NYTT TILBUD: Alle over 55 år vil få tilbud om å teste seg mot tarmkreft fra 2019. Foto: Stefan Wermuth Reuters

Ny rapport: Helsedirektoratet vil ha tarmkreftscreening til alle over 55 år

Tarmkreft er en av de mest utbredte kreftformene i Norge. Nå vil helsemyndighetene ta grep for å forebygge at stadig flere får sykdommen.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Ifølge en ny omfattende rapport fra Helsedirektoratet bør tarmkreftscreening tilbys til alle over 55 år. Det kan forebygge og redde liv på et tidlig stadie av sykdommen, ifølge rapporten.

«Vi anbefaler dette da vi nå har nok kunnskap til å si at et slikt screeningprogram vil redusere dødeligheten av tarmkreft i befolkningen», skriver Johan Torgersen i Helsedirektoratet til VG i en epost.

Han understreker at programmet på sikt også vil redusere forekomsten av tarmkreft.

Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft, ifølge Kreftregisteret. Antallet personer som får kreft i tykk- og endetarm er doblet siden 1960-årene. Det anslås at screening kan redde 700 liv.

Les også: Stadig flere unge rammes av tarmkreft

Nytt tilbud

Norge har aldri før hatt et offentlig tilbud for tarmscreening, men nå skal tilbudet etter planen rulles ut til alle over 55 år fra 2019. Før har det bare vært personer med indikasjon på sykdom eller personer som har sykdommen i familien som har fått tilbudet.

Tarmkreftscreening er normalt flere steder i Europa, etter at EU-kommisjonen anbefalte at alle land bør tilby dette i 2003. Likevel har det tatt Norge 14 år å komme til en konklusjon.

Torgersen sier det har tatt tid å bygge opp et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for valg av metode, konsekvenser, komplikasjoner og langtidseffekter.

– Til tross for at vi ikke har svar på alle spørsmål, så mener vi kunnskapsgrunnlaget nå er på plass, sier han.

Så du? Tarmkreft - den ukjente folkesykdommen (VG+)

Det har lenge stått mellom to screeningmuligheter – analyse av avføringsprøver (FIT) eller kikkertundersøkelse (koloskopi) av nedre del av tarmen. Helsedirektoratet anbefaler nå førstnevnte.

FIT-undersøkelsen er en test for å oppdage blod i avføringen. Et test-kit sendes til pasienten i posten, som tar prøven selv og sender den tilbake. Testen gjentas annen hvert år i ti år, til sammen fem ganger. Ved funn av blod innkalles deltakerne til koloskopi.

Torgersen sier grunnen til at de anbefaler denne metoden er at undersøkelsen er dokumentert å redusere dødeligheten.

– Samtidig er dette en metode som det er mulig å etablere som et likt nasjonalt tilbud til alle som deltar i screeningprogrammet, forteller Torgersen.

Les også: Pille til 80 øre kan redde 1 av 5 tarmkreftpasienter

Europa: Andelen som dør av tarmkreft synker drastisk

Land som har hatt et landsomfattende screeningprogram har hatt god utvikling. Blant annet Østerrike, Sveits, Tyskland, Storbritannia og Belgia. I disse landene har andelen som dør av tarmkreft sunket med mer enn 25 prosent blant menn og 30 prosent blant kvinner, sier Thomas de Lange ved Kreftregisteret til Forskning.no

Hvorfor Norge ligger så dårlig an på statistikken, klarer ikke ekspertene å forklare.

– Vi ligger på verdenstoppen, men ingen har klart å finne ut hvorfor. I nordisk sammenheng lå vi lavt for 40 år siden, men så har det gradvis økt og økt, og nå har vi også gått forbi Danmark. Årsaken har antageligvis noe med livsstil å gjøre, men vi kan ikke peke på hva. Og hvorfor tallene skal være så mye mer ugunstige i Norge enn de andre skandinaviske landene, forstår vi ikke, forklarte avdelingsleder i Kreftregisteret, Bjørn Møller i 2016.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder