TRIST: Kultur- og idrettsminister Thorhild Widvey mener idretten kan bli enda flinkere til å få med flere barn og unge uten at det skal koste skjorta utstyrsmessig eller i treningsavgifter.

TRIST: Kultur- og idrettsminister Thorhild Widvey mener idretten kan bli enda flinkere til å få med flere barn og unge uten at det skal koste skjorta utstyrsmessig eller i treningsavgifter. Foto:Terje Bringedal,VG

Politikere om klasseskillet i barneidretten: Idrettsminister Widvey: – Trist at noen ikke har råd til å delta

Oppfordrer idrettslag til å redusere deltakeravgifter og krav til utstyr

Ullensaker-lag betaler utstyr og treningsavgift for barn som trenger det

Idrettsminister Thorhild Widvey (H) advarer idretten mot å stenge barn og unge med skyhøye deltageravgifter og krav til dyrt utstyr. Hun er en av flere politikere som kaster seg inn i debatten om et økende klasseskille i barneidretten.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Etter at VG publiserte artikkelen om at klasseskillet øker i barneidretten mandag har responsen fra både politikere, idrettsledere og foreldre vært stor.

Kulturminister Thorhild Widvey (H) synes det er trist å høre at noen ikke kan delta i idrett fordi det er dyrt.

– Idretten skal være inkluderende, det er trist å høre at noen ikke kan delta fordi de ikke har råd. Derfor er det viktig at idretten gjør det mulig for alle å delta ved at ambisjoner, krav til utstyr og deltageravgifter ikke ekskluderer utsatte grupper, sier Widvey til VG.

Hun er sikker på at idretten er opptatt av dette, og det er viktig å få fram at det er stor forskjell på hvor mye de enkelte idrettene koster.

– Mange idrettslag strekker seg ofte langt for å finne ordninger som inkluderer dem som ikke kan betale full pris, minner hun om.

Kulturdepartementet har også en egen tilskuddsordning for inkludering i idrettslag. Denne potten, som tilsvarer rundt 10 millioner kroner årlig, skal få nye grupper med i idrettslagenes vanlige tilbud og motvirke at familieøkonomi eller kulturell bakgrunn hindrer at barn kan delta i den organiserte idretten.

Må iverksette konkrete tiltak

Arild Stokkan Grande (Ap) i Stortingets familie- og kulturkomiteen har tre konkrete tiltak han mener bør iverksettes.

Arild Grande foran Stortinget. Foto: Arbeiderpartiet Foto: ,

Les også:Kommentar fra en pappa: Helt vanvittig

– Støtteordningene bør legges om fra passive kontantløsninger til noe som sikrer at idrettslagene bør iverksette bytteordninger innad i klubbene, og foreldre må beskytte barna mot merkevarepresset, sier han.

Grande mener det skal være rom for å dekke utgifter til aktiviteter, men at for få kommuner benytter seg av muligheten.

– Kommunene bør oppfordres til å vri pengebruken fra passive ytelser til aktiviteter. Videre må vi nasjonalt se på hvordan dagens ordninger innrettes, om for eksempel barnetrygden er det mest effektive virkemiddelet for å møte dagens utfordringer eller om det kan tenkes andre modeller, sier Aps familiepolitiker.

– Vi har fasiten

Ullensaker Idrettsråd har siden 2004 hatt et barne- og ungdomsprosjekt som omhandler å betale utstyr, medlemskontingent og eventuelle reiser for barn og unge som har vanskelig for å dekke dette selv.

Per dags dato finansierer kommunen 600.000 kroner i året. I tillegg til dette kommer 160.000 kroner fra kulturdepartementets tilskuddsordning.

– Alle kommuner burde gjort dette, sier Jan Ivar Ingebrigtsen ved Ullensaker Idrettsråd.

Ordfører i kommunen, Harald Espelund (Frp) mener rådet gjør en fantastisk jobb med å hjelpe eneforsørgende familier med utstyr.

De hjelper i dag 320 barn med midler.

KrF vil ha frikort

KrFs 1. nestleder Dagrun Eriksen, mener regjeringen bør vurdere å hjelpe kommunene og idrettslagene med et frikort for de barna der familiene ikke har råd.

– Vi tenker oss at barn i økonomisk fattige familier skal få et frikort til en fritidsaktivitet, slik at de kan få muligheten til å delta i sosiale settinger. Vi har i Norge vært stolte brukere av begrepet breddefotball, breddeidrett og breddekultur, men hvis det blir økende klasseskille og barn som ikke får delta, vil det bli hule begreper, skriver Eriksen i en e-post til VG.

– Jeg mener også at idretten, kulturen og andre som driver med aktiviteter for barn og unge også må tenke igjennom om de skaper arenaer som ekskluderer folk økonomisk, advarer hun.

Venstre vil ha bedre inkludering

Venstres Sveinung Rotevatn på Stortinget minner om at det allerede finnes kommuner som har aktivitets- eller frikort for barn og unge i lavinntektsfamilier. Men dette kan flere adoptere, mener han.

– Jeg liker dårlig en utvikling der det nærmest blir et krav til å bruke 65.000 kroner årlig i utgifter for å drive i en idrett. Da kan vi ikke lenger snakke om breddeidrett, sier Rotevatn

– Når terskelen for å delta i idrettsaktiviteter blir for høy, så øker det sjansen for at ungdom marginaliseres enda mer. Det kan føre til et utenforskap ingen er tjent med, legger Rotevatn til.

Han mener både politikere og organisasjoner har et felles ansvar for å inkludere flest mulig.

– Idrettslag må også ha et bevisst forhold til hvordan de kan inkludere flest mulig, her kan differensierte årskontingenter og bytteordninger for utstyr være en vei å gå. Kommunene må også sørge for å vite hvem i deres kommune som trenger ekstra hjel, sier Venstres medlem i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget til VG.

SV vil ha aktivitetsstøtte til barn

SVs Karin Andersen i samme komité, mener kravene til utstyr blant barn og unge i idretten har tatt helt av.

– Saken viser to meget alvorlig ting. Det ene er utstyrs og prestasjonsvanviddet i barneidretten. Det andre er at her er det er komplett umulig for barn å delta hvis foreldrene har dårlig råd, sier SV-veteranen.

Hun minner om at regjeringen egentlig ville ha kuttet enda mer i årets budsjett ved å fjerne barnetillegget for de fattigste uføre og fjerne muligheten for kvalifisering til arbeidslivet for aleneforeldre.

– Barn som lever i familier som trenger sosialhjelp må få rett til egen aktivitetsstøtte, slik SV foreslo i budsjettet. For tilsyn viser at kommunene ikke følger opp barna godt no, sier Andersn som viser til rapporter fra Riksrevisjonen og Helsetilsynet.

PS. I en avstemning blant VGs lesere om de mener det er et klasseskille i barneidretten, svarer 94 prosent ja. (Sent mandag kveld var det registrert 20.000 svar.)

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder