg sammen skal ha nye organisasjoner oppe og gå for å håndtere veiene innen 1. januar.

Visste du? I det nye fylket Viken er det flertall for å legge ned Viken

Samferdselsministeren er bekymret for om fylkene vil klare å holde det nivået som kreves fra start.

– Grunnen til at jeg har invitert til dette møtet, er at jeg frykter at man ikke raskt nok får satt opp ny organisasjon, så de har full kontroll fra start, understreker Dale.

– Og det er fordi de har mange sensitive oppgaver som de må lykkes med for å holde veinettet åpent, sier samferdselsministeren.

De sliter i Nordland

I Nordland skal fylket ta over ansvaret for 4100 kilometer fylkesvei – om under tre måneder.

– Er dere klare for det?

– Vi har ikke noe valg, vi må bare gjøre det beste ut av situasjonen. Jeg tror vi skal løse oppgaven på drift, for det er den delen vi må prioritere. Utfordringen slik det ser ut nå blir på investeringer, hvis vi for eksempel må legge ny asfalt, sier fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen (Sp) til VG.

SPLITTES OPP: Statens vegvesen skal splittes opp fra 1. januar. Fylkene skal ta over ansvaret for fylkesveiene og veivesenet selv skal omorganiseres. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

VG skrev onsdag at i Statens vegvesen, som i dag har ansvaret for fylkesveiene, har så mange sluttet at de får utfordringer med å administrere de entreprenørene som faktisk skal brøyte veiene.

Statens vegvesen har 1850 årsverk som gjør fylkesvei-jobben i dag. 1200 er så langt rekruttert til fylkeskommunene, påpeker samferdselsministeren.

– Det haster

– Fra 1. januar skal fylkene selv sørge for at veiene er brøytet. Det er altså en bekymring for at fylkene ikke har nok trøkk til å bli klare til den tid?

– Enkelt sagt så er kontraktene på den faktiske brøytingen ordnet og på plass. Der overtar de kontraktene vi allerede har inngått. Men de har en byggherre-funksjon for å følge opp de kontraktene. De må følge opp avvik. Og det er jeg veldig opptatt av at de får på plass. Så vi har trygghet for at vedlikeholdet blir på det nivået det skal være på, svarer samferdselsministeren.

– Det er oppfølgingen av fylkesveiene som blir overlatt til fylkeskommunene. De må håndtere det hvis det skjer ting. Derfor haster det å få på plass dette, sier samferdselsministeren videre.

– Hvordan vil folk merke det i hverdagen sin dersom fylkene ikke har alt på plass til 1. januar?

– Jeg håper at folk ikke skal merke noe, understreker han.

Ber om pengesvar

Fylkesråden i Nordland sier at de sliter fordi det er uklart hvor mye støtte de får fra staten til alle nyansettelsene de må gjøre. Han sier det er beregnet at de må ha 127 ansatte – ut fra behovet og hva Statens vegvesen har i dag.

– Vi sitter og skal behandle et budsjett nå. Og selv om vi får midler for de ansatte som vil bli overført fra veivesenet, sitter vi likevel igjen med ansatte vi ikke får finansiert, sier Bentzen.

Samferdselsministeren sier regjeringen skal gjøre sitt for å bidra – så alt kommer på plass.

– Vi har varslet at vi vil komme med en finansieringsløsning for fylkeskommunene i starten av november. Vi legger opp til at det skal være en ordning som gir fylkeskommunene forutsigbarhet, sier Dale.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder