VARSLER ENDRINGER. Justisminister Grete Faremo mener satsningen på operativt politi allerede har gitt resultater, men innrømmer at mye arbeid gjenstår. Her er hun fotografert under Nasjonal Sikkerhetsmyndighets sikkerhetskonferanse i mars. Foto: JAN PETTER LYNAU

Faremo: Mener politiet kan bruke ressursene bedre

Justisminister Grete Faremo mener politiets ressursbruk kan bli langt bedre enn i dag, og ser det hun kaller et «betydelig potensiale».

 • Ingar Johnsrud

Artikkelen er over syv år gammel

I juni legger arbeidsgruppen som analyserer utfordringene i norsk politi frem sine resultater. Men allerede nå varler justis- og beredskapsminister Grete Faremo store endringer.

- Analysegruppen går grundigere til verks enn jeg tror vi noen gang har gjort, med tanke på å lage en oversikt over hvordan politiet bruker sine ressurser. Og allerede nå ser jeg et betydelig potensiale. I dag har vi en rekke datasystemer som ikke kommuniserer med hverandre. Så med god bruk av ny teknologi, som gjør informasjonsinnhentingen enklere for den enkelte tjenestemann i sin hverdag, så tror jeg vi kunne rydde unna en rekke mellomledd, sier hun.

- Hva legger du i «et betydelig potensiale»?

- Det må jeg få komme tilbake til. Men det er betydelig, med tanke på å avbyråkratisere norsk politi, og øke den operative innsatsen.

Analysegruppen ble satt ned etter den massive kritikken mot norsk politi i 22. julikommisjonens rapport.

- Målet med analysegruppens arbeid er å få flere politifolk ut i operativ tjeneste. Det er et arbeid vi allerede har startet, og som allerede nå viser gode resultater på enkelte områder, sier justisministeren, og viser blant annet til nedgangen i antall anmeldte tyverier.

Fem villainnbrudd

Ifølge statsråden ble det anmeldt 13 prosent færre tyverier på landsbasis i første kvartal i år, enn i fjor.

- Godt politiarbeid virker. I februar hadde vi fem villainnbrudd i Oslo. Jeg vet ikke hvor mange tiår vi må tilbake for å finne tilsvarende tall.

- Hvordan oppsto den situasjonen at politiet har en rekke datasystemer som ikke kommuniserer med hverandre?

- Det er det nok mange grunner til. Mitt utgangspunkt har vært situasjonen slik den var i fjor, og mandatet til analysegruppen har vært å gå grundig til verks.

- Men er det ikke også god læring i å kartlegge hvordan disse problemene kunne oppstå?

- Jo, og det kan godt være analysegruppen kommer med
beskrivelser av dette. Det har det også være laget rapporter på tidligere. Jeg er først og fremst opptatt av at analysegruppens rapport skal være en god statusrapport. Så må vi være forberedt på at ting tar tid, og at endringer vil måtte skje over tid.

Riksadvokaten bekymret

- Hva er tidsperspektivet på dette arbeidet?

- Regjeringen har sagt vi skal presentere resultatet av analysen i budsjettproposisjonen til høsten. Der vil vi legge de første føringene for arbeidet videre.

Denne uken ga riksadvokat Tor-Aksel Busch uttrykk for at han er bekymret for at for mye fokus på beredskap og sikkerhet kan gå ut over det operative politiarbeidet.

- Jeg deler hans syn på at vi trenger større fokus på blant annet alvorlige narkotikaforbrytelser, og jeg er bekymret for sedelighetskriminaliteten. Nå må vi bygge videre på det vi ser virker, og forsterke innsatsen på de områdene hvor vi ser at vi ikke er gode nok, sier hun.

Les også

 1. Oslo-politiet innfører egen gruppe mot gateran

  Etter stor suksess med egne innsatsgrupper mot lommetyverier og vinningsforbrytelser innfører Oslo-politiet en egen…
 2. Oslo-politiet mottar 200 anmeldelser i døgnet

  Politiet i Oslo mottar over 200 anmeldelser i døgnet. Områdene rundt Grønland og Tøyen står for 40 prosent av…
 3. Krever at politisjefer går av

  Forfatter av dokumentarbok om organisert kriminalitet, Stein Morten Lier, mener sentrale ledere i Politi-Norge ikke…
 4. Det kan gå mot region-politi

  Dagens modell med 27 politidistrikter blir historie. Norge kan ende opp med en ordning med såkalt regions-politi.
 5. Politiet vurderer dronebruk

  Politiet vurderer droner som et verktøy i sitt arbeid, men er foreløpig svært tilbakeholden med informasjon om saken.

Mer om

 1. Politiet

Flere artikler

 1. Politirapport avslører: Ny straffelov forsinket i 16 år

 2. Riksadvokaten: Etterforskning av voldtekter er for dårlig

 3. Halvparten tror ikke terrorberedskapen er bedre

 4. Forsker: - Mæland måtte gå fordi han valgte feil side

 5. Slik vil regjeringen styrke terrorberedskapen

Fra andre aviser

 1. - Bare å skifte ut Faremo er god nok grunn til å skifte hele regjeringen

  Aftenposten
 2. Forsker: - Mæland måtte gå fordi han valgte feil side

  Aftenposten
 3. Faremo trygg på svar om terror

  Bergens Tidende
 4. Politirapport må få konsekvenser

  Fædrelandsvennen
 5. Forsker: - Mæland måtte gå fordi han valgte feil side

  Bergens Tidende
 6. Den «nye» straffeloven er ti år forsinket uten grunn

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder