Folkemordsiktet utleveres til Rwanda

Regjeringen har besluttet å utlevere en rwandisk statsborger til Rwanda. Han vil der bli stilt for retten for å ha deltatt i folkemordet i 1994.

Artikkelen er over syv år gammel

Personen er i Rwanda siktet for folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og deltakelse i kriminell gruppe som hadde til hensikt å skade personer og deres eiendom. Han ble pågrepet i Norge i juni 2010 etter å ha vært internasjonalt etterlyst, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Utleveringssaken har vært behandlet i tre rettsinstanser i Norge. Høyesterett avgjorde i november 2011 at det ikke er rettslige hindre for å utlevere ham til straffeforfølgning i Rwanda. Justis- og beredskapsdepartementet vedtok 10. oktober 2012 at personen kunne utleveres til Rwanda.

Utlendingsmyndighetene hadde forut for vedtaket avslått søknad om opphold i Norge. Utleveringsvedtaket ble påklaget til Kongen i statsråd som nå har stadfestet vedtaket.

Både Sverige og Danmark har besluttet utlevering i lignende saker. Sveriges beslutning om utlevering ble klaget inn for Den europeiske menneskrettsdomstolen (EMD), som i oktober 2011 slo fast at utlevering fra Sverige til Rwanda ikke var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Rwanda avskaffet dødsstraff i 2007.

Flere artikler

  1. Ny Tid: Folkemordsiktet rwander utleveres, men nå sier vitner at de løy til Kripos

  2. Amundsen om mulig Krekar-utlevering: – En gledens dag

  3. Folkemordsiktet rwander kan utleveres

  4. Norsk-kroatisk familiefar etterlyst for krigsforbrytelser

  5. Snowden anker til Høyesterett

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder