Trapper opp bevilgningene til Forsvaret

Regjeringen foreslår å bevilge 400 millioner kroner ekstra neste år som skal rettes direkte mot å følge opp løftene i langtidsplanen for Forsvaret.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

Regjeringen har lovet at forsvarsbevilgningene skal økes reelt med 800 millioner kroner de neste fire årene for at langtidsplanen for årene 2009-2012 skal oppfylles. Allerede neste år kommer altså 400 av disse millionene.

Totalt blir økningen for Forsvaret på neste års budsjett på 620 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2008, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

I tillegg til denne økningen får Forsvaret ytterligere 475 millioner kroner mer å rutte med takket være innsparingstiltak som allerede er vedtatt. Sammenslåing av baser, effektivisering og nedleggelser vil frigjøre disse millionene.

Bevilgningene til operasjoner i utlandet, blant annet Afghanistan, videreføres på dagens nivå, og regjeringen varsler at den vil prioritere FN-oppdrag i utlandet, med særlig vekt på Afrika.

Både Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret vil få et reelt økonomisk løft neste år.

Regjeringspartienes forsvarspolitiske talspersoner på Stortinget beskriver i en felles pressemelding den økte bevilgningen som «et tydelig og nødvendig løft» for Forsvaret.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder