FÅR KRITIKK: Støre likte dårlig Gunnar Wilhelmsens utspill om riving av vindmøller. Her er han avbildet under markeringen av samenes nasjonaldag i fjor.

Opplysninger til VG: Støre ga advarsel etter vindmølle-utspill

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) advarte på et internt møte mot enkle løsninger eller å være bastant i Fosen-saken – og trakk fram ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) som et eksempel som ikke er til etterfølgelse.

Publisert:

Mandag kveld var alle Aps ordførere og deler av stortingsgruppen invitert til et digitalt møte. Kun én sak sto på dagsorden: Fosen-saken og demonstrasjonene i Oslo mot Olje- og energidepartementet.

Unge aksjonister har siden torsdag morgen demonstrert mot at vindturbinene ikke er revet – over 500 dager etter at Høyesteretts dom slo fast at de var et brudd på samiske rettigheter.

Årsaken er at vindturbinene vil ha vesentlig negativ effekt på reindriften, og dermed reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Bli oppdatert: Dette er Fosen-saken

GA ADVARSEL: Støre advarte mot å være for bastant eller foreslå enkle løsninger i Fosen-saken.

Interne diskusjoner

På det interne møtet fikk ordførere gi tilbakemelding til Støre om deres syn på saken.

Støre argumenterte for at man i debatten fremover ikke bare måtte diskutere ytterpunktene som mulige løsninger, får VG opplyst.

Statsministeren mente man måtte se på forslag og innspill som ligger mellom ytterpunktene i saken: Det vil i så fall bety avbøtende tiltak i henhold til høyesterettsdommen – og en sameksistens mellom vindmøllene og reindriftssamene. Støre understreket samtidig at det er nødvendig å ivareta urfolks rettigheter.

Det får VG bekreftet fra flere uavhengige kilder som deltok på møtet.

På møte ble det gitt uttrykk for bekymring fra flere ordførere over at det tok lang tid å finne en løsning om saken på Fosen, etter høyesterettsdommen. Særlig nordnorske ordførere adresserte uretten mot samer, og dro koblingen til Alta-demonstrasjonene for vel førti år siden, får VG opplyst.

Statsminister Jonas Gahr Støre adresserte utspillet til Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen som tidligere på dagen hadde gått ut i VG og forlangte at møllene måtte rives.

– Sånn jeg tolker dette, så må vindmøllene rives, sa Wilhelmsen til VG mandag. Og videre:

– Vi krever umiddelbar handling for å finne løsninger som gjør at det pågående rettighetsbruddet mot samiske reindriftsutøvere på Fosen tar slutt, sa han til VG mandag.

IMPONERER IKKE STATSMINISTEREN: Jonas Gahr Støre var lite fornøyd med at Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) krevde at alle vindmøllene på Fosen måtte rives.

Wilhelmsen nyanserte seg

Statsministeren sa at dette var en komplisert sak, og advarte mot å komme mot enkle løsninger – og trakk fram Tromsø-ordførerens utspill som et eksempel på et bidrag til debatten som han mente var «for bastant».

Støre mente at dersom man rev alle møllene nå, kunne man risikere nye problemer og rettssaker.

Wilhelmsen ba deretter om ordet for å nyansere sine uttalelser, får VG opplyst. Han var ikke uenig med Støre, og mente at saken var mer komplisert enn hvordan hans uttalelser ble fremstilt i VG.

VG har forelagt innholdet i saken for ordfører Gunnar Wilhelmsen, men han ønsker ikke å gi noen kommentar.

Heller ikke Statsministerens kontor (SMK) ønsker å kommentere VGs opplysninger om det interne møtet.

– Det er ikke naturlig å kommentere det som ble sagt i et internt møte, sier statssekretær ved SMK, Kristoffer Thoner.

Sendt ut «flak» med Fosen-svar

I tillegg til et møte med ordførerne har VG har også sett et «flakflakInternt saks-dokument som utarbeides av regjeringen for internt bruk om ulike saker» utsendt fra Statsministerens kontor til partiorganisasjonen, hvor informasjon om saken oppsummeres.

Der er det både oversikt over sakens historikk, samt kulepunkter med regjeringens hovedbudskap.

I skrivet er det også skrevet en rekke spørsmål – og forslag til hva man skal svare dersom man får spørsmål fra media, velgere eller partifeller. Det være seg spørsmål om fjerningen av demonstrantene, hvorfor regjeringen ikke har gjort noe etter høyesterettsdommen eller hvorfor man ikke river møllene.

Blant annet foreslås det at man skal svare at man forstår at det er en «krevende sak» og at den innebærer «stor belastning» for reindriftssamene på Fosen.

Rettelse

I en tidligere versjon av denne saken sto det at møte med Ap-ordførerne og deler av stortingsgruppen fant sted tirsdag kveld, men det riktige er mandag kveld. Feilen ble rettet 28.02.23 klokken 21.35.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no