OMSTRIDT: Ingrid Wirum er tidligere blitt kritisert, både som sjef i Politiets utlendingsenhet og som avdelingsdirektør i Justisdepartementet. Nå trekker hun seg som politimester i Asker og Bærum politidistrikt. Foto: ROBERT S. EIK/VG

Ingrid Wirum fratrer som politimester

Ingrid Wirum fratrer sin stilling etter ni måneder som politimester i Asker og Bærum politidistrikt.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det bekrefter Politidirektoratet til VG.

Wirum fratrer 1. april.

- Politimester Ingrid Wirum har i et møte med meg i dag bedt om å bli løst fra embetet som politimester i Asker og Bærum i et forsøk på å skape ro i politidistriktet, opplyser politidirektør Odd Reidar Humlegård til VG.

Det har stormet rundt Wirum etter at hun tok over som politimester i Asker og Bærum. Nå ønsker politidirektøren en omstilling i politidistriktet.

Han opplyser at Politidirektoratet over tid har vært kjent med at det vært uoverenstemmelser om hvordan Asker og Bærum politidistrikt skal ledes og driftes, og at de den siste tiden har vært i dialog med dem om dette.

- Vi har hatt en dialog med politimesteren over tid. Det har ikke vært noe grunnlag for å stille noe ultimatum i denne saken. Men slik situasjonen utviklet seg i politidistriktet den siste tiden, valgte politimesteren i dag å be om å få fratre sin stilling for å skape ro. Det er en avgjørelse jeg respekterer, sier Humlegård, og legger til:

- Ingrid Wirum besitter en faglig kompetanse som vi trenger i politiet. Hennes avgjørelse om å fratre kom i møte med meg i dag. Det er foreløpig ikke avgjort hvordan vi kan bruke Ingrid Wirums kompetanse best.

Nåværende stasjonssjef ved Asker politistasjon, Astrid Birgitte Borge, vil fungere som politimester fra og med 1. april.

VG har vært i kontakt med Wirum, som ikke ønsker å uttale seg om saken.

Tillitsvalgte støtter avgjørelsen

Lokallagsleder for Politiets Fellesforbund i Asker og Bærum, Marius Bækkevold, mener situasjonen er trist, men at det er bra at Wirum nå fratrer.

- Det er bra av Ingrid at hun nå tar ansvar som toppleder og jeg tror det vil bidra til å skape ro. Vi har hatt tillit til Politidirektoratet og deres prossess, og vi har tillit til den løsningen de nå har kommet frem til, sier Bækkevar til VG.

Også Oddvar Solheim, tillitsvalgt for Norske Politiledere støtter Wirums beslutning.

- Det er en voksen avgjørelse. Nå blir det fullt trøkk fremover. Vi har 330 flotte ansatte som er omstillingdyktige, og jeg gleder meg til å se hva vi får til, sier Solheim.

Det samme gjør André Dittmann, hovedverneombud i A&B.

- Jeg støtter og respekterer den avgjørelsen Ingrid Wirum har tatt, og er glad for at hun tar ansvar for å skape ro i politidistriktet, sier Dittmann.

Opprivende strid

Etter at Wirum tiltrådte som politimester i Asker og Bærum for knappe ni måneder siden oppsto det raskt en opprivende strid i landets største politidistrikt.

Etter bare seks måneder i jobben ble Wirum slaktet i et internt varslingsnotat sendt 3. desember i fjor av hovedverneombud André Dittmann fra Asker og Bærum politidistrikt til Politidirektoratet (POD).

Notatet beskrev flere kritikkverdige forhold ved politimesterens lederstil, og majoriteten av lederne i distriktet stilte seg bak.

Hoveddelen av kritikken dreide seg om hvordan Wirum behandler lederne sine og om hvordan hun unnlater å involvere dem i endringer og omstillinger som hun ønsker å gjennomføre i distriktet.

Norges Politilederlag ga imidlertid sin fulle støtte til politimesteren.

Da VG omtalte saken tidligere i år, stilte Wirum seg uforstående til kritikken.

- Som øverste leder av et politidistrikt har man plikt til å rette opp kritikkverdige forhold og sørge for en positiv utvikling og endring. Det er derfor beklagelig at noen oppfatter dette negativt. Norsk politi er nå inne i en omstillingsperiode hvor det er behov for at det tas grep og at det sørges for utvikling og gjennomføring av nødvendige tiltak.

Beskyldt for mobbing og trakassering

I januar i år fortalte enn rekke politiledere til VG at de følte seg latterliggjort, trakassert og mobbet av politimesteren.

I tillegg har de fortalt internt at de gruer seg til å gå på jobb, at de ikke lenger kjenner arbeidsoppgavene sine, at de har blitt fratatt ansvar og ikke lenger mestrer jobben sin.

Konflikten har delt ledergruppen i politidistriktet i to.

I januar i år bestemte POD at et lederutviklingsprogram skulle settes i gang for å løse konflikten i politidistriktet.

Wirum kom til jobben som politimester fra stillingen som sjef i Politiets utlendingsenhet (PU). Også der var hun en omstridt sjef:

I desember i 2011 skrev VG om tillitskrisen i PU. Bare 24 prosent av de ansatte hadde tillit til Wirum, viste en intern medarbeiderundersøkelse. Hele 28 prosent - om lag 100 politifolk eller sivilt ansatte - svarte også at de var utsatt for mobbing, trakassering eller annen utilbørlig atferd.

- Det er trist at hun er i ferd med å ødelegge nok et arbeidsmiljø, men det er ikke overraskende, sa hovedvernombud Einar Sagli i PU til VG den gangen.

Anmeldt av ansatte

I 2012 ble hun anmeldt av sine egne ansatte for grov uforstand i tjenesten etter å ha stoppet en uttransport av en ulovlig innvandrer (25) fra Aserbajdsjan.

Bakgrunnen for politimesterens angivelige personlige inngripen skal ha vært at 25-åringens husvert var en bekjent av Wirum.

I oktober 2012 skrev VG at i ettertid av ett av avhørene hos Spesialenheten ble Wirum innkalt til å lese gjennom og godkjenne avhøret.

Ifølge VGs opplysninger, ønsket ikke Wirum å signere dette dokumentet siden hun mente det som var gjengitt ikke var dekkende nok for hennes forklaring. Hun skal i stedet ha tilbudt seg å dra hjem for å skrive om sitt eget avhør.

Saken vakte sterke reaksjoner fra politikere, men ble henlagt av Spesialenheten for politisaker, og avgjørelsen ble opprettholdt av Riksadvokaten.

Wirum svarte med å opprette personalsak mot tillitsvalgt Jan Martin Smorr som varslet om løslatelsen av mannen som skulle sendes ut av Norge.

VG+: Slo alarm - møtt med personalsak (krever innlogging)

Som avdelingsdirektør i Justisdepartementet ble Wirum i 2010 også kritisert for i månedsvis å ha forberedt utsendelsen av den profilerte asylsøkeren Maria Amelie. Hverken daværende justisminister Knut Storberget (Ap) eller Justisdepartementets politiske ledelse fikk informasjon om dette.

Wirum ble konstituert som politimester i Asker og Bærum politidistrikt i statsråd 24. mai i fjor, og hun var på plass som øverste sjef 3. juni.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder