Dette gikk galt forrige gang tunnelen sto i brann – og dette fungerte i dag

Statens Vegvesen: Flere utbedringer

I mars leverte Statens havarikommisjon for transport en knusende rapport om Gudvangatunnelen etter brannen i 2013.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det var 5. august 2013 klokken 09.30 om morgenen at det begynte å brenne i et polsk vogntog i den over 11 kilometer lange Sogn og fjordane-tunnelen – Norges nest lengste.

67 personer ble fanget i røyken og 28 personer påført akutte røykskader, hvorav fem var kritisk skadet. I dag ble det på ny slått katastrofealarm i tunnelen da en turistbuss med 32 personer begynte å brenne. Fem er sendt til sykehus, men skadeomfanget er foreløpig uklart. Alle som befant seg i tunnelen er ifølge politiet nå gjort rede for.

Etter 2013-brannen lagde Statens havarikommisjon en rapport om ettløpstunnelen, som kom i mars i år, der de mener sikkerheten feilet på fire alvorlige punkter:

1. Ingen overvåkning eller telling av kjøretøy som ga informasjon om hvem og hvor mange som var i tunnelen.

2. Det ble ikke gitt informasjon til trafikantene i tunnelen at de måtte evakuere. Dette fikk kun de som var nærmest brannstedet med seg.

3. Tunnelens beredskapsplan førte til at røyken ble ventilert 8,5 kilometer mot Gudvangen, noe som blokkerte eneste evakueringsmulighet.

4. Tunnelen var dårlig tilrettelagt for selvredning.

– Overvåkning og ventilasjonsstyring på plass

Avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen region vest forteller til VG at mye er utbedret i tunnelen, blant annet når det gjelder videoovervåkning.

– Det er kamera inne i tunnelen nå, slik at vi har oversikt over hvem som er inne i den. Men vi har også fått på plass en bom utenfor, som kan passeres ved behov, som går ned automatisk hvis noen åpner et brannskap inne i tunnelen, forteller Finden.

Styringen av ventilasjonen fungerer også bedre i dag, ifølge avdelingsdirektøren.

Les også: Nødsambandet sviktet

– Det er forhåndsdefinert at røyk skal styres mot Gudvangen, og det skjedde i dag også, men raskt etter at den kommer mer under kontroll så ble den styrt andre veien, mot Flåm, sier Finden.

Han opplyser også at de foreløpig ikke har mottatt meldinger om at nødsambandsnettet sviktet under brannen, og at de fleste utbedringene ble gjort for tunnelen ble åpnet igjen etter 2013-brannen.

Havarikommisjonen: Høy risiko

Rolf Mellum, direktør for veiavdelingen i Statens havarikommisjon, er først og fremst glad for at det ser ut til at brannen ikke har forårsaket alvorlige skader.

Tunnelbrannen i 2013: Møtte redningsmennene

– I rapporten vår var vi opptatt av hvordan brannvesenet hadde håndtert sluknings- og evakueringsarbeidet. Det ser ut til at brannvesenet nå har valgt å snu røyken den andre veien, og da tror jeg de har gjort noe riktig, selv om vi ikke vet konsekvensene foreløpig, sier han.

Han forteller at lange enløpstunneler som Gudvangatunnelen har høy risiko.

– Det er begrensede evakueringsmuligheter og et krevende slukningsarbeid, sier han.

Les også: Forsker frykter tunneldød

Havarikommisjonen har foreløpig valgt ikke å reise til tunnelen.

– Vi vurderer fortløpende den informasjonen vi får nå, og vi vil vurdere om det kommer fram forhold som vi ikke har fått med oss i rapporten, sier han.

– Kunne gått mye verre

Frode Bruknapp var brigadesjef for mannskapet som ble rekvirert fra Bergen da det brant for to år siden. Han forteller at tunneler som kun har et løp er problematiske når det oppstår brann fordi det er rutiner for hvilken vei røyken skal ledes ut av tunnelen.

Les også: 200 av 253 tunneler må oppgraderes

– Det er standardprosedyre at røyken da skal ledes mot Voss, og røyken måtte den gang ventileres over åtte kilometer. Det førte til at flere mennesker var fanget inne i tunnelen, og hadde en lang vei å gå for å komme ut. Samtidig ble røyken sluset ut samme vei, sier han.

Totalt 75 personer ble den gang evakuert ut av tunnelen, hvor 66 av disse ble fraktet til sykehuset. 28 personer fikk alvorlige røykskader, fem av dem var kritisk skadd.

– I ettertid er jeg glad for at det gikk som det gikk, for det kunne virkelig ha gått mye verre. Vi var heldige at ingen omkom i brannen, mener Bruknapp.

UTBRENT: Slik ser turistbussen ut etter brannen i Gudvangatunnelen tirsdag ettermiddag. Foto:VOSS BRANNVESEN,

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder