Justisministeren varsler en rekke nye tiltak mot organisert kriminalitet

AKSJON: Kripos skriver at etterforskningen i den såkalte Limne-saken er spesielt rettet inn mot eierne. Foto:Patrick da Silva Sæther,

Nå oppretter kriminelle gjengmedlemmer A/S Krim

Gjengmedlemmer og aktører i kriminelle nettverk oppretter enkeltmannsforetak og aksjeselskap for å kamuflere sine stadig mer utspekulerte lovbrudd.

 • Terje Helsingeng

Artikkelen er over fem år gammel

Det uroer både Kripos og Høyres medlem av Stortingets justiskomite, Hårek Elvenes.

Nå varsler justis- og beredskapsminister Anders Anundsen at det kommer en rekke tiltak for å få bukt med den organiserte kriminaliteten.

– Jeg vil ta opp med justis- og beredskapsminister Anders Anundsen hvilke tiltak som kan settes inn for å forhindre dette. Å demme opp for kriminelle gjenger er en viktig del av kampen mot den organiserte kriminaliteten, sier Elvenes.

Han mener det er bekymringsfullt at Kripos i sin trendrapport for 2015 skriver at de fleste aktive aktørene tilknyttet kriminelle nettverk og gjenger i Oslo er registrert med ett eller flere enkeltmannsforetak eller aksjeselskaper.

– Kriminelle gjenger finnes også i Norge. De er endel av den organiserte kriminaliteten. Vi må ikke sove. Profitt fra narkotikaomsetning pløyes inn den legale økonomien, og avler ny kriminalitet, sier Hårek Elvenes.

Les også:Drept gjengleder hadde skuddpremeie på én million kroner

Verst i Oslo-området

BEKYMRET: Høyres Hårfek Elvenes vil ta problemet med organisert krimionalitet opp med justisministeren. Her sammen med Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold. Foto:Fredrik Solstad,

I følge Kripos er det politidistriktene Oslo og Romerike som rapporterer om de største utfordringene med kriminelle nettverk. De utmerker seg også med å begå den mest alvorlige kriminaliteten.

– I flere av disse nettverkene er kriminelle med pakistansk, albansk, somalisk, syrisk og vietnamesisk bakgrunn spesiell synlige.

Undersøkelser og analyser som politidistriktene og Kripos har foretatt konkluderer med at de kriminelle nettverkene i stor grad er knyttet til legal virksomhet:

Slik jobber de

* De er involvert i en rekke selskaper i ulike bransjer, som matbutikker, kafé- og restaurantdrift, bilpleie og entreprenørselskaper.

* Næringslivet brukes som en inngangsport til ny kriminalitet for mange gjengkriminelle.

* Logistikk i en næringskjede og handel med varer og tjenester er eksempler på verktøy som brukes for å skjule og begå organisert kriminalitet.

* Det er avdekket forbindelser til organisert menneskehandel, bedrageri, ulovlig innførsel av varer, skatteunndragelser, hvitvasking, finansiering av narkotikahandel, trygdebedragerier, vold og trusler tilknyttet en hel rekke virksomheter.

* Logistiske hjelpemidler som kjøretøy, møtearenaer, arbeidskraft, telefoni, bankkonti og lignende som følger med driften av legal virksomhet, har vist seg å være svært nyttige verktøy for kriminelle.

Les også:- Hadde jeg ikke fått stoppet dette hadde folk blitt skutt og drept

Kripos tror at det er svært sannsynlig at de vil fortsette å videreutvikle og utnytte slike verktøy i sin organiserte, kriminelle virksomhet, og at dette også vil bidra til nye måter å begå kriminalitet på.

– Bakmennene er godt kjent fra kriminelle nettverk på Østlandet. Spesielt er etterforskningen rettet mot eierne i dagligvarekjeden Lime, fastslår Kripos i sin trendrapport.

– Må bekjempes systematisk

Til VG legger leder for taktisk etterforskningsavdeling i Kripos, Eivind Borge, til dette:

– Det er viktig å ikke se på dette som økonomisk kriminalitet alene. Den aller mest alvorlige kriminaliteten i arbeidsmarkedet begås av organiserte kriminelle. Det er satt i gang mye bra, men mot disse gruppene trenger vi andre tiltak enn kontroller og kampanjer. Disse må bekjempes gjennom systematisk etterretning og etterforskning.

Allerede til høsten varsler justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) at det vil komme en konkret nasjonal strategiplan om økonomisk kriminalitet til bruk i alle kontrolletatene.

FORSKJELLSPOLITIET: På politiets toppmøte nylig var Anders Anundsen klar på at det er for stor forskjell i kvaliteten på de beste og dårligste politidistriktene. Her taler han til landets politimestre og ledere for påtalesektoren. Foto:KÅre M. Hansen,Politiet

– Jeg deler bekymringen til Elvenes og Kripos. Det er utfordrende å avdekke denne typen kriminalitet som er stadig økende i distriktene. I tillegg til å styrke etterforskningsdelen i Politireformen blir det også opprettet et felles fag ved Politihøgskolen hvor alle kontrolletatene går sammen og skal arbeide tett for å avdekke flere kriminelle forhold, sier Anundsen.

For store forskjeller

Han er klar på at forskjellene i Politi-Norge er alt for store når det gjelder hvordan politiet og kontrolletatene samarbeider.

– Det er derfor viktig at distriktene lærer av de som er gode, og dem er det flere av. Vi har nå fått på plass en plan for hvordan man tverrfaglig kan bekjempe økonomisk kriminalitet. Dette er foreløpig på plass i de store byene Oslo, Bergen og Stavanger.

Anundsen sier at det også vil komme en nasjonal veileder for informasjonsdeling, et tverrfaglig analysesenter, bo-koordinatorer i distriktene som skal følge opp konkurser for å se om det kan ligge noe kriminelt bak. I tillegg opprettes det såkalte næringslivskontakter i politiet.

– Det gjøres altså mye og viktig arbeid på dette området allerede.

Les også

 1. Ble angrepet på åpen gate: Tiltalt for rasistisk motivert vold: «Fucking muslims, you don't have anything to do here»

  – Det virket som de aldri hadde tenkt å stoppe, sier 29-åringen som sammen med kameraten skal ha blitt overfalt av en…
 2. Derfor har de trygg jobb

  POLITIHØGSKOLEN (VG) Camilla Søreide og Even Sollie er ikke som ungdommer flest: Som politistudenter har de trolig en…
 3. Her er politiets nye prioriteringsliste

  Flere voldssaker innen familien og mot barn skal avdekkes og oppklares. Det fastslår riksadvokaten.
 4. Her kommer de rullende detektivene

  Trond Ivar Våge (34) og Endre Hj. Thue (39) er ikke som politietterforskere flest: De er nemlig noe så sjeldent som…
 5. Enorme sprik i nye politi-Norge

  Å kutte fra dagens 27 til 12 politidistrikter løser ikke alle problemene: Også etter politireformen vil forskjellene…
 6. Nå er justisministeren og Ap enige: Vil pålegge ansatte i offentlige etater å snakke mer sammen

  For streng tolkning av taushetsplikten hindrer politiet og andre offentlige etater å forebygge radikalisering og…
 7. Ny lov: Flere kriminelle utlendinger nektes innreise til Norge

  Personer som har begått alvorlige straffbare handlinger i utlandet vil bli nektet innreise til Norge.
 8. Nå utviser Oslo-politiet flere kriminelle enn noensinne

  Aldri har så mange kriminelle utlendinger blitt kontrollert og utvist av Oslo-politiet som det siste halve året.
 9. Venner om drapssiktet 19-åring: Var opptatt av våpen og militæret

  MANDAL (VG) 19-åringen som tok livet av Joakim Ophaug Røksland var opptatt av våpen, og brukte av og til uniform.
 10. Kari var savnet i nesten tre år: Slik forklarer politiet etterforskningen i 2012

  Siden savnetmeldingen kom inn tre uker etter at Kari Grønnestad forsvant, mener politiet de hadde et dårligere…

Mer om

 1. Krim
 2. Politiet

Flere artikler

 1. Skal få has på økonomisk kriminelle med nytt studium

 2. Nå utviser Oslo-politiet flere kriminelle enn noensinne

 3. Pluss content

  Utvisningsrekord

 4. Riksadvokaten: – 41 saker synes lavt

 5. Pluss content

  Kronikk: «Trolig blant de svakeste statsråder vi har sett»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder