SKRIVER SKYGGEJOURNAL: Esben Esther Pirelli Benestad er kritisk til den nye loven. Foto: Ingunn Saltbones/VG

Pirelli Benestad: Vi vet det slarves på vaktrommene

Professor og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad har mange klienter som snakker om svært private og intime problemer. Han varsler at han vil lage skyggejournaler for å beskytte dem om loven blir vedtatt.

Artikkelen er over fem år gammel

VG skriver onsdag om forslaget til ny pasientjournallov, som innebærer at du ved å oppsøke helsehjelp i realiteten automatisk gir ditt samtykke til at helseopplysningene dine kan deles med andre helse-virksomheter.

Dersom loven blir vedtatt i Stortinget er det katastrofalt, mener professor og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad.

- Jeg har opplevd at helsebyråkrater har villet lese journaler. Da har jeg spurt klientene om det er noe fra journalen de vil la dem lese. Klientene blir da redde eller rasende, og vil ikke at de skal få lese noen ting, sier Pirelli Benestad.

- Jeg har sagt til mine klienter at hvis dette kommer, så lager vi en skyggejournal, for vi kan ikke ha det slik at alt helsepersonell skal kunne få innsyn i det jeg snakker fortrolig med mine klienter om, sier han.

- Vi vet også at det slarves på vaktrommene på sykehusene for eksempel, sier Pirelli Benestad.

Rammer de svakeste

Han får støtte av psykiater Finn Skårderud.

- For de svakeste pasientene, blant annet de med psykiske lidelser, er konfidensialitet helt avgjørende for tilliten. Når det blir mer kjent hvordan dette fungerer kan denne loven undergrave tilliten til helsevesenet, sier Skårderud.

Det sies også at det kun er relevant informasjon som skal fremkomme. Det er lege Britt Lagerholt Smith kritisk til.

- Leger vet at det ikke er mulig å gjøre tilgjengelig kun relevant og nødvendig informasjon. Journalene er ustrukturerte med blanding av opplysninger om impotens og diabetes i samme notat. Alle disse opplysningene vil gjøres tilgjengelig for eksempel for en tilfeldig legevaktslege, sier Lagerholt Smith.

Ustrukturerte journaler

Høie uttalte i VG mandag at han mener kritikerne tar feil når det gjelder at informasjonen ikke lenger er trygg hos lege eller psykater, men påpeker at det er på høy tid å komme bort fra ustrukturerte journaler.

- Dagens journaler er ikke gode nok. Nettopp derfor må vi få på plass dette lovverket som skal legge grunnlaget for en ny og strukturert måte å skrive journaler på, sier Høie.

Han sier at leger i fremtiden må skrive ryddige journaler i flere lag, med de viktigste medisinske opplysningene tydelige og lett tilgjengelige.

- Må ta utgangspunk i dagens system

Departementets påpekning av at journaler i fremtiden skal bli mer strukturerte, hjelper ikke, mener Lagenholdt Smith.

- Vi må forholde oss til journalene som finnes i dag: ustrukturerte journaler med blanding av sensitiv og irrelevant informasjon - sammen med relevant informasjon, sier Lagerholt Smith.

Hun viser til at Legeforeningens høringsuttalelse bekrefter at leger er bekymret for personvernet når de selv blir syke.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder