POSITIV: Barneombud Anne Lindboe sier at hun er positiv til å bli en nasjonal klageinstans for mobbesaker. Foto:Patrick da Silva Sæther,VG

Barneombudet vil bli mobbepoliti

Barneombudet påtar seg gjerne rollen som nasjonal høringsinstans i mobbesaker. Regjeringen har forslaget til vurdering.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Vi er villige til å ta på oss jobben som nasjonal klageinstans i mobbesaker, men viktigere enn at vi får den, er det at det opprettes en slik uavhengig funksjon. For dagens system er ikke bra for barn, sier barneombud Anne Lindboe.

Et regjeringsoppnevnt utvalg under ledelse av fylkesmann og tidligere SV-statsråd Øystein Djupedal foreslo nylig at Barneombudet skulle få en slik rolle.

Odins mor, Katrine Olsen Gillerdalen, støttet forslaget.

– Ikke godt nok

Foruten økt skolering og bøtelegging av kommuner som ikke følger opp mobbesaker, er innføringen av en ny og uavhengig klageinstans blant de viktigste tiltakene i utvalgets rapport som ble lagt fram i mars.

I dag er det Fylkesmannen som ivaretar denne oppgaven.

– Fylkesmannen har ikke gode nok forutsetninger for å være en god klageinstans i mobbesaker. En klageordning bør være helt uavhengig, og ligge utenfor «linja» mellom departement, direktorat, fylkesmann, kommune og skole, sier Lindboe.

Les også:Ni mobbeofre forteller sin historie

I november skrev VG at fylkesmennene hadde mottatt kun 126 mobbeklager året før – samtidig som 17.000 barn sa at de ble mobbet på to-tre ganger i måneden eller mer.

Lindboe tilføyer at en uavhengig klageinstans ikke kan instrueres og ikke er lojal til systemet.

– For få kjenner til Fylkesmannen, og for mange barn får for liten hjelp av skolen eller Fylkesmannen, sier Lindboe

Positiv

Barneombudet er i sitt høringssvar gjennomgående positiv til innstillingen fra Djupedal-utvalget. Lindboe mener forslagene kan bidra til å bekjempe mobbing dersom de følges opp politisk.

– Sverige fikk sitt nasjonale mobbeombud i 2006. Også andre land, som Skottland og Irland, har opprettet uavhengig klageinstanser for barn, sier Lindboe.

Les også:Skolestatsråder om mobbing: - Vi har mislyktes

Hun mener en uavhengig klageinstans for mobbesaker vil motsvare hva Arbeidstilsynet er for voksne.

Odins mor, Katrine Olsen Gillerdalen, har tidligere støttet forslaget om at Barneombudet blir ny klageinstans.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder