Dykkerne forventer erstatningsforlik

Staten anker ikke dommen

INNENRIKS

Etter seieren i Strasbourg-domstolen, satser pionerdykkerne i Nordsjøen på at staten nå er klar til å inngå et forlik om erstatningsutbetalinger til skadde dykkere.

Publisert: Oppdatert: 05.12.13 13:35

- Alternativet kan bli over 200 individuelle erstatningssaker i rettssystemet, sier Henning Haug, leder av Offshore Dykker Unionen, til NTB.

Han forteller at ODU i sommer arbeidet mot samtlige politiske partier på Stortinget for i forkant av dommen å få lagt grunnlaget for et frivillig erstatningsforlik mellom staten og dykkerne.

- Men Arbeiderpartiet og Høyre sa nei. De øvrige partiene var mer positive, sier han.

Viktig for europeisk arbeidsliv

Regjeringsadvokaten ønsket torsdag ikke å kommentere dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg, der pionerdykkerne fikk medhold på et punkt som kan få prinsipiell betydning ikke bare for norsk, men europeisk arbeidsliv.

Punktet gjelder artikkel åtte i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK). Artikkelen innebærer, i kortversjon, at staten har plikt til å sikre borgernes helse og liv når det oppstår fare.

- Og pionerdykkerne i Nordsjøen var fra 1965 ifølge EMD-dommen i et risikoområde der liv og helse var utsatt, sier advokat Erik Johnsrud, som har jobbet med saken for dykkerne gjennom alle norske rettsinstanser.

- Skinte som en sol

Det var den samme Johnsrud som torsdag formiddag - en halv time før dommen ble offentliggjort - kunne overbringe gladnyheten til seks av dykkerne som satt og ventet på EMD-dommen.

- Johnsrud skinte som en sol da han kom ut til oss og fortalte at vi hadde vunnet en full seier. Da hadde han bare rukket å skumlese dommen, forteller pionerdykker Per A. Jakobsen (57) til NTB.

Han har 16 år bak seg som dykker i Nordsjøen og har sittet i styret i ODU helt siden organisasjonen ble dannet i 2004.

Rett på full informasjon

Dommen innebærer at dykkerne hadde rett til å få full informasjon om faremomentene ved dykkingen de deltok i. Art 8 setter et klart forbud dersom dykkerne arbeidet i et miljø der de, uten å vite det, var eksponert for betydelig forurensning og helseskadelige stoffer.

Dommen innebærer også at dykkerne vil få 8.000 euro, eller 67.000 kroner, i oppreisning for såkalt ikke økonomisk skade. I tillegg får de dekket alle sakskostnader, som utgjør 340.000 euro - 2,8 millioner kroner - samlet for de sju dykkerne.

Hvorvidt staten er klar til å inngår forhandlinger om et erstatningsforlik, vil ventelig bli avklart raskt.

Forventer forhandlinger

- Staten har oppført seg litt skammelig, sier ODU-leder Henning Haug til NTB.

Han forventer at staten vil gå inn i forhandlinger med sikte på en hurtig avklaring.

- Et pakketilbud kan være ett alternativ, sier advokat og juridisk leder i Industri Energi, Eyvind Mossige, til NTB.

Formelt har staten mulighet til å anke saken, men ingen av dykkernes advokater tror Regjeringsadvokaten vil gjøre det.
Regjeringen kommer til å betale nordsjødykkerne en oppreisning på 8.000 euro slik Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har bestemt.

Anker ikke

- Torsdagens dom kommer ikke til å bli anket, sier arbeidsminister Robert Eriksson (Frp).

- Staten har et moralsk ansvar overfor pionerdykkerne i Nordsjøen, sier han. Dermed vil om lag 220 tidligere nordsjødykkere få utbetalt erstatningen på rundt 67.000 kroner som Menneskerettighetsdomstolen fastslo i sin kjennelse torsdag.

Norge er felt for å ha brutt artikkel 8 i menneskerettskonvensjonen, som omhandler statens plikt til å beskytte borgernes liv og helse.

- Regjeringen vil nå sette seg ned og diskutere prosessen videre, sier Eriksson.

I over ti år har nordsjødykkerne kjempet for at staten skal erkjenne sin del av ansvaret for at de gjennomførte helseskadelig dykking på 1970- og 1980-tallet.

Her kan du lese mer om