VAKSINE FOR ALLE: HPV-vaksinen Gardasil tilbys gratis til alle norske jenter i 7. klasse. Omtrent 70 prosent av alle jenter født i 1997 er vaksinert. Nå mener helsemyndigheter at vaksinen forebygger analkreft, og leger kan tilby vaksinen til sine pasienter uansett kjønn. Foto: AP

Skal bruke HPV-vaksine mot analkreft

HPV-vaksinen mot livmorhalskreft, som gis til alle jenter i Norge, blir nå godkjent til bruk mot analkreft. Vaksinen kan redde flere titalls liv årlig, mener overlege.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

I Norge får jenter i 7. klasse vaksine mot humant papillomvirus (HPV-vaksine) gratis for å forebygge livmorhalskreft. Nå blir HPV-vaksinen Gardasil godkjent i Europa også for forebygging av analkreft.

- Alle vaksiner har felles europeisk godkjennelse. HPV-vaksinen til bruk mot analkreft er derfor også automatisk godkjent i Norge, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk.

Personer som har hatt livmorhalskreft, personer som praktiserer analsex og personer som er HIV-positive har betydelig høyere risiko for å utvikle analkreft.

Kan redusere forekomst

Vaksinen godkjennes fordi virusinfeksjon med HPV forårsaker både livmorhalskreft og analkreft. Amerikanske myndigheter godkjente vaksinen til bruk mot analkreft allerede i 2010.

- Vaksinen kan redusere antall tilfeller av analkreft i Norge fra 50 til 10 tilfeller pr år, sier Sveinung Sørbye,
Overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

- Selv om analkreft rammer kvinner oftere enn menn, er forekomsten av analkreft hos menn økende. Ved å gi HPV-vaksine til både gutter og jenter kan vi effektivt forebygge HPV-relatert kreft både hos menn og kvinner, sier han.

Ikke i vaksineprogram

Det er påvist HPV virus i opp til 90 prosent av tilfellene av analkreft og i dets forstadier. HPV kan også forårsake peniskreft og øre-nese-hals kreft.

HPV-vaksine til jenter er innlemmet i vaksinasjonsprogrammet. En godkjenning betyr ikke at begge kjønn nå vil bli tilbudt vaksinen gratis.

- Vi trenger en grundig vitenskapelig utredning før vaksinen skal innlemmes i vaksinasjonsprogram. Ønsker legene å tilby vaksinen til sine pasienter, står de nå fritt til å gjøre det, sier Madsen.

Overlegen på sin side mener at det foreligger nok forskning, som underbygger behovet for vaksinering av både gutter og jenter.

- HPV-vaksinen er anbefalt for både gutter og jenter. I Australia ble gutter inkludert i vaksinasjonsprogrammet fra 2013. I Norge utreder nå Kunnskapssenteret om det er samfunnsøkonomisk kostnadseffektivt å gi gratis HPV-vaksine til å både gutter og jenter, sier Sørbye.

Målrettet vaksinering

I en fersk studie publisert i HIV Medicine, tidsskriftet til British HIV Association, blir det konkludert med at mye taler for at HPV-vaksine bør innlemmes i vaksinasjonsprogram for begge kjønn. I tillegg anbefales målrettet vaksinering av risikogrupper.

En fersk rapport Kunnskapssenteret for helsetjenesten har utført på oppdrag fra Folkehelseinstituttet, konkluderer med at HPV-vaksinen også beskytter jenter mellom 16 og 26 år, som allerede kan ha debutert seksuelt før første dose er satt.

Helseminister Bent Høie avventer nå rapport om vaksinering av jenter mellom 16 og 26 år, og vaksinering av gutter.

- Kan vaksinen utrydde kreft forårsaket av human papillomvirus?

- Det vil være vanskelig å utrydde all kreft som skyldes HPV, men vi kan redusere forekomsten av denne typen kreft betydelig ved hjelp av HPV-vaksine, sier Sørbye.

INGEN FARE: Overlege Sveinung Sørbye mener vaksinen er trygg og bør vurderes innlemmet i nasjonalt vaksinasjonsprogram. Foto: Privat


Omstridt

Massevaksinering med HPV-vaksine har vært omstridt. Ferske rapporter bekrefter nå at det er påvist få bivirkninger. Det er likevel for tidlig å kunne dokumentere langtidsvirkninger.

I Frankrike går nå debatten om effekten og bivirkningene av HPV-vaksinen.

Nylig har en fransk tenåring saksøkt produsentene av Gardasil for farlige bivirkninger. I tillegg er det innlevert 32 nye klager fra franske kvinner, som mener vaksinen er farlig.

- Er det grunn til å frykte vaksinen?

- Nei. HPV-vaksinen kom på resept i Norge i 2006, og ble inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter i 7. klasse fra 2009. Det er så langt gitt over 300.000 vaksinedoser i Norge. Bivirkningene er på nivå med andre vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet, avslutter Sørbye.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder