OUS planlegger kutt som tilsvarer rundt 500 årsverk

Det pågår nå et arbeid for å spare inn tre prosent ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Publisert:

– Det pågår en prosess med klinikkenes budsjetter for 2023, der det er tatt utgangspunkt i et samlet effektiviseringskrav på 3 prosent, skriver viseadministrerende direktør Morten Reymert i en e-post til VG.

Dette tilsvarer rundt 500 årsverk.

Avdelingene jobber nå med forslag til tiltak for å nå budsjettkravene. Det endelige forslaget skal være klart i slutten av februar.

Det kan kuttes i mengden innleie av vikarer og overtid, men det er fortsatt ikke helt sikkert hva som skal kuttes.

– I desember 2022 erkjente styret ved Oslo universitetssykehus at sykehuset har behov for bemanningstilpassing. I samme møte ba styret administrerende direktør planlegge omstillingstiltak som sikrer at driften i 2023 kan gjennomføres innenfor de gitte økonomiske rammene, skriver Reymert.

Ansatte ved OUS må være forberedt på å få andre oppgaver eller jobbe andre steder på sykehuset.

Planlegger å stenge fødestuer

Kvinneklinikken på OUS skal kutte det som tilsvarer 30 årsverk og stenge mellom to til fire fødestuer.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at det er en tragedie. Det er en tragedie for fødselsomsorgen i Oslo, sier tillitsvalgt for Den norske jordmorforeningen Kristin Bøhn.

Kvinneklinikken er allerede presset, sier Bøhn. Hun frykter flere ikke orker å fortsette når det skal kuttes ytterligere.

OUS har 15 fødestuer og to mottak som brukes til fødsler. På Rikshospitalet er det fem fødestuer.

Les også

Oslo universitetssykehus vil stenge mellom to til fire fødestuer

– Det er en tragedie for fødselsomsorgen i Oslo, sier tillitsvalgte Kristin Bøhn.

Stramt budsjett for sykehusene

I den årlige Sykehustalen denne uken gjentok helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at sykehusene må stramme inn i 2023 for å håndtere økte priser og lønninger.

Større investeringsprosjekter og vedlikehold kan bli utsatt og sykehusene må kartlegge bruken av laboratorie- og røntgentjenester. I talen sa Kjerkol at det er et overforbruk av disse tjenestene.

– De skal også revurdere og se på hvilke behandlingsmetoder som kan utfases, sier Kjerkol.

Helseministeren er også bekymret for den store bruken av innleid arbeidskraft i helseforetakene. Helseforetakene må gjøre en kritisk gjennomgang av vikarbruk, for å redusere bruken betydelig.

Kjerkol ber sykehusene skjerme tilbudene innen psykisk helsevern, og ber om at innstrammingene ikke skjer her.

– Slanker radmager sykehusøkonomi

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud er sterkt kritisk til kuttene som skal gjøres på sykehusene.

Han reagerte kraftig etter helseministerens tale, og er heller ikke fornøyd med kuttene OUS må gjøre.

– Kjerkol må stå til ansvar for dette kuttet. Hun svikter de syke og svake i samfunnet, og slanker en allerede radmager sykehusøkonomi. Samtidig tjener staten seg søkkrike på gasspriser, strømpriser og drivstoffavgifter. Jeg fatter ikke hvordan regjeringen kan sitte på pengebingen sin og se at folk sitter i helsekø og lider, skriver Hoksrud i en epost til VG.

Heller ikke Olaug Bollestad (KrF) er fornøyd med kuttene:

– Jeg er rasende, dette er alvorlig. Kjerkol, nå må du rydde opp, skriver Bollestad i en epost.

– En strammere økonomi har vært gjennomgangstonen fra regjeringen, men jeg er sterkt bekymret for hvilke konsekvenser det får for innbyggerne i Norge. Er det disse kuttene Kjerkol etterspurte? Jeg forventer at helseministeren har pasientenes trygghet og pasientsikkerhet som hovedfokus, skriver hun.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no