FUNNET DØD: Monika (8) (bildet) ble funnet død hjemme i leiligheten på Sotra under mystiske omstendigheter for tre år siden. Politiet avsluttet etterforskningen og konkluderte med at intet kriminelt hadde funnet sted. Foto:Hallgeir Vågenes,VG

Spesialenheten skal etterforske politiets drapsetterforskning

Politidokumenter skal ha blitt borte fra Monika-saken

Spesialenheten for politisaker har besluttet å etterforske Bergenspolitiet i Monika-saken. Dette får VG bekreftet hos etterforskningsleder Thomas Nordberg i Spesialenheten.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Advokat for Monikas mor, Stig Nilsen, ble informert av Spesialenheten over telefon onsdag.

Monika Sviglinskaja (8) ble i november 2011 funnet død hjemme i leiligheten på Sotra, der hun bodde sammen med sin mor. Politiet opprettet etterforskning, men konkluderte etter ett års etterforskning med at det ikke kunne slås fast at det hadde skjedd noe straffbart i saken.

Saken ble henlagt.

Etterforskningsleder Thomas Nordberg ved Spesialenheten forklarer at det er en ny anmeldelse av forsvunne dokumenter som nå er besluttet etterforsket

- Vi fikk en anmeldelse av politietterforskningen i slutten av juni, og vi holder fortsatt på å utrede om vi skal igangsette etterforskning på grunnlag av denne. For to uker siden mottok vi så en ny anmeldelse i samme sak. Dette handler om at politiet skal ha unndratt, utelatt eller skjult etterforskningsdokumenter, slik at for eksempel bistandsadvokat ikke har kunne se disse dokumentene. Dette forholdet har vi besluttet å etterforske. Vi utreder fortsatt om vi skal etterforske den opprinnelige anmeldelsen, sier Nordberg.

Kripos-rapport

I vår ble det klart at en egen etterforskningsgruppe fra Kripos skulle se på saken på nytt. Morens bistandsadvokat, Stig Nilsen, hadde fått den tidligere Kripos-etterforskeren Asbjørn Hansen, til å lage en rapport der han gjennomgikk etterforskningen. Der påpekte han flere svakheter ved politiets håndtering av saken.

Kripos har siden i vår gått gjennom saken sammen med bergenspolitiet, men en konklusjon er ennå ikke klar.

I kjølvannet av saken har det også vist seg at det internt på politihuset i Bergen har vært diskusjoner om at saken ikke har vært etterforsket godt nok. Bergens Tidende avslørte tidligere i september at en erfaren etterforsker varslet ledelsen ved politihuset i Bergen at han syntes etterforskningen var for svak, allerede før Kripos var inni bildet.

Skal etterforske fjernede dokumenter

Bistandsadvokat Stig Nilsen sier til VG at de også har anmeldt politiet i Bergen til spesialenheten for politisaker.

– Min klient har anmeldt tre forhold til Spesialenheten: At politiet har snakket usant til henne blant annet i avhør; at politiet ikke har gjennomført arbeidsoppgaver som de skulle ha gjort og som de har forsikret at de ville utføre; og at politiet har utelatt dokumentføring i saken / fjernet dokumenter fra saken.

Spesialenheten har bekreftet at de har startet etterforskning av punkt 3, mens de fortsatt utreder spørsmål 1 og 2, sier Stig Nilsen til VG.

– Min klient er tilfreds med denne nyheten. Vi vil imidlertid avvente eventuelle kommentarer utover dette inntil spesialenheten har kommet med sin konklusjon, sier Nilsen til VG.

Politiadvokat Sidsel Isachsen ved Hordaland politidistrikt sier til VG at hun ikke er kjent med at Spesialenheten har besluttet å etterforske saken. Hun ledet den opprinnelige etterforskningen av Monika-dødsfallet, og hun leder den nye gjenopptatte etterforskningen av samme sak.

– Uansett har vi i politiet ikke anledning til å kommentere saker som er under etterforskning av enheten, sier hun til VG.

Teknisk funn borte

Etter det VG kjenner til, skal det være etterforskningsdokumenter av både teknisk og såkalt taktisk art som er borte fra saksdokumentene.

Ett av ankepunktene, er at dokumenter som anses som ugjendrivelige objektive bevis, er lagt inn i saksmappen under kategorien indisier - som normalt ikke alene teller som bevis.

En dreven drapsetterforsker ved Hordaland politidistrikt laget også et notat om Monika-saken, etter at han gikk inn i den i forbindelse med et annet drap i Bergen. Han reagerte sterkt på flere mangler ved etterforskningen, noe han i følge Bergens Tidende tok opp med sine overordnede. Han ble avvist og bedt om å holde seg unna saken. Dokumentet eller notatet han laget, skal ikke lenger finnes i saksdokumentene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder