FORNYER PLANER: Forsvarssjefen, general Eirik Kristoffersen, sier at geografien er et argument for at Natos kommando over forsvaret av Norge flyttes til alliansens nye kommandosenter i Norfolk i USA.

Forsvaret av Norge kan bli styrt fra USA: − Norge blir enda viktigere

Nato fornyer nå sitt militære planverk. Ifølge forsvarssjef Eirik Kristoffersen ligger det an til at forsvaret av Norge kan bli en del av ansvarsområdet for Natos nye felles kommandosenter i den amerikanske byen Norfolk.

Publisert:

– Geografi og militære planverk har et sammenfall. Det er bare å ta en titt på kartet: Områdene i Nord-atlanteren med Skandinavia, Island, Grønland og Storbritannia er en naturlig geografisk region, og da er det naturlig at vi tilhører kommandoen i Norfolk. Men det er det til slutt opp til politikerne å avgjøre, sier Kristoffersen til VG.

Både forsvarsjefen og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har anbefalt en slik løsning.

– Vi er jo fornøyd med at at Joint Force Command Norfolk sitt ansvarsområde vil omfatte blant annet Norge. Vi har jobbet for det, sier Gram til VG.

Det er ventet at det formelle vedtaket om å overføre kommandoen til Norfolk, vil bli tatt i Nato i løpet av første halvår 2023.

Fra Brunssum til Norfolk

Nato-kommandoen over forsvaret av Norge har til nå vært under Natos felles kommandosenter i Brunssum i Nederland.

Kristoffersen sier at etter Russlands invasjon i Ukraina i februar, aktiverte Nato sitt planverk slik at Brunssum-kommandoen fikk ansvaret for Norge.

– Det medførte at vi la kommandoen over sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, FOH, under Brunssum for å koordinere militær aktivitet i våre nærområder. Sjef FOH har nå både en nasjonal hatt og en Nato-hatt, sier forsvarssjefen.

Intern diskusjon

– I årene etter at Russland invaderte Krim i 2014 har vi revidert de norske forsvarsplanene, og Nato reviderer sine, i retning av mer dedikerte styrker som er trent på sine spesifikke oppgaver. Vår sterkeste partner er avtalen med det amerikanske marinekorpset, sier Kristoffersen.

Akkurat nå pågår en intern diskusjon i Nato om hvorvidt Norfolk skal ha ansvaret for hele Norden, også for Sverige og Finland, når de blir fullverdige medlemmer av Nato.

SENTER: Nato i Norfolk, Virginia.

Ønsker samme kommando

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier at de fire nordiske forsvarssjefene har levert en sterk anbefaling til sine regjeringer om at Norden legges under samme Nato-kommando.

– Samarbeidet i Norden er tett og godt. Derfor er det ikke militærfaglig logisk for oss at vi er under ulike kommandoer. Så det er vårt råd. Men i vår felles anbefaling har ikke sagt noe om hvilken kommando vi bør kobles på, sier Kristoffersen til VG.

Ifølge VGs opplysninger har Finland et tydelig ønske om å bli koblet på Norfolk. Ønsket om alliert forsterkning fra USA var et helt sentralt premiss da landet vedtok å søke medlemskap i Nato og forlate alliansefriheten.

BESØKTE HOVEDKVARETET: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var på Nato-hovedkvarteret i Norfolk i september, da besøkte han også hangarskipet «Gerald R. Ford» utenfor den amerikanske østkysten.

Koblingen til USA

Stian Jenssen, som er stabssjef for Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, beskriver Norges rolle når Nato utvides:

– Med Finland og Sverige som nye medlemmer blir Norge enda viktigere for forsvaret av Europa og for koblingen til USA. Norge blir helt avgjørende for å bringe forsterkninger ikke bare til Nordområdene, men også til hele Østersjøområdet. Dette vil reflekteres i Natos nye planverk, sier Jenssen til VG.

Måtte oppdatere

NATO-stabssjefen sier at alliansens politiske ledelse venter på en siste anbefaling fra Natos militære toppsjef (SACEUR), den amerikanske generalen Christopher G. Cavoli, før de nye militære planene endelig vedtas.

– Etter mange år hvor Nato var mest engasjert i operasjoner utenfor kjerneområdet, som i Afghanistan, fantes det knapt verken styrker eller planer for forsvaret av Europa. Men det har skjedd enormt mye de siste årene. Nå er det nye byggverket i ferd med å komme på plass, med en ny styrkestruktur, vesentlig bedre beredskap, nye forsvarsplaner og øremerkede styrker, sier Jenssen.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no