BLE VALGT TIL PÅDRIVER: FNs forrige generalsekretær Ban Ki-moon utpekte Erna Solberg til å lede en pådrivergruppe for FNs bærekraftsmål. Nå sier regjeringen at det blir vanskelig å oppfylle målet om å halvere andelen fattige i Norge innen 2030.

Regjeringen i rapport til FN: Vanskelig å halvere fattigdom i Norge

Regjeringen varsler nå FN om at Norge neppe klarer å halvere  andelen som lever i fattigdom innen 2030. Dette er et av FNs 17 bærekraftsmål som Norge har sluttet seg til.

  • VG
Publisert:
Artikkelen er over fem år gammel

I fjor ble statsminister Erna Solberg (H) utnevnt av FNs generalsekretær til å lede en pådrivergruppe med internasjonale ledere som skal jobbe for at verdens land oppfyller målene innen 2030.

Men hennes egen regjering går nå langt i å skyte ned viktige deler av mål nummer en, som er å bekjempe fattigdom.

I en statusrapport om FN-målene som finansminister Siv Jensen (Frp) og utenriksminister Børge Brende (H) ga ut i forrige uke, står det at et mindretall i Norge fortsatt vil ligge under fattigdomsgrensen, selv om det store flertallet har høy levestandard og økende inntekter:

Forklaringen ligger i beregningsmåten: Når økonomien vokser, vil også terskelen for å bli definert som fattig, bli høyere.

«Målet om å redusere fattigdom til det halve innen 2030 vil derfor være vanskelig å oppfylle», skriver regjeringen i rapporten «One year closer».

VG-spesial: Verden når ikke FNs bærekraftsmål

KrF og SV reagerer

KrF-leder Knut Arild Hareide reagerer sterkt, og sier at det er altfor passivt av regjeringen å nærmest gi opp dette målet, tolv år før det skal være oppnådd.

Også Karin Andersen (SV) er kritisk:

– Regjeringen viser at de ikke tror på fordelingspolitikk. Men det var ingen som trodde at høyrepolitikk skulle utrydde fattigdom, sier Andersen til VG.

REAGERER: Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) er ikke imponert over regjeringen.

NAV-rapport: Større forskjeller og flere fattige i Norge

I 2015 sluttet FNs 193 medlemsland opp om til en erklæring med 17 såkalte bærekraftsmål for å sikre menneskehetens og jordens fremtid. Norge har hele tiden tatt en pådriverrolle i å få vedtatt og deretter gjennomføre disse målene.

Mål 1 av 17 er å «Utrydde alle former for fattigdom i hele verden».

Undermålet, som regjeringen mener blir vanskelig å oppfylle for Norges del, er formulert slik:

«Innen 2030 og i samsvar med nasjonale definisjoner, minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom»

Her kan du lese hele rapporten «One year closer» fra regjeringen.

Norge legger EUs definisjon av fattigdom til grunn: Den andelen som tjener mindre enn 60 prosent av gjennomsnittlig inntekt. I årene 2013 til 2015 hadde 9,3 prosent av befolkningen inntekt under EUs fattigdomsgrense.

– Jeg er veldig overrasket over at regjeringen har så lave ambisjoner i kampen mot fattigdom. Dette viser forskjellen på om KrF sitter i regjering, eller om vi står utenfor, sier Knut Arild Hareide til VG.

VG-serie om Norges fattige:

Uføre Ramona (44): – Det går mange myter om sånne som meg

Sara Maria (25): Ble mobbet for familiens fattigdom

Oljeingeniør (61): Har ikke lenger råd til mat

Ikke gitt opp

Statsminister Erna Solberg (H) har ferie og hadde ikke anledning til å svare på VGs spørsmål om rapporten.

Men arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) avfeier kritikken fra KrF og SV om at regjeringen er for passiv til bærekraftsmålet om å utrydde fattigdom.

– Med måten vi måler fattigdom i Norge er bærekraftsmålet mer krevende å oppfylle, men det betyr overhodet ikke at vi har gitt opp målet om å redusere fattigdom, sier Hauglie til VG.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) strammer inn kraftig for alle som mottar arbeidsavklaringspenger Foto: Annemor Larsen VG

Hun forteller at det er et mål for regjeringen å redusere ulikhet og fattigdom i Norge og at regjeringens tiltak i hovedsak handler om å få flere ut i jobb, å sørge for en god skole og gode ordninger knyttet til rus og psykiatri, samt innvandrere.

– Ulikhet har økt over lang tid, og det i kraft av innvandring, det betyr at når man har mange mennesker som kommer til Norge og mangler kvalifikasjoner tar det tid. Derfor må vi sørge for bedre integrering av innvandrere, sier Hauglie.

Krever økt barnetrygd

Både KrF og SV mener at regjeringen og Stortinget har verktøy som kan halvere andelen som faller under fattigdomsgrensen, og mener det handler om politisk vilje:

– Om regjeringspartiene virkelig ønsket færre fattige barn i Norge, kunne de enkelt øke barnetrygd-satsene, særlig for aleneforsørgere og de med tre eller flere barn. Kutt i det behovsprøvde barnetillegget i uføretrygden har også gjort mange familier fattige. Regjeringen kan også øke bostøtte og gjeninnføre reglene for bostøtte for uføre slik de var før. Bare fra 2016 til 2017 mistet 10 000 mottagere bostøtten, sier Karin Andersen.

I rapporten anslår regjeringen at om lag 98 000 barn vokste opp i lavinntektsfamilier i årene 2013-2015, og at dette tallet har økt de siste 10–15 årene.

Halvparten av disse familiene har innvandringsbakgrunn, ifølge rapporten, som viser til regjeringens handlingsplan mot barnefattigdom.

– Hvis regjeringspartiet Frp slutter med å skremme innvandrerne med stadig dårligere vilkår, ville sikkert flere kunnet ta seg ut av fattigdom, sier Karin Andersen.

Hareide peker også på økt barnetrygd som et effektivt verktøy for å bekjempe barnefattigdom.

– Økt barnetrygd og god tilgang til barnehageplasser helt avgjørende for å bekjempe fattigdom blant barn. Men jeg vil også sterkt advare mot å fjerne kontantstøtten, for da blir det enda vanskeligere å nå målet om å halvere andelen fattige, sier KrF-lederen.

Problematiske områder

I rapporten mener regjeringen at Norge er på god vei til å nå de fleste av FNs 17 bærekraftsmål, men nevner likevel noen flere områder som er problematiske:

• Stort frafall fra videregående utdanning.

• Helseutfordringer som skyldes usunn mat og mangel på mosjon.

• Luftkvaliteten som er dårligere i noen byer, på grunn av lokal forurensning.

• Et kjønnsdelt arbeidsmarked og lav yrkesdeltagelse blant innvandrerkvinner står i veien for full likestilling.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no